Wtorki z Eksportem: „Rynek ukraiński teraz i po wojnie” – webinar, 14 maja 2024 r.

Data
14.05.2024
Miejsce
online

Zapraszamy przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w szkoleniu online z cyklu Wtorki z Eksportem – „Rynek ukraiński teraz i po wojnie”.   

Szkolenie organizowane jest przez Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., przy współpracy z Warsaw Enterprise InstituteZwiązkiem Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Tematyka spotkania:

Podczas spotkania eksperci przedstawią możliwości wsparcia polskiego biznesu na Ukrainie, omówią założenia Serwisu Odbudowy Ukrainy (Polish Service for the Reconstruction of Ukraine), czyli projektu wsparcia procesu modernizacji i odbudowy Ukrainy poprzez zaangażowanie w proces odbudowy polskich firm i wspieranie polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej.

Ponadto, przedstawione zostaną również założenia projektu Business Bridge – Ukraine-Ready4EU, wspierającego nawiązywanie kontaktów biznesowych z parterami ukraińskimi.

Termin i czas szkolenia: 14 maja 2024 r., godz. 10.00 – 12.00

Miejsce szkolenia: ONLINE – platforma MS Teams.

Udział w spotkaniu jest BEZPŁATNY. Aby wziąć udział w spotkaniu należy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

PROGRAM 

Prelegenci:

Łukasz Wojdyga, Zastępca Dyrektora Centrum Studiów Strategicznych Warsaw Enterprise Institute

Ekspert w zakresie międzynarodowej współpracy akademickiej, badawczej i biznesowej. Koordynator projektów dotyczących współpracy z krajami Regionu Europy Centralnej i Wschodniej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2016 r. stypendysta Departamenty Stanu USA i Case Western Reserve University (Cleveland, Ohio). W latach 2017 – 2020 organizator i pierwszy dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. W latach 2018-2019 członek Zespołu Ministra Zdrowia ds. współpracy naukowej z USA. W latach 2020-2022 organizator i koordynator Warsaw Health Innovation Hub – platformy współpracy partnerów publicznych i prywatnych w obszarze farmacji i wyrobów medycznych.

Bogusława Rudecka, Dyrektor Departamentu Programów i Projektów / Dyrektor Business for Ukraine Center w Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

Od 2022 roku realizuje program Business for Ukraine Center  mający na celu wspieranie procesów inwestycyjnych firm ukraińskich w Polsce i polskich w Ukrainie. Wcześniej w latach 2017-2022  zaangażowana we wspieranie napływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski z ramienia Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Od 2010 zaangażowana w projekty demokratyzacyjne w krajach post ZSRR. Absolwentka socjologii w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, w trakcie studiów asystentka społeczna Senatora RP, stypendystka duńskich uniwersytetów ludowych.

Łukasz Nikitin, od 2016 r. Koordynator Konsorcjum Enterprise Europe Network Polska Centralna w PARP. Delegat krajowy EEN, koordynator operacyjny polskiej Sieci EEN. Dodatkowo pełni nadzór nad realizacją zadań Krajowego Punktu Kontaktowego Instrumentów Finansowych Programów UE.
2008-2013 ekspert Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, 2007 -2016 w Stowarzyszeniu „Miasta w Internecie” manager programów międzynarodowych oraz współpracy z samorządami przy wdrażaniu projektów e-administracji. Jest absolwentem ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, oraz odnawialnych źródeł energii na Politechnice Warszawskiej.

 

Szczegółowe informacje: 

tel. (56) 699 54 82;

e-mail: damian [dot] wielewskiattarr [dot] org [dot] pl

 

Program na rzecz jednolitego rynku (Single Market Programme) oraz ze środków Programu rządowego „Udział Polski w części COSME Programu na rzecz rynku wewnętrznego, konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, dziedziny roślin, zwierząt, żywności i paszy, oraz statystyk europejskich (Programu na rzecz jednolitego rynku) w latach 2022–2028”.