Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

Zarządzanie innowacjami w firmie

TARR S.A. jako jedyna organizacja w województwie kujawsko-pomorskim posiada licencję do przeprowadzania analizy IMP³rove.

 

Usługa IMP3rove jest szeroką analizą strategicznych zagadnień związanych z wprowadzaniem innowacji w przedsiębiorstwie.

Narzędzie IMP3rove, które wykorzystujemy podczas realizacji usługi jest zgodne z Normą Europejską CEN TS 16555-1 ustanowioną przez Europejski Komitet Normalizacyjny.

Kontakt:

Sylwia Zygmont
Kierownik 56 658 89 50 
 

Przedsiębiorstwo, aby utrzymać i wzmacniać pozycję biznesową powinno nieustannie analizować otoczenie i dostosowywać się do zachodzących zmian.

Eksperci Toruńskiej Agencji Rozwoju regionalnego S.A. świadczą usługi, których celem jest wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie działań innowacyjnych.

IMP³rove

IMP³rove to bezpłatna analiza poziomu innowacyjności i dostarczenie usług mających na celu usprawnienie zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie.

Dla kogo:

Usługa przeznaczona jest dla firm posiadających potencjał do rozwoju i wchodzenia na rynki zagraniczne, potrzebujących profesjonalnego wsparcia w zakresie wprowadzania innowacji.

W ramach usługi przeprowadzimy:

 1. Benchmarking – porównanie z wiodącymi przedsiębiorstwami danej branży w Europie i na świecie.
 2. Doradztwo – przygotowanie rekomendacji i planu działania w celu wprowadzenia rozwiązań usprawniających funkcjonowanie firmy.
 3. Weryfikacja rezultatów i efektywności usługi – informacja zwrotna.

Nasi Klienci dowiedzą się:

 • jaki jest poziom konkurencyjności firmy na tle innych,
 • jak wpływa zarządzanie innowacjami na wyniki biznesowe firmy,
 • które obszary ich działalności wymagają poprawy wydajności i konkurencyjności zarządzania innowacjami,
 • o możliwość wykorzystania analizy IMP³rove podczas ubiegania się o finansowanie w ramach aplikowania o fundusze unijne.

Odpłatność:

Usługa jest w całości bezpłatna. Praca eksperta jest sfinansowana ze środków programu Horyzont 2020.

Key Account Management (KAM)

Key Account Management (KAM) to wsparcie przedsiębiorstwa w trakcie realizacji projektu finansowanego z programu Horyzont 2020 oraz pomoc w zidentyfikowaniu coacha, który spełnia specyficzne potrzeby firmy.

Dla kogo:

Usługa skierowana jest do przedsiębiorstw, które uzyskały wsparcie z programu Horyzont 2020 w ramach Instrumentu MŚP.

W ramach usługi przeprowadzimy:

 1. Analizę potrzeb – identyfikacja potencjalnych barier dla dalszego rozwoju przedsiębiorstwa i określenie priorytetów dla coachingu.
 2. Wybór coacha – pomoc w wyborze i kontakcie z trenerem odpowiadającym potrzebom przedsiębiorstwa.
 3. Doradztwo – wsparcie w zakresie realizacji projektu w ramach Instrumentu MŚP oraz pomoc w możliwości pozyskania
  dodatkowego wsparcia ze środków regionalnych lub krajowych np. na komercjalizację przedsięwzięcia, pomoc w dotarciu z produktem na nowe rynki.

Nasi Klienci uzyskają:

 • coaching świadczony przez profesjonalnego trenera w całości sfinansowany ze środków UE,
 • wsparcie w zakresie realizacji projektu w ramach Instrumentu MŚP.

Odpłatność:

Usługa jest w całości bezpłatna. Praca eksperta jest sfinansowana ze środków programu Horyzont 2020.

Zapraszamy do kontaktu z konsultantem:

Sylwia Zygmont
Kierownik 56 658 89 50 
 
Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe