Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

WYDARZENIE: Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów z zakresu rozliczania przedsięwzięć

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dla Koordynatorów powiązań kooperacyjnych i klastrów poświęcone zagadnieniom z zakresu rozliczania przedsięwzięć wspartych ze środków Funduszu Powiązań Kooperacyjnych. W pierwszej kolejności zapraszamy tych Koordynatorów, którzy kończą realizować swoje przedsięwzięcia w ramach Etapu I nie później niż w dniu 31 sierpnia 2014.

Na spotkaniu oprócz zagadnień bezpośrednio związanych z przygotowaniem wniosku o płatność poruszone będą kwestie prowadzenia dokumentacji przedsięwzięcia (dokumentowanie wydatków, opisywanie dowodów księgowych itp.).

Spotkanie odbędzie się w dniu 24 lipca 2014 r. na terenie Toruńskiego Parku Technologicznego przy ul. Włocławskiej 167 w Toruniu w sali konferencyjnej (Ip., sala nr 203/204), w godz. 10 – 13.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest elektroniczne zgłoszenie za pomocą FORMULARZA REJESTRACYJNEGO nie później niż w dniu 23 lipca o g. 12.00.
Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłaszanie jednej osoby reprezentującej Koordynatora. – REJESTRACJA ZAKOŃCZONA

Podusmowanie:
Tytuł: Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów z zakresu rozliczania przedsięwzięć
Data: 24 lipca 2014 r.
Godz.: 10 – 13
Miejsce: Toruński Park Technologiczny, ul. Włocławska 167, sala 202/203

Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe