Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

Podsumowanie spotkania informacyjnego dla Koordynatorów

W dniu 24 lipca 2014 r. w siedzibie Funduszu Powiązań Kooperacyjnych odbyło się spotkanie informacyjne z zakresu rozliczania przedsięwzięć. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele Koordynatorów przedsięwzięć, które uzyskały wsparcie w wyniku zakończonego już konkursu nr 1/FPK/2014.

Na spotkaniu omówione zostały następujące zagadnienia:

1. Zasady przygotowywania wniosków o płatność.

2. Zasady ponoszenia wydatków i sposoby ich dokumentowania.

3. Elementy strategii powiązania kooperacyjnego weryfikowane na etapie oceny wniosku o płatność.

Poniżej załączamy prezentację p. Joanny Kapelaty, Kierownika Sekcji Dotacji, która poprowadziła spotkanie. Jednocześnie informujmemy, że odpowiedzi na pytania zadane na spotkaniu zostaną opublikowane na stronie internetowej Funduszu Powiązań Kooperacyjnych i rozesłane do uczestników spotkania drogą elektroniczną.

Prezentacja: Zasady rozliczania przedsięwzięć wspieranych ze środków Funduszu Powiązań Kooperacyjnych (24.07.2014)

Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe