Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

Spotkanie krajowe ośrodków sieci Enterprise Europe Network — W jaki sposób efektywniej wspierać przedsiębiorców?

W dniach 19-20 czerwca 2012 roku ośrodek sieci Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego zorganizował trzecie krajowe spotkanie polskich ośrodków sieci Enterprise Europe Network. Na spotkaniu pojawili się przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu z całego kraju oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej, którzy dyskutowali w jaki sposób podwyższać jakość świadczenia usług na rzecz przedsiębiorców z całego kraju.

W spotkaniu uczestniczyło 51 osób z 22 ośrodków z całej Polski, reprezentujących wszystkie 4 konsorcja. Gośćmi specjalnymi byli przedstawiciele Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji (Executive Agency for Competition and Innovation EACI) powołanej przez Komisję Europejską: Jose Puigpelat, Istvan Nemeth oraz Thomas Steiert.

Podczas spotkania ośrodki wymieniły się dobrymi praktykami w zakresie świadczonych usług. Przedmiotem prezentacji były: funkcjonalna baza profili gospodarczych, konkurs dla innowacyjnych przedsiębiorstw, nowoczesne narzędzia służące do przeprowadzenia usług proinnowacyjnych i protechnologicznych oraz efektywna współpraca z podmiotami otoczenia biznesu.

W grupach roboczych natomiast intensywnie dyskutowano na temat wspólnej promocji całej sieci, na temat tego w jaki sposób ułatwić przedsiębiorcom dostęp do baz współpracy gospodarczej i technologicznej oraz jak lepiej przygotować się do organizacji giełd kooperacyjnych i wyjazdów firm na targi.

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. gościła przedstawicieli ośrodków z:

 • Lubelskiego Centrum Transferu Technologii – Politechnika Lubelska,
 • Lubelskiej Fundacji Rozwoju,
 • Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii – Politechnika Wrocławska,
 • Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego,
 • Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej,
 • Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
 • Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości,
 • Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie,
 • Centrum Innowacji i Transferu Technologii – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski,
 • Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości z Łodzi,
 • Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii – Uniwersytet Warszawski,
 • Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie,
 • Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego,
 • Stowarzyszenia „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku,
 • Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego,
 • Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego,
 • Górnośląskiej Agencji Promocji Przedsiębiorczości,
 • Centrum Transferu Technologii – Politechnika Krakowska,
 • Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Olsztynie,
 • Centrum Transferu Technologii w Gdańsku,
 • Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii.
Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe