Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

Spotkanie inaugurujące projekt międzynarodowy – YOUNG SMEs

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego rozpoczęła w tym roku realizację pierwszego projektu międzynarodowego w ramach programu INTERREG IV C pod nazwą YOUNG SMEs. W dniach 13–14 marca 2012 roku w Walencji odbyło się spotkanie inicjujące ten projekt. Uczestniczyli w nim przedstawiciele wszystkich 12 partnerów zaangażowanych w jego realizację, reprezentujący 11 państw europejskich: Hiszpanię, Irlandię, Wielką Brytanię, Maltę, Grecję, Słowenię, Węgry, Niemcy, Grecję, Litwę oraz Polskę. Liderem projektu jest Fundacja INCYDE z siedzibą w Madrycie.

 

Na spotkaniu tym wszyscy partnerzy przedstawili organizacje, które reprezentują, wymienili się swoimi doświadczeniami dotyczącymi wspierania przedsiębiorców, a także dzielili się spostrzeżeniami na temat celów projektu. Ustalone zostały ponadto szczegóły dotyczące harmonogramu działań oraz omówiono dokładnie najbliższe zaplanowane zadania.

Celem projektu YOUNG SMEs jest wsparcie przedsiębiorstw między 3. a 5. rokiem działalności. Z dostępnych informacji wynika, że firmy na tym właśnie etapie funkcjonowania mają najwięcej problemów z utrzymaniem się na rynku — wskaźnik „przeżywalności” wśród firm 5-letnich wynosi zaledwie 49%. Jednym z założeń projektu jest wymiana dobrych praktyk między partnerami oraz stworzenie odpowiednich narzędzi pozwalających wesprzeć firmy w tym newralgicznym momencie działalności.

Czas trwania projektu: styczeń 2012 – wrzesień 2014 roku.

Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe