Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

Skuteczne zamówienia publiczne szansą na rozwój UE – relacja z konferencji

Tym razem na zaproszenie Senatora Rzeczypospolitej Polskiej Jana Wyrowińskiego, Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Jacka Sadowego oraz Prezes Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Ewy Rybińskiej licznie odpowiedzieli i przedsiębiorcy i podmioty publiczne, reprezentujący zarówno stronę Zamawiającego, jak i Wykonawcy. Pretekstem do zorganizowania konferencji: „Skuteczne zamówienia publiczne szansą na rozwój UE”, która odbyła się 14 kwietnia 2011 r. w Toruńskim Parku Technologicznym, oprócz nowelizacji ustawy Prawo Zamówień Publicznych stało się także uruchomienie przez Komisję Europejską społecznych konsultacji, w których instytucje publiczne: samorządy i instytucje państwowe oraz podmioty sektora publicznego, przedsiębiorstwa i wszyscy zainteresowani (obywatele, organizacje pozarządowe) mogą zgłaszać opinie na temat Zielonej Księgi.

Spotkanie zgromadziło ponad 100 osób i odbyło się przy aktywnym udziale zaproszonych gości, którzy chętnie dyskutowali o przyszłości rynku zamówień publicznych w Polsce oraz dzielili się własnymi doświadczeniami w zakresie zrealizowanych inwestycji. W tematykę zamówień publicznych wprowadził uczestników Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, który podkreślał jak ważne jest zagwarantowanie przejrzystych procedur udzielania zamówień, niwelujących ryzyko zachowań dyskryminujących. Jak wskazują statystyki, udział postępowań w trybie przetargu nieograniczonego w ostatnich 3 latach charakteryzuje duży wzrost w stosunku do udziału postępowań w trybie z wolnej ręki, co oznacza zwiększanie przejrzystości rynku zamówień publicznych w Polsce. Dużym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców cieszyła się tematyka poruszona przez mec. Annę Piecuch, Szefa Dep. Zamówień Publicznych i Prawa Budowlanego z Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy w zakresie doprecyzowania formy dowodzenia korzystania z potencjału podmiotów trzecich oraz w zakresie nowych przesłanek wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Liczba zgromadzonych uczestników konferencji, jak również badanie ewaluacyjne przeprowadzone po wydarzeniu potwierdziło, że oczekiwania wobec spotkania zostały spełnione oraz iż zapotrzebowanie na wiedzę z tematyki zamówień publicznych jest wciąż wielce pożądane.

Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe