Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

Relacja z obchodów Europejskiego Tygodnia MŚP 2011 w województwie kujawsko-pomorskim

III edycja Europejskiego Tygodnia MŚP w województwie kujawsko-pomorskim przeszła do historii. Po Tygodniu pozostały wrażenia i przemyślenia uczestników, a także wspomnienia z eksperckich wystąpień oraz kuluarowych dyskusji.

Łącznie z współorganizatorami oraz parterami udało się zorganizować 10 wydarzeń o charakterze szkoleniowym, warsztatowym i seminaryjnym. Na „eventach” zjawiło się ponad 200 osób zainteresowanych rozwojem swojej firmy, jak również myślących o założeniu własnej działalności gospodarczej.

Dla przedsiębiorców o przyszłości

Obchody Europejskiego Tygodnia jak co roku wieńczyła konferencja pt.: „Europa 2020 roku — perspektywy zmian dla Małych i Średnich Przedsiębiorców”, na którą przybyło ponad 80 osób zainteresowanych przyszłością Europy i funkcjonowaniu firm na jednolitym rynku europejskim.

Mieliśmy niezmiernie interesującą prelekcję Pana prof. Marka Ratajczaka – członka rady programowej Narodowego Banku Polskiego na temat wyzwań ekonomicznych dla sektora MŚP, niemniej inspirujące wystąpienie Pani Wiceprezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Anety Wilmańskiej. Precyzyjne cele Komisji Europejskiej oraz sfery rządowej przedstawili: kierownik jednostki ds. Przedsiębiorczości w Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Pani Stephanie Mitchell oraz z Ministerstwa Gospodarki Pan Grzegorz Drozd.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom gości konferencji, zorganizowaliśmy wystawę dla instytucji otoczenia biznesu i partnerów Tygodnia. Ofertę dla przedsiębiorców zaprezentował m.in. Urząd Marszałkowski, Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i  Przedsiębiorców, Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy. Więcej informacji oraz zdjęcia z konferencji znajdują się pod adresem: www.tarr.org.pl/galeria_wydarzen/relacja-z-konferencji.

Kolejni Liderzy Innowacji w regionie

Podczas konferencji jak co roku rozdane zostały nagrody najbardziej innowacyjnym firmom z regionu kujawsko-pomorskiego. Wśród laureatów tegorocznej edycji znaleźli się: w kategorii innowacyjny produkt firma PLANIKA Sp. z o.o. za „Biokominek bezdymny”, w kategorii innowacyjna technologia firma POLIMAT EKO Sp. z o.o. za „Sztuczną nerkę dla środowiska”, w kategorii innowacyjna usługa firma fly3Dmap Bydgoszcz za „Osuszanie budynków i budowli metodą INIEKCJI KRYSTALICZNEJ®”. Więcej informacji o konkursie znajduje się pod adresem: www.tarr.org.pl/galeria_wydarzen/liderzy_innowacji_2011.

Wydarzenia miały charakter regionalny i w istocie zostały zorganizowane w największych miastach regionu. Byliśmy w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku, Grudziądzu oraz Inowrocławiu. Przedsiębiorcy uzyskiwali również wiedzę na temat skutecznego odnajdywania partnerów zagranicznych oraz zarządzania płynnością firmy natomiast tzw. starterzy dowiedzieli się jak pokierować swoją karierę zawodową w kierunku przedsiębiorczości, jakie są prawno-organizacyjne aspekty zakładania działalności gospodarczej oraz jak sfinansować swój nowo kreowany biznes.

Firmo bądź innowacyjna!

Szczególną uwagę zwrócić należy na seminarium, które odbyło się w Toruniu i w Bydgoszczy. Toruńskie wydarzenie było adresowane do przedsiębiorców mających ciekawe koncepcje, innowacyjne rozwiązania i osób pragnących uzyskać finansowanie na ich wdrożenie. Seminarium podzieliliśmy na dwa bloki tematyczne, w jednym z nich prezentowaliśmy pozapubliczne źródła dofinansowania. Pojawiły się kwestie dotyczące funduszy Venture Capital, Aniołów Biznesu oraz zalet wejścia spółki na giełdę NewConnect. Drugi blok przewidywał przekazanie wyczerpujących informacji dotyczących dofinansowania ze źródeł publicznych tj. funduszy unijnych oraz instrumentów instytucji państwowych. Niespodzianką wydarzenia była obecność firmy ABM Space Education, którzy zaprezentowali prototyp łazika marsjańskiego. Przedsiębiorstwo znalazło się na wydarzeniu nieprzypadkowo. Młoda firma otrzymała dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych w postaci Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości w wysokości 100 tys. zł.

Dotacje na rozwój

Z kolei w Bydgoszczy zaprosiliśmy firmy na wydarzenie, podczas którego przekazywaliśmy wiedzę na rzecz możliwości sfinansowania swoich planów z Programów Ramowych Komisji Europejskiej (7 Programu Ramowego oraz Programu Ramowego na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji). Mimo iż do końca okresu finansowania pozostały jeszcze ponad dwa lata, większość z instrumentów finansowania dla przedsiębiorców z województwa kujawsko-pomorskiego się wyczerpała. Pozostały źródła, które pośrednio wpływają na wzrost innowacyjności i konkurencyjności firm. O tych źródłach właśnie rozmawialiśmy w Regionalnym Centrum Innowacyjności przy Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym.

Jak skutecznie dotrzeć do zagranicznych partnerów biznesowych?

Seminarium, które odbyło się w Punkcie Informacyjnym Urzędu Marszałkowskiego we Włocławku zainteresowało wielu regionalnych importerów, eksporterów oraz firmy dążące do wejścia na rynki zagraniczne. Z punktu widzenia szans rozwojowych firm regionu, zaistnienie na arenie międzynarodowej wiąże się z podejmowaniem nowych wyzwań, do których należy się odpowiednio wcześniej przygotować. Dlatego też pracownicy toruńskiego ośrodka sieci Enterprise Europe Network podjęli się realizacji autorskiego wydarzenia, podczas którego wprowadzali przedsiębiorców w arkana współpracy transnarodowej. Mówiliśmy nie tylko o tym jak efektywnie stworzyć ofertę gospodarczą czy technologiczną, ale także o tym pod jakim kątem zaprojektować firmową stronę internetową, logotyp czy wypromować produkt firmy poprzez dostępne portale branżowe lub społecznościowe.

Przedsiębiorcy dowiedzieli się także jak wykorzystać potencjał imprez targowych, giełd kooperacyjnych czy misji handlowych by pozyskać ważne kontakty do przyszłej współpracy bądź wzmocnić dotychczasowe relacje z kluczowymi kontrahentami. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zagadnienia poświęcone dotacjom dla działań eksportowych, zarówno z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Programu Innowacyjna Gospodarka czy instrumentów wsparcia Ministerstwa Gospodarki.

Europa w drugiej dekadzie XX wieku

Seminaria wpisywały się w cel jaki przyświecał nam przy tworzeniu koncepcji naszych obchodów. Chcieliśmy zajrzeć do przyszłości i ujrzeć jakie plany szykują wobec nas decydenci regionalni, krajowi, ale również europejscy. Pretekstem do wyboru tematu obchodów Tygodnia MSP w 2011 roku były zapisy i cele nakreślone w unijnej strategii gospodarczej Europa 2020. Dokument stanowiący kontynuację strategii lizbońskiej, wskazuje drogę, którą powinna podążać Europa w kolejnych latach i jakie cele powinny osiągnąć wszystkie kraje członkowskie na koniec bieżącej dekady. Do najważniejszych z nich należy przeznaczanie funduszy na inwestycje w badania i rozwój oraz w innowacje w wysokości 3 proc. PKB Unii, 75 proc. osób w wieku 20-64 lat powinno mieć pracę, a wszystko ma się odbywać w imię zrównoważonego rozwoju.

Na pewne pytania udało się odpowiedzieć, natomiast wciąż musimy żyć w pewnej niepewności jak osiągnąć wskazane cele w strategii Europa 2020, zwłaszcza w perspektywie tworzenia nowego budżetu Unii Europejskiej i wychodzenia z perspektywy finansowania lat 2007-2013. Mimo iż do końca okresu finansowania pozostały jeszcze ponad dwa lata, większość z instrumentów finansowania dla przedsiębiorców z województwa kujawsko-pomorskiego się wyczerpała. Pozostały źródła, które pośrednio wpływają na wzrost innowacyjności i konkurencyjności firm. Zasadnym więc wydają się kolejne pytanie, na które w najbliższym czasie: co dalej? Jaki kształt, formę i wielkość będą miały przyszłe fundusze unijne dla przedsiębiorców? W jaki sposób już dziś możemy przyczynić się do realizacji celów strategii Europa 2020? Odpowiedzi na te pytania zostały przekazane zarówno podczas konferencji, jak i wyżej wymienionych wydarzeń seminaryjnych.

Seminaria cieszyły się największym zainteresowaniem spośród innych atrakcji jakie przewidzieliśmy podczas Tygodnia. Łącznie z wiedzy przekazywanej przez specjalistów i ekspertów w swoich dziedzinach skorzystało niespełna 100 osób.

Nie poprzestajemy na tym, już dziś myślimy o przyszłych obchodach i zastanawiamy się nad koncepcją kolejnych inicjatyw. Aby śledzić na bieżąco przygotowania oraz monitorować nowinki ze świata małych i średnich przedsiębiorstw zapraszamy na www.facebook.com/SMEWeek.

Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe