Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

Regionalna oferta wspierania innowacyjności przedsiębiorstw – partnerzy i źródła finansowania

dniu 17 września 2013 roku w Toruńskim Parku Technologicznym roku odbyło się seminarium „Regionalna oferta wspierania innowacyjności przedsiębiorstw – partnerzy i źródła finansowania”.

Na spotkaniu przedstawione zostały aktualnie realizowane projekty wspierające współpracę przedsiębiorstw z sektorem nauki, zakres usług uczelni wyższych z regionu i warunki współpracy z przedsiębiorstwami, oferta instytucji otoczenia biznesu wspierająca innowacyjność firm oraz źródła finansowania innowacji i współpracy.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu INKOR – Innowacja-Kooperacja-Region. Uczestniczyli w nim przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu, uczelni wyższych z regionu oraz przyszli animatorzy współpracy, którzy będą dla przedsiębiorców przewodnikami po działaniach innowacyjnych prowadzonych w regionie, wyjaśniając dlaczego warto wprowadzać innowacje i wykorzystywać potencjał partnerów w tym zakresie.
Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń i informacji z zakresu działań realizowanych na rzecz wzrostu innowacyjności w regionie. Uczestnicy zostali poinformowani o możliwościach i aktualnych działaniach realizowanych przez partnerów w regionie co stanowi doskonały wstęp do pracy animatorów współpracy.

Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe