Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

Partnerstwo publiczno-prywatne szansą dla rozwoju usług publicznych w Polsce?

[egslider]

Kondycja funkcjonowania formuły Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Polsce wymaga publicznej debaty na ten temat — przekonywali nas przedstawiciele władz państwowych, samorządowych oraz znawcy tematyki podczas konferencji: Partnerstwo publiczno-prywatne szansą dla rozwoju usług publicznych w Polsce?, która odbyła się 8 marca 2011 r. w siedzibie Toruńskiego Parku Technologicznego. Na zaproszenie Senatora RP Jana Wyrowińskiego, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego oraz Prezes Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Ewy Rybińskiej licznie odpowiedzieli zarówno przedstawiciele sektora publicznego, jak i prywatnego, którzy swoją obecnością potwierdzili potrzebę podejmowania debaty o projektach realizowanych w formule PPP.

Jak przekonywał przewodniczący sejmowej Komisji Nadzwyczajnej „Przyjazne Państwo”, Adam Szejnfeld, jedyną szansą dla rozwoju usług publicznych w Polsce jest stworzenie dogodnego klimatu inwestycyjnego, który zachęci zainteresowane podmioty do efektywnej współpracy. Grażyna Henclewska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, zapewniała, że jednym z istotnych zadań resortu jest upowszechnianie i promowanie formuły PPP, także poprzez gromadzenie i systematyzowanie informacji niezbędnych z punktu widzenia obydwu sektorów. Wśród zaproszonych mówców nie zabrakło Prezes Fundacji Centrum PPP dr Ireny Herbst, która podjęła się oceny kondycji formuły PPP w Polsce oraz dr Arwida Mednisa z Kancelarii Prawnej Wierzbowski Eversheds, który przedstawił prawne i finansowe aspekty realizacji projektów PPP. Wszyscy zaproszeni mówcy zgodni byli co do jednego, że wykorzystanie formuły PPP przyniesie wymierne korzyści nie tylko jednostkom administracji publicznej, ale także przedstawicielom sektora prywatnego.

Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe