Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

Happening: „Odpowiedzialni — nowe idee dla biznesu”

Relacja z happeningu

W dniu 17 września 2011 roku na Rynku Staromiejskim w Toruniu odbył się happening podsumowujący realizację projektu promocyjno-informacyjnego: „Odpowiedzialni — nowe idee dla biznesu”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Pomysłodawczynią przebiegu happeningu była pani Ewa Wilmanowicz — studentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania na UMK. Jej pomysł zakładał przygotowanie inscenizacji teatralnej dotyczącej społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) oraz budowę pomnika CSR z kostek papieru złożonych metodą origiami.

Wszystkie happeningowe działania zostały zarejestrowane kamerami i można je obejrzeć poniżej:

Do czynnego udziału w happeningu zaangażowane zostały firmy, które na co dzień w swoich działaniach wykorzystują idee społecznej odpowiedzialności biznesu i flexicurity: Grupa Apator i Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania z Torunia. Przygotowane zostały dla nich stanowiska promocyjne, przy których przedstawiciele tychże firm rozdawali materiały na temat działalności. Podczas happeningu zapewniliśmy również możliwość rozmowy z przedstawicielami instytucji, które były odpowiedzialne za realizację całego projektu: Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców i Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz instytucji współpracującej przy realizacji projektu: Centrum Przywództwa i Społecznej Odpowiedzialności biznesu UMK.

Przygotowania do happeningu rozpoczęły się już w sobotę rano — przygotowana została scenografia oraz stanowiska promocyjne, a na ulicach prowadzących na Rynek Staromiejski ustawiono tablice–drogowskazy kierujące do miejsca, w którym w samo południe miał rozpocząć się happening. Wolontariusze czynnie zachęcali do udziału w nim, rozdając ulotki przechodniom. Chwilę po godzinie dwunastej rozpoczęła się inscenizacja teatralna, której scenariusz opracowała autorka happeningu. Ostatnia sekwencja tej scenki nawiązała do kolejnego etapu eventu, czyli budowy pomnika — najbardziej widowiskowej i ciekawej części sobotniego wydarzenia. Na stole pojawiła się góra kartek złożonych specjalną techniką origiami, które miały służyć do budowy sześcianów. Do złożenia jednej kostki należało użyć 6 arkuszy papieru. Przy naszym stole zgromadzili się chętni, którzy z zapałem podjęli się tego wyzwania. Efektem ich działań było 31 kostek o wymiarach ok. 40 cm × 40 cm, które zostały ułożone w 3 symboliczne litery: CSR.

Głównym celem i założeniem zorganizowanego happeningu było zaangażowanie do udziału w nim przypadkowych przechodniów, aby za pośrednictwem stosunkowo niestandardowej formy promocji zainteresować ich ideą społecznej odpowiedzialności biznesu i flexicurity. Happening jako forma bezpośredniej aktywizacji widza stwarza szanse pozostawienia trwałego śladu na temat promowanych idei w świadomości uczestników.

Poniżej krótka fotorelacja z tego wydarzenia:

[egslider]
Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe