Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

Czy wirtualna chmura oznacza rewolucję w biznesie?

– relacja z Forum Innowacji Technologicznych

[egslider]

„Na horyzoncie szykują się zmiany, wielkie zmiany” — przekonywali nas wybitni specjaliści IT podczas Forum Innowacji Technologicznych: „Wirtualna chmura — rewolucja w biznesie?”, które odbyło się 30 listopada 2010 r. w siedzibie Toruńskiego Parku Technologicznego. Znakomici mówcy, wśród nich prof. dr hab. Krzysztof Rybiński, profesor i rektor Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej, ekonomista, były wiceprezes Narodowego Banku Polskiego oraz gość specjalny — Werner Dorfmeister, Manager w Hewlett-Packard odpowiedzialny za rozwój usług cloud computing w Europie Środkowo-Wschodniej, przekonywali, że według wszelkich prognoz wirtualna chmura (cloud computing), zrewolucjonizuje dotychczasowy sposób korzystania z zasobów IT.

Nowoczesne technologie informatyczne w istotny sposób wpływają na sposób zarządzania przedsiębiorstwem, a przez to na jego pozycję konkurencyjną. W dużej mierze determinują sprawność funkcjonowania administracji publicznej i całego sektora usług publicznych. Taką technologią staje się wirtualna chmura, której podstawowym atutem jest użyczanie zasobów na żądanie (on demand). Zasoby takie jak: serwery, pamięci masowe, urządzenia sieciowe, systemy operacyjne, bazy danych są dostępne dla potencjalnych klientów praktycznie w czasie rzeczywistym. Przydzielone zasoby można zwiększać lub zmniejszać w zależności od istniejących potrzeb. Wszystko po to by zminimalizować koszty firmy.

Forum Innowacji zostało poświęcone innowacyjnemu w skali kraju przedsięwzięciu — budowie Centrum Przetwarzania Danych, które ma zostać otwarte pod koniec 2012 r. na terenie Toruńskiego Parku Technologicznego, a które udostępni pierwsze usługi w wirtualnej chmurze.
Tematyka wirtualnej chmury spotkała się z dużym zainteresowaniem firm naszego regionu, którzy w przyszłości mogą stać się odbiorcami tychże usług i tą drogą zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku poprzez redukcję kosztów korzystania z infrastruktury IT.

Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe