Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

Fundusz Powiązań Kooperacyjnych

został utworzony w ramach projektu „Wspieranie powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim”, który współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013. W trakcie seminarium w dniu 30 stycznia 2014 r. miało miejsce uroczyste podpisanie umowy na realizację rzeczonego projektu pomiędzy konsorcjum Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. i Kujawsko-Pomorską Agencją Innowacji Sp. z o.o., które jest Operatorem Funduszu a Zarządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Konsorcjum reprezentowane było przez p. Ewę Rybińską, prezes zarządu TARR S.A., ze strony Zarządu Województwa przez p. Michała Korolko, Członka Zarządu.

Seminarium Wspieranie powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim

 W dniu 30 stycznia 2014 r. Michał Korolko, Członek Zarządu Województwa, zainaugurował działalność Funduszu Powiązań Kooperacyjnych w województwie kujawsko-pomorskim, którego celem jest udzielanie pomocy regionalnym przedsiębiorcom w tworzeniu i rozwijaniu powiązań kooperacyjnych i klastrów.

Seminarium spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony regionalnego środowiska biznesowego. Oprócz przedsiębiorców na spotkaniu obecne było liczne grono przedstawicieli innych typów podmiotów, które będą mogły korzystać ze środków FPK, a mianowicie instytucji otoczenia biznesu, organizacji badawczych i jednostek samorządu terytorialnego. Łącznie w spotkaniu wzięło udział 87 osób.

W trakcie spotkania uczestnicy mieli okazję wysłuchać trzech prezentacji przedstawionych przez ekspertów posiadających praktyczne doświadczenie w dziedzinie klasteringu. Stanisław Szultka z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową z Gdańska na polskich i zagranicznych przykładach przedstawił możliwe do uzyskania korzyści płynące ze współdziałania na polu biznesowym. Piotr Moskal, pomorski koordynator inicjatywy MedCluster podzielił się doświadczeniami z funkcjonowania klastra działającego na styku branż turystycznej i medycznej. Mariusz Stachnik, prezes Mazowieckiego Klastra ICT, w charyzmatyczny sposób opowiedział o projektach realizowanych wspólnie przez uczestników klastra z Mazowsza.

Druga część seminarium została poświęcona bezpośrednio Funduszowi Powiązań Kooperacyjnych. Omówione zostały w sposób ogólny zagadnienia, które będą istotne na etapie aplikowania o środki dostępne w ramach Funduszu. Stanisław Szultka przedstawił prezentację nt. wymagań odnośnie dokumentów strategicznych, które będą musiały przygotować powiązania kooperacyjne i klastry zainteresowane realizacją wspólnych przedsięwzięć, finansowanych ze środków FPK. Następnie warunki uzyskania wsparcia omówiła Iwona Pietruszewska-Cetkowska, Dyrektor Szkoleń, Usług i Projektów TARR S.A., a o zasadach organizacji konkursu opowiedział Piotr Józefiak, Kierownik Punktu Kontaktowego w ramach Funduszu Powiązań Kooperacyjnych.

Na zakończenie Pani Ewa Rybińska, Prezes Zarządu TARR S.A. poinformowała zebranych, iż pierwszy konkurs dla powiązań kooperacyjnych i klastrów zostanie ogłoszony w dniu 10 lutego 2014r.

Dzięki obecnym na spotkaniu mediom informacja o Funduszu Powiązań Kooperacyjnych trafiła także do osób i instytucji, które nie miały możliwości uczestniczenia w wydarzeniu:

Telewizja Toruń,

Telewizja Bydgoszcz,

Radio PiK.

Szczegółowych informacji nt. Funduszu Powiązań Kooperacyjnych udziela Punkt Kontaktowy, tel. 56 699 55 05, e-mail: klastry@tarr.org.pl. Zachęcamy także do odwiedzenia strony internetowej Funduszu – www.klastry.tarr.org.pl

Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe