Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

Zaprojektuj Swój Zysk

„Zaprojektuj Swój Zysk” to skrócona nazwa kluczowego projektu „Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez wzornictwo (innowacja procesowa i produktowa)”, który realizowany był przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego oraz lokalnych partnerów w terminie od 1 września 2008 do 30 grudnia 2011 roku. Jednym z partnerów w projekcie (jedynym z regionu kujawsko-pomorskiego) była Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Celem projektu „Zaprojektuj Swój Zysk” było dostarczenie specjalistycznej wiedzy, metodologii i praktycznych rozwiązań, dzięki którym przedsiębiorstwa i projektanci dowiedzieli się jak skutecznie tworzyć innowacyjne wzorniczo produkty i zarządzać wprowadzaniem ich na rynek.

Uczestnictwo w projekcie umożliwiło podniesienie wiedzy z zakresu:

  • Wzornictwa jako narzędzia konkurencyjności, innowacji i podnoszenia zyskowności firm,
  • Metod wprowadzania na rynek nowych wzorniczo produktów,
  • Metod współpracy z projektantami.

Ponadto projektanci, którzy także licznie uczestniczyli w warsztatach, mogli dowiedzieć się wiele w zakresie rynkowego kontekstu wzornictwa i projektowania (technologia, marketing, sprzedaż) oraz współpracy z przedsiębiorcami.

W ramach projektu w Toruniu zrealizowano 4 dwudniowe warsztaty o tematyce:

  1. Proces rozwoju nowego produkty wzorniczego
  2. Zarządzanie zespołem w projekcie wzorniczym

W warsztatach wzięło udział 102 uczestników (przedstawicieli firm oraz projektantów), z czego 34 było spoza województwa kujawsko-pomorskiego.

Projekt ZSZ dofinansowany był ze środków publicznych w ramach: Programu operacyjnego: Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa: 5. Dyfuzja innowacji, Działania: 5.2. Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym.

Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe