Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

Young SMEs

 

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wspierając mały i średni  biznes w regionie kujawsko-pomorskim zrealizowała pierwszy projekt międzynarodowy w ramach programu INTERREG IV C pod akronimem YOUNG SMEs. W realizację projektu zaangażowanych zostało 12 partnerów reprezentujących 11 państw europejskich: Hiszpanię, Irlandię, Wielką Brytanię, Maltę, Grecję, Słowenię, Węgry, Niemcy, Grecję, Litwę oraz Polskę. Liderem projektu była Fundacja INCYDE z siedzibą w Madrycie.

Głównym założeniem projektu była wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy partnerami projektu, której efektem miało być stworzenie odpowiednich narzędzi pozwalających wesprzeć firmy w newralgicznym momencie działalności tj. pomiędzy 3 a 5 rokiem funkcjonowania na rynku. Dane Komisji Europejskiej pokazują, że największe problemy z utrzymaniem rentowności i balansowaniem na skraju bankructwa mają firmy właśnie w tym okresie. Wskaźnik przeżywalności firm 5-letnich wynosi zaledwie 49%.

 Zaplanowane działania:

 • zidentyfikowanie dobrych praktyk i wcześniejszego doświadczenia we wspieraniu i usługach na rzecz młodych firm z sektora MŚP,
 • szeregowanie, dokumentowanie i ocenianie dobrych praktyk na podstawie stworzonego systemu wsparcia,
 • organizowanie seminariów międzyregionalnych w celu wymiany, analizy wykonalności i przenoszenia dobrych praktyk na inne regiony,
 • powielanie lokalnych i regionalnych strategii wspierających, umacniających pozycję rynkową i poprawiających konkurencyjność młodych firm z sektora MŚP,
 • organizowanie międzyregionalnych spotkań partnerskich w celu stworzenia zintegrowanego programu wsparcia młodych firm z sektora MŚP,
 • organizowanie regionalnych wydarzeń angażujących lokalnych partnerów w realizacji i definiowaniu dobrych praktyk na poziomie regionalnym,
 • organizowanie regionalnych wizyt studyjnych jako podstawy dla transferu dobrych praktyk,
 • rozwój indywidualnych planów działania w celu wsparcia młodych firm.

Efekty:

Dzięki realizacji 9 wspólnych spotkań tematycznych w tym jednego w Toruniu Partnerom udało się wymienić 46 dobrymi praktykami. Spośród wszystkich praktyk 2 najważniejsze zostały transferowane do naszego regionu i wpisały się w politykę wspierania przedsiębiorców przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Należą do nich:

– analiza doradcza „Business Model Canvas”, której założeniem jest kompleksowa ocena strategii modelu biznesowego dla firmy istniejącej już na rynku

– analiza gotowości eksportowej, której celem jest przygotowanie przedsiębiorców do poszukiwania nowych rynków poza granicami kraju.

Więcej informacji na temat analiz znajduję się na stronie DORADZTWA TECHNOPARKu.

 

************************************************************************************************

 

Firmy między 3- 5 rokiem działalności mają najwięcej problemów z utrzymaniem się na rynku — wskaźnik „przeżywalności” wśród firm 5-letnich wynosi zaledwie 49%. – dane Komisji Europejskiej

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego chcąc wspierać mały biznes w regionie kujawsko-pomorskim rozpoczęła w tym roku realizację pierwszego projektu międzynarodowego w ramach programu INTERREG IV C pod nazwą YOUNG SMEs.  W realizację projektu zaangażowanych jest  12 partnerów reprezentujących 11 państw europejskich: Hiszpanię, Irlandię, Wielką Brytanię, Maltę, Grecję, Słowenię, Węgry, Niemcy, Grecję, Litwę oraz Polskę. Liderem projektu jest Fundacja INCYDE z siedzibą w Madrycie.

Głównym założeniem projektu jest wymiana wiedzy i doświadczeń  między partnerami projektu, która zaowocuje  stworzeniem odpowiednich narzędzi pozwalających wesprzeć firmy w tym newralgicznym momencie działalności.

 Zaplanowane działania:

 • zidentyfikowanie dobrych praktyk i wcześniejszego doświadczenia we wspieraniu i usługach na rzecz młodych firm z sektora MŚP,
 • szeregowanie, dokumentowanie i ocenianie dobrych praktyk na podstawie stworzonego systemu wsparcia,
 • organizowanie seminariów międzyregionalnych w celu wymiany, analizy wykonalności i przenoszenia dobrych praktyk na inne regiony,
 • powielanie lokalnych i regionalnych strategii wspierających, umacniających pozycję rynkową i poprawiających konkurencyjność młodych firm z sektora MŚP,
 • organizowanie międzyregionalnych spotkań partnerskich w celu stworzenia zintegrowanego programu wsparcia młodych firm z sektora MŚP,
 • organizowanie regionalnych wydarzeń angażujących lokalnych partnerów w realizacji i definiowaniu dobrych praktyk na poziomie regionalnym,
 • organizowanie regionalnych wizyt studyjnych jako podstawy dla transferu dobrych praktyk,
 • rozwój indywidualnych planów działania w celu wsparcia młodych firm.

Kontakt

Tomasz Urbanowicz,

Tel. (56) 699 54 80,

E-mail: tomasz.urbanowicz@tarr.org.pl,

Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe