Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

Wysokie kwalifikacje pracowników Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. podstawą sukcesu jej klientów

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. stawia na wykwalifikowaną kadrę.

W myśl głównego hasła Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Człowiek najlepsza inwestycja” Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. postawiła na rozwój swojej kadry. W okresie od listopada 2010 do lipca 2011 pracownicy TARR S.A. podnosili swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje w pięciu głównych obszarach tematycznych, istotnych z racji świadczonych usług i wykonywanych zadań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie kujawsko-pomorskim. Szkolenia odbywały się w ramach projektu „Wysokie kwalifikacje kadry Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. podstawą sukcesu jej klientów. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

W ciągu ośmiu miesięcy pogłębialiśmy swoją wiedzę z zakresu pomocy publicznej oraz prawa zamówień publicznych, podnosiliśmy swoje kwalifikacje z zakresu umiejętności zarządzania projektami inwestycyjnymi oraz promocyjnymi i szkoleniowymi. Ze szczególną chęcią uczestniczyliśmy w szkoleniach z zakresu umiejętności interpersonalnych. Prezentacje i wystąpienia publiczne, Psychologia nagradzania i motywowania, Jak radzić sobie ze stresem i Komunikacja w zespole — to szkolenia, które cieszyły się największym naszym zainteresowaniem. Aby zapewnić naszym klientom profesjonalną i skuteczną obsługę wszyscy przeszkoliliśmy się w zakresie jakości obsługi klienta. Podnieśliśmy również swoje kompetencję językowe- Business English, tak aby jeszcze skuteczniej promować region na europejskich rynkach i pomagać naszym przedsiębiorcom we współpracy transgranicznej.

Ze śmiałością możemy stwierdzić, że projekt zakończył się sukcesem, a kadra Toruńskiej
Agencja Rozwoju Regionalnego to specjaliści o wysokich kwalifikacjach.

Nazwa wskaźnika Wartość docelowa Wartość osiągnięta Stopień realizacji
Liczba osób które zakończyły udział w projekcie 69 69 100%
Liczba przeprowadzonych szkoleń 32 32 100%
Liczba przeprowadzonych godzin szkolenia. 503 503 100%

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe