Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

Szkolenia IT podstawą konkurencyjności firm

Umowa o dofinansowanie projektu była podpisana na kwotę 143 803,80 PLN. Celem projektu było podniesienie kwalifikacji i umiejętności przedsiębiorców i pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz zwiększenie wiedzy w zakresie nowych metod zarządzania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych.

Projekt realizowany był w formie szkoleń otwartych, obejmujących trzy moduły z zakresu IT:

  • Moduł 1 – Podstawowa obsługa programów komputerowych niezbędnych w działalności firmy (60h x 2 cykle),
  • Moduł 2 – Zaawansowana obsługa programów komputerowych z wykorzystaniem oprogramowania typu Open Source oraz praktyczne wykorzystanie technologii internetowych (36h x 4 cykle),
  • Moduł 3 – Zaawansowane technologie sieciowe i multimedialne (12h x 4 cykle).

Szkolenia miały na celu poszerzenie wiedzy przedsiębiorców i pracowników firm województwa kujawsko-pomorskiego na temat wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych oraz zwiększenie umiejętności wykorzystania nowoczesnych i darmowych programów narzędziowych, co pozwoli na redukcję części kosztów działalności przedsiębiorstw; sprawniejsze posługiwanie się komputerem w firmie oraz wzrost wydajności pracowników, a tym samym wzrost efektywności działalności firmy. W odniesieniu do harmonogramu realizacji projektu zrealizowano wszystkie zaplanowane szkolenia w ramach trzech modułów szkoleniowych. Łącznie odbyły się 52 dni szkoleniowe. Uruchomiono 120 miejsc szkoleniowych, przeszkolono 81 osób z 66 przedsiębiorstw.

Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe