Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

Sieć Kreatywnego Biznesu

Z końcem listopada 2012 r. zakończyliśmy realizację pierwszego w województwie kujawsko-pomorskim projektu skierowanego do branży kreatywnej.

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wraz z Agencją Rozwoju Pomorza S.A. oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego od czerwca 2011 r. do 30 listopada 2012 r. realizowała projekt „Sieć Kreatywnego Biznesu”. Projekt finansowany był z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Funduszu Grantów na Inicjatywy, POKL 2.2.1.

Celem projektu było opracowanie i pilotażowe wdrożenie nowych form usług dla sektora przemysłów kreatywnych w zakresie wspierania rozwoju i promocji przedsiębiorczości w województwie pomorskim i kujawsko-pomorskim. W ciągu 18 miesięcy trwania projektu przeprowadziliśmy szereg sprofilowanych i dostosowanych do potrzeb przedsiębiorstw sektora kreatywnego działań. Zrealizowaliśmy trzy pakiety szkoleń dostosowanych do poziomu rozwoju firmy: c-startup, c-basic, c- development.

Ponadto przeprowadziliśmy badanie przedsiębiorstw sektora kreatywnego i opracowaliśmy pilotażową usługę doradczą tzw. audyt potrzeb rozwojowy i strategiczną grę biznesową „Decyzja”. Przy udziale przedstawicieli instytucji kultury, instytucji otoczenia biznesu, przedsiębiorców i studentów wypracowaliśmy rekomendacje działań i kierunków wsparcia sektora kreatywnego w regionach partnerskich. Dzięki temu zidentyfikowane zostały rzeczywiste oczekiwania sektora kreatywnego i jego otoczenia.

Najważniejsze efekty projektu:

 

 

 

Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe