Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

SharON – szansą na rozwój koncepcji ekonomii współdzielenia

Projekt realizowany był w konsorcjum, do którego należało  sześć instytucji z pięciu państw europejskich tj.:

Z końcem listopada 2019 r.  zakończyliśmy  realizację jednego z pierwszych  projektów poświęconych ekonomii współdzielenia i podmiotom funkcjonującym w tym modelu.

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  wraz  pięcioma partnerami z różnych państw europejskich tj. Bułgarii, Estonii, Słowacji, Włoch i Polski  w okresie do 1 grudnia 2017 roku do 30 listopada 2019 r. realizowała projekt pn.: ”Opportunities for European Entrepreneurs in the Sharing Economy” w skrócie SharON, pełniąc w przedsięwzięciu rolę lidera.

Główne cele projektu to:

Wiedza

Zwiększanie świadomości oraz edukowanie społeczeństwa na temat korzyści wynikających z ekonomii współdzielenia (sharing economy),

Mapowanie

Identyfikacja podmiotów działających w sektorze ekonomii współdzielenia oraz analiza stanu tego sektora na terenie całego konsorcjum projektu.

Identyfikacja potrzeb oraz rekomendacje dla KE

Zbadanie potrzeb zidentyfikowanych podmiotów oraz opracowanie rekomendacji, spełniających oczekiwania sektora sharing economy i dotyczących uregulowania założeń ekonomii współdzielenia w krajach partnerskich.

Wsparcie

Zaprojektowanie i przeprowadzenie programu oferującego wsparcie podmiotom ekonomii współdzielenia w formie m.in.: warsztatów i mentoringu.

W ciągu 24 miesięcy trwania projektu przeprowadziliśmy szereg sprofilowanych i dostosowanych do potrzeb przedsiębiorstw ekonomii współdzielenia działań.

W pierwszym etapie realizacji projektu zidentyfikowaliśmy 359 podmiotów funkcjonujących w modelu sharing economy, w tym w Polsce 54 podmioty.

Następnie zorganizowaliśmy 20 spotkań i warsztatów upowszechniających wiedzę na temat ekonomii współdzielenia. W przeprowadzonym badaniu na temat potrzeb przedsiębiorstw sharing economy wzięło udział 120 podmiotów. Na jego podstawie, przy udziale przedstawicieli uczelni, instytucji otoczenia biznesu oraz lokalnych i krajowych władz wypracowaliśmy rekomendacje działań i kierunków wsparcia „zjawiska ekonomii współdzielenia” dla Komisji Europejskiej.

Kluczowym zadaniem projektu było opracowanie i przeprowadzenie międzynarodowego programu akceleracyjnego dedykowanego wyłącznie podmiotom działającym w modelu sharing economy na różnym etapie rozwoju. W programie Sharon Academy wzięły udział 23 podmioty. Spośród nich  eksperci  wybrali 5 najlepszych, które stanęły do rywalizacji podczas wydarzenia finałowego DemoDay. Ostatecznie zwyciężył projekt z Polski oparty o model marketplace: PLENTI.

Najważniejsze efekty projektu:

Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe