Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

Regionalne Centrum Wspierania Innowacji i Transferu Technologii

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w okresie od 1 stycznia 2006 do 31 marca 2008r. wykonała projekt zatytułowany „Utworzenie i funkcjonowanie Regionalnego Centrum Wspierania Innowacji i Transferu Technologii”. Realizacja projektu była możliwa dzięki współfinansowaniu otrzymanemu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach działania 2.6 „Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Zadaniem RCWITT było wspieranie komunikacji pomiędzy twórcami i posiadaczami innowacyjnych rozwiązań a inwestorami poszukującymi takich nowatorskich metod, stymulowanie projektowania i wdrażania nowych technologii, produktów, procesów i usług. Było ono realizowane drogą świadczenia usług doradczych związanych z transferem technologii i szeroko rozumianymi innowacjami, ochroną własności intelektualnej, czy wsparciem w zakresie finansowania innowacyjnych inwestycji. Podjęto też kroki w kierunku upowszechniania i wymiany informacji, oraz na rzecz aktywnego promowania postaw proinnowacyjnych w jak najszerszych kręgach.

Realizując projekt zorganizowano i przeprowadzono szereg szkoleń o tematyce związanej z szeroko pojętą innowacyjnością. Świadczono też usługi doradczo-informacyjne (zainteresowanie którymi znacznie przekroczyło oczekiwania), podjęto wysiłek wzięcia udziału w szeregu imprez dotyczących zagadnień związanych z innowacyjnością, (np. targi WIPRO w Bydgoszczy). W ramach projektu wykonano też „Bazę Innowacji” – narzędzie w postaci bazy danych służącej promocji innowacyjnych rozwiązań opracowywanych w regionie, jak i sygnalizowaniu zapotrzebowania na takie nowatorskie opracowania. Jest to jeden z elementów projektu, który funkcjonował będzie również po jego zakończeniu. Całkowita wartość zrealizowanych działań to ponad 337 tys. zł.

W czasie trwania projektu wykonano wszystkie założone wskaźniki, przy czym poziom wielu z nich znacznie przekroczył pierwotne założenia. Wsparcie uzyskało przeszło 360 podmiotów funkcjonujących na terenie regionu (wg pierwotnych założeń miało to być 260 podmiotów), przy czym znaczna większość korzystała z pomocy wielokrotnie. Ważnym osiągnięciem projektu było uznanie go za dobra praktykę – wyróżniono 15 spośród 530 projektów realizowanych w całym kraju w ramach Regionalnych Strategii Innowacyjnych.

Funkcję dotychczasowego Regionalnego Centrum Wspierania Innowacyjności i Transferu Technologii będzie pełnić, obok innych realizowanych zadań, toruński ośrodek sieci Enterprise Europe Network (EEN). Powstała ona z początkiem bieżącego roku z połączenia dotychczas funkcjonujących sieci EuroInfo Centre i Innovation Relay Centre. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą nowej sieci: Enterprise Europe Network Biuro w Toruniu.

Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe