Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

Promowanie województwa kujawsko-pomorskiego jako przyjaznego przedsiębiorstwom dzięki promocji terenów inwestycyjnych położonych w Toruniu, Sępólnie Krajeńskim oraz Nakle nad Notecią

Partnerzy:

 

Kujawsko-pomorskie dla Inwestorów

W styczniu  2018 r. Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie z Gminą  Nakło nad Notecią i Gminą Sępólno Krajeńskie rozpoczęła realizację projektu pn. „Promowanie województwa kujawsko-pomorskiego jako przyjaznego przedsiębiorstwom dzięki promocji terenów inwestycyjnych położonych w Toruniu, Sępólnie Krajeńskim oraz Nakle nad Notecią” dofinansowanego  z  Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Cel  i przedmiot projektu 

Celem  projektu jest zwiększenie rozpoznawalności woj. kujawsko-pomorskiego na mapie Polski i Europy, jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym oraz budowa marki gospodarczej województwa i promocja województwa  jako przyjaznego Inwestorowi w sferze tworzenia przestrzeni inwestycyjnych oraz zaplecza infrastrukturalnego dla rozwoju przedsiębiorczości.

Projekt dotyczy promocji gospodarczej woj. kujawsko-pomorskiego, a ściśle promocji terenów inwestycyjnych będących w gestii Konsorcjum tj. TARR S.A, Gmin: Sępólno Krajeńskie i Nakło nad Notecią.

Tereny inwestycyjne usytuowane są na terenie Gminy Miasta Toruń (tereny inwestycyjne przy ul. Gen. W. Andersa o powierzchni ok 17 ha, całkowita powierzchnia terenów z uwzględnieniem terenów komunikacyjnych, dróg to ok. 21 ha) oraz powiatu sępoleńskiego (tereny inwestycyjne położone w Gminie Sępólno Krajeńskie o łącznej powierzchni ok. 7 ha, całkowita powierzchnia terenów to ok. 8 ha) i powiatu nakielskiego (tereny inwestycyjne położone w Gminie Nakło nad Notecią o powierzchni ok. 20 ha, całkowita powierzchnia terenów ok. 25 ha uzbrojonych w niezbędną infrastrukturę techniczną).

Działania projektu

Całość działań promocyjno-informacyjnych realizowanych w ramach projektu można określić mianem kampanii reklamowo-promocyjnej, w ramach której przewiduje się m.in. następujące zadania:

 1. Udział w krajowych imprezach targowo-wystawienniczych o zasięgu krajowym i międzynarodowym w charakterze wystawcy.
 2. Działania promocyjne:
  • wykonanie i wykorzystanie filmu promocyjnego,
  • kampania w mediach (TV, radio),
  • kampania internetowa,
  • kampania billboardowa,
  • kampania prasowa – publikacje/reklamy w prasie branżowej,
  • wykonanie materiałów promocyjnych,
  • organizacje konferencji, udziału w konferencjach w charakterze prelegenta.
 3. Udział w szkoleniach, konferencjach dot. podejmowania skutecznych działań marketingowych w promocji terenów inwestycyjnych i pozyskiwania, utrzymania inwestorów.

Założeniem Kampanii reklamowo-promocyjnej jest przyciągnięcie inwestorów do regionu, którzy zainwestują kapitał i ulokują swoją działalność produkcyjną/usługową na promowanych terenach inwestycyjnych znajdujących się w województwie kujawsko-pomorskim.

Wartość projektu

2 168 118,03 PLN

Wkład Unii Europejskiej

1 700 000,00 PLN

Okres realizacji projektu

01.01.2018-30.09.2019r.

Zapraszamy do kontaktu

BIURO PROJEKTU

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Toruński Park Technologiczny
ul. Włocławska 167, pok. 244
87-100 Toruń

56 699 54 77

Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe