Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

„Planowanie rozwoju — drogą do sukcesu MSP”

Projekt był realizowany w partnerstwie z Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym w okresie od 01.01 — 30.06.2010 r. Wartość projektu: 152 594,16 PLN, kwota dofinansowania 139 860,60 PLN. Celem projektu było podniesienie kompetencji przedsiębiorców i pracowników kuj-pom przedsiębiorstw w zakresie planowania finansowego, analizy rynku, prognozowania zmian ograniczania ryzyka. Projekt był skierowany do sektora MSP, dofinansowanie szkoleń kształtowało się na poziomie 20% dla Mikro i Małych oraz 30% dla Średnich przedsiębiorstw.

Projekt obejmował dwa moduły:

  • Moduł 1 — Biznes Plan — jak to się robi?
  • Moduł 2 — Plan Marketingowy dla mojej firmy

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. odpowiedzialna była za organizację szkoleń z modułu Biznes Plan. W odniesieniu do harmonogramu realizacji projektu zrealizowano wszystkie zaplanowane szkolenia. Szkolenia odbyły się w Toruniu (2 szkolenia 2-dniowe), Bydgoszczy (2 szkolenia 2-dniowe) i w Inowrocławiu (1 szkolenie 2‑dniowe). W wyniku udziału w module BP, 50 osób z 41 firm podniosło swoje kwalifikacje.

Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe