Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

„Odpowiedzialni — nowe idee dla biznesu”

Projekt: „Odpowiedzialni — nowe idee dla biznesu” realizowany był w partnerstwie z Kujawsko-Pomorskim Związkim Pracodawców i Przedsiębiorców w terminie od 1.10.2010 roku do 30.09.2011 roku. Był to projekt promocyjno-informacyjny dotyczący idei społecznej odpowiedzialności biznesu i flexicurity w regionie kujawsko-pomorskim. Inicjatywa zrealizowana została w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności.

Działania projektu stanowiły zintegrowany plan efektywnego podnoszenia świadomości społeczeństwa regionu kujawsko-pomorskiego na temat idei CSR oraz flexicurity.

W ramach projektu podjęto następujące działania.

1. Program telewizyjny — 12 odcinkowy program telewizyjny: „Nowe idee. Odpowiedzialni w biznesie”, który emitowany był na antenie regionalnej telewizji — TVP Bydgoszcz od stycznia do czerwca 2011 roku (co dwa tygodnie, w piątki o godzinie 18.00). Każdy z odcinków trwał ok. 26 minut i poświęcony był odrębnemu zagadnieniu z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu i flexicurity. W każdym odcinku prezentowane były ponadto dobre praktyki realizowane przez przedsiębiorstwa z regionu. Program powstawał przy współpracy z ekspertem — profesorem Robertem Karaszewskim.

Tematyka poszczególnych odcinków oraz data emisji:

 • Fair Trade (sprawiedliwy handel) — 14.01.2011
 • Etyka przedsiębiorstw — 28.01.2011
 • Innowacje ekologiczne — 11.02.2011
 • Działania filantropijne — 25.02.2011
 • Zaangażowanie biznesu w rozwój nauki — 11.03.2011
 • Partnerstwa międzysektorowe i dialog społeczny — 25.03.2011
 • Dialog z pracownikami — 8.04.2011
 • Inwestycje społeczne — 22.04.2011
 • Dialog z interesariuszami zewnętrznymi — 6.05.2011
 • Wolontariat pracowniczy — 20.05.2011
 • Odpowiedzialność w łańcuchu dostaw — 3.06.2011
 • Gospodarka zasobami zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju — 17.06.2011

Gośćmi programu byli przedstawiciele przedsiębiorstw oraz organizacji promujących idee CSR i flexicurity zarówno z regionu kujawsko-pomorskiego.

Wartością dodaną projektu okazały się wypowiedzi przedstawicieli organizacji pozarządowych, reprezentantów kampanii społecznych oraz świata kultury i nauki, którzy promują i popierają powyższe idee m in. Lech Wałęsa — Prezydent RP, Jurek Owsiak — prezes zarządu Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Anna Dymna — aktorka, założycielka Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, dr Ludwik Sobolewski — prezes zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. , prof. Richard Barrett Prezes Barrett Values Centre, Grażyna Kulczyk — kolekcjonerka i mecenas sztuki, przedsiębiorca, Michał Korolko — Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Janina Ochojska — założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej, Elżbieta Dzikowska — podróżniczka czy Marek Kondrat — aktor polski, prywatny przedsiębiorca.

2. Kampania informacyjno-promocyjna projektu — równolegle do przekazu telewizyjnego realizowana była kampania w prasie oraz w przestrzeni publicznej największych miast regionu m in. Toruniu, Bydgoszcz, Grudziądzu, Inowrocławiu.

3. Happening podsumowujący projekt — wydarzenie wywołujące dyskusję w społeczeństwie regionu kujawsko-pomorskiego o ideach CSR i flexicurity, które odbyło się 17 września 2011 roku na Rynku Staromiejskim w Toruniu na podstawie koncepcji wyłonionej w konkursie, który wygrała pani Ewa Wilmanowicz. Założeniem wydarzenia była współtworzenie happeningu z udziałem wolontariuszy.

Poniższe zestawienie obrazuje osiągnięte w czasie realizacji projektu rezultaty:

Nazwa wskaźnika Wartość docelowa Wartość osiągnięta Stopień realizacji
Liczba partnerstw (sieci współpracy) zawiązanych na szczeblu lokalnym i regionalnym 1 1 100,00%
12 odcinków programu TV 12 12 100,00%
12 emisji programu TV w telewizji regionalnej 12 12 100,00%
4000 ulotek projektu 4000 4000 100,00%
1 kampania billboardowa w ramach powierzchni billboard 1 1 100,00%
4 kampanie typu LCD w ramach powierzchni CLP 4 4 100,00%
1 strona WWW projektu 1 1 100,00%
16 stron sponsorowanych artykułów 16 29 181,25%
1 happening 1 1 100,00%
Przeprowadzenie zintegrowanej kampanii prom. — inform. CSR i flexicurity w oparciu o 1 nawiązane partnerstwo regionalne(sieć współpracy) 1 1 100,00%
12 modułów tematycznych dotyczących CSR i flexicurity wypromowanych wprojekcie 12 12 100,00%
12 dobrych praktyk CSR i flexicurity regionalnych przedsiębiorstwwypromowanych w projekcie 12 12 100,00%
300 odbiorców wydarzenia promocyjnego projektu — happeningu 300 312 104,00%
Wzrost świadomości 5% społeczeństwa woj. kujawsko-pomorskigo na temat idei CSR i flexiciurity oraz równość sznas na rynku pracy, w tym kobiet i mężczyzn 5% 40% 800,00%

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe