Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

NATURAlnie razem – Partnerstwo Naturowe Bory Tucholskie

* TARR S.A. rolę Lidera Partnerstwa Naturowego w regionie kujawsko-pomorskim pełniła już w I połowie 2013 r., gdy realizowany był projekt o podobnym charakterze. Wśród celów znalazły się wówczas m.in. ogólna diagnoza potrzeb i problemów przedsiębiorców prowadzących działalność na obszarach Natura 2000.

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w wyniku konkursu przeprowadzonego w 2014 roku przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska po raz drugi* została ustanowiona Liderem Partnerstwa Naturowego w województwie kujawsko-pomorskim. W efekcie tego w sierpniu 2015 TARR S.A. zrealizowała projekt „NATURAlnie razem – Partnerstwo Naturowe Bory Tucholskie”.

Działania Partnerstwa NATURAlnie Razem zostały sfinansowane w ramach projektu „Natura i Gospodarka – podstawy dialogu”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Jego celem głównym , było podniesienie poziomu wiedzy i świadomości ekologicznej przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na wybranych obszarach Natura 2000.

Jednym z kluczowych założeń projektu było utworzenie Partnerstw Naturowych, których członkami mieli być przedstawiciele wyżej wymienionych grup, których działalność jest związana z obszarami włączonymi do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

PNAturowe_idea

Członkami Partnerstwa NATURAlnie Razem zostali przedsiębiorcy, rolnicy prowadzący działalność gospodarczą, przedstawiciele organizacji pozarządowych, Starostwo Powiatowe w Tucholi (JST) oraz Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi (jednostka badawcza).

Członkowie_partnerstwa

Oferta TARR S.A. dla członków Partnerstwa obejmowała:

  • organizację dwóch wizyt studyjnych
  • przeprowadzenie trzech spotkań warsztatowo-szkoleniowych
  • organizację stoiska promocyjnego na wydarzeniach o charakterze lokalnym i regionalnym (kiermasze, festiwale, targi itp.)
  • dostarczenie materiałów i gadżetów promujących ofertę Partnerstwa NATURAlnie Razem
  • promocję oferty Partnerstwa w mediach
  • zaprojektowanie i wydanie mapy informacyjnej nt. Borów Tucholskich, uwzględniającej opis oferty poszczególnych członków

WIZYTY STUDYJNE

Zorganizowano dwie wizyty studyjne na obszarach Natura 2000 w regionie kujawsko-pomorskim. Pierwsza z nich pod hasłem „Odkrywcy NATURAlnych skarbów – Geocashing i inne pomysły na nowoczesną promocję” odbyła się w dniu 3 sierpnia 2015 r.na obszarze Ostoi Lidzbarskiej. Uczestnicy poznali dobre praktyki w branży turystycznej realizowane wokół położonego na terenie Ostoi Lidzbarskiej Górzna – jednego z najmniejszych miast w Polsce w oparciu o ogólnoświatową grę terenową o nazwie Geocashing. Umiejętne wykorzystanie potencjału tej społecznościowej zabawy może budować przewagę konkurencyjną praktycznie każdego obszaru o charakterze turystycznym, a więc także i Borów Tucholskich.

W dniu 17 sierpnia 2015 r. odbyła się druga z zaplanowanych wizyt studyjnych. Została zorganizowana znacznie bliżej miejsca działania Partnerstwa, uczestnicy wyjazdu odwiedzili Bydgoszcz, Wielką Kempę Ostromecką oraz Gzin. W Bydgoszczy zaplanowano i zwiedzanie zrewitalizowanej Wyspy Młyńskiej połączone z rejsem tramwajem wodnym pod Brdzie. Następnie udano się do miejscowości Gzin, w której zlokalizowane jest Gospodarstwo Agroturystyczne Gzinianka, słynące z serwowania dań kuchni regionalnej oraz warsztatów garncarskich. Gospodarstwo dwukrotnie zajęło I miejsce w Konkursie AGRO-WCZASY 2011 i 2013 na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne w województwie kujawsko-pomorskim.

SZKOLENIA I WARSZTATY

Działania Partnerstwa NATURAlnie Razem obejmowały także przeprowadzenie trzech spotkań o charakterze szkoleniowo-warsztatowym. Pierwsze z nich (2 sierpnia 2015 – Górzno) zostało poświęcone tematyce budowania marki i wizerunku przedsiębiorstwa przyjaznego środowisku naturalnemu. Tematyka kolejnego szkolenia (16 sierpnia 2015 – Piła Młyn) dotyczyła zasad budowania powiązań kooperacyjnych (klastrów), które stanowią skuteczny instrument osiągania wspólnych celów w coraz bardziej konkurencyjnej gałęzi gospodarki, jaką jest turystyka. Ostatnie spotkanie (28 sierpnia 2015 r. – Tuchola) zostało poświęcone tematyce wykorzystania potencjału turystycznego Borów Tucholskich w działalności gospodarczej członków Partnerstwa. W spotkaniu wziął udział przedstawiciel Partnerstwa Naturowego z województwa zachodniopomorskiego, który zaprezentował funkcjonowanie Transgranicznego Klastra „Szlak Wodny Berlin-Szczecin-Bałtyk”.

KIERMASZE, TARGI, FESTIWALE, PROMOCJA W MEDIACH

Oprócz nowej wiedzy członkowie Partnerstwa w ramach projektu mieli także możliwość wypromowania swojej oferty poprzez uczestnictwo w trzech regionalnych imprezach o charakterze wystawienniczym:

  • Kujawsko-Pomorskim Miodowym Lecie w Zarzeczewie (9 sierpnia 2015 r.),
  • Festiwalu Smaku w Grucznie (22-23 sierpnia 2015 r.),
  • Targach Rolnych w Żninie (23 sierpnia 2015 r.).

Na stoisku prezentowano oferty Partnerów, zwiedzający mogli sprawdzić swój poziom wiedzy nt. Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, a najmłodsi wykonać poświęcone środowisku naturalnemu prace plastyczne.

Informacje nt. Partnerstwa NATURAlnie Razem trafiły także do regionalnych mediów. W regionalnym dodatku do GW w dniu 14 sierpnia 2015 r. ukazał się artykuł traktujący o idei Partnerstw Naturowych oraz prezentujący ofertę Partnerstwa z Borów Tucholskich. W podobnym duchu została także zrealizowana audycja radiowa, która została wyemitowana przez Radio PiK (emisja w dniach 17-21 sierpnia 2015 r.).

MAPA

Dodatkowo wykonaliśmy mapę obszaru Borów Tucholskich kompleksowo prezentującą ofertę poszczególnych członków Partnerstwa NATURAlnie Razem. Według opinii Członków Partnerstwa mapa jest ciekawym uzupełnieniem prowadzonych przez nich własnych działań promocyjnych. Pojawiły się także głosy, że ułatwi ona dostęp do kompleksowej oferty usługowej i produktowej poszczególnych członków Partnerstwa, co przyczyni się do wzmocnienia istniejących już oraz tworzących się powiązań kooperacyjnych pomiędzy poszczególnymi podmiotami.

Członkowie oczekują kontynuacji działań w zbliżonej formule. Mamy nadzieję, że Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w nowym okresie programowania będzie nadal realizować projekty skierowane do przedsiębiorców prowadzących działalność na obszarach chronionych, ze szczególnym uwzględnieniem terenów Natura 2000.

Partnerstwo_Bory_mapaB2_awers (Kopiowanie)

GALERIA ZDJĘĆZielona_marka_szkolenieEko-powiązania_szkolenieGzinianka_Agroturystyka Miodowe_Lato_ZarzeczewoFestiwal_Smaku_Gruczno

Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe