Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

Masz pomysł – załóż firmę

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego w okresie od 1 października 2010 r. do 30 września 2012 r. realizowała projekt „Masz pomysł — załóż firmę”. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany był przy współpracy z ośmioma Partnerami lokalnymi.

Celem projektu było wsparcie osób fizycznych posiadających pomysł na biznes, zamieszkałych na terenie województwa kujawsko–pomorskiego, które w okresie ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu nie posiadały wpisu do EDG, zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą.

W ramach projektu przeprowadzono dwa cykle rekrutacji uczestników. Formularze rekrutacyjne przyjmowane były w 14 biurach powiatowych projektu: aleksandrowskim, brodnickim, bydgoskim, chełmińskim, inowrocławskim, lipnowskim, nakielskim, radziejowskim, rypińskim, sępoleńskim, toruńskim, tucholskim, wąbrzeskim, włocławskim. Łącznie wpłynęło 5 139 formularzy rekrutacyjnych.

Uczestnikom projektu zaoferowano stępujące formy wsparcia:

  • szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
  • opiekę indywidualnego doradcy – pomoc w opracowaniu biznes planu,
  • środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości – maksymalnie do wysokości 40 tys. złotych,
  • wsparcie pomostowe w wysokości średnio 900 złotych, wypłacane w okresie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Poniższe zestawienie obrazuje osiągnięte w czasie realizacji projektu rezultaty:

Nazwa wskaźnika Wartość docelowa Wartość osiągnięta Stopień realizacji
Liczba osób, które rozpoczęły udział w projekcie 429 429 100%
Liczba przeprowadzonych godzin szkoleń 840 840 100%
Liczba przeprowadzonych godzin doradztwa 4 200 3 782,5 90,06%
Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw 362 362 100%
Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe