Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

Kujawsko-pomorski E-Klaster

W okresie od 1 lutego 2007 r. do 31.05.2008 r. Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizowała projekt „Kujawsko-pomorski e‑klaster” w ramach wsparcia otrzymanego z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej – Działanie 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu było podniesienie potencjału innowacyjnego regionu kujawsko-pomorskiego poprzez nawiązanie i zacieśnienie współpracy firm z branży IT w postaci klastra.

W okresie realizacji projektu przeprowadzono szereg działań tj. badania branżowe, cykl seminariów, spotkań kooperacyjnych. Uczestnicy projektu wzięli także udział w warsztatach budowania sieci powiązań pomiędzy potencjalnymi podmiotami klastra i określania wspólnych obszarów działania. Seminaria zainicjowały proces zawiązywania się klastra IT w regionie, w który włączyły się firmy świadome korzyści płynących ze współpracy. Jednym z ważnych etapów projektu był wyjazd studialny do klastrów działających na południu Polski, którego celem było zapoznanie uczestników z praktycznymi aspektami funkcjonowania klastrów znajdujących się na różnych etapach rozwoju. W programie wyjazdu przewidziano spotkania z menedżerami i członkami klastrów informatycznych zlokalizowanych w Bytomiu, Krakowie i przedstawicielami klastra lotniczego „Dolina Lotnicza” w Rzeszowie, które stały się okazją do dyskusji nad funkcjonowaniem klastrów w Polsce, kierunkami ich rozwoju oraz wymiany doświadczeń i nawiązania nowych kontaktów biznesowych.

Na zakończenie realizacji projektu TARR S.A. zorganizowała konferencję, której celem było upowszechnienie rezultatów i osiągnięć projektu oraz prezentację zainicjowanego w ramach projektu Klastra Teleinformatycznego ICT Copernicus.

Projekt „Kujawsko-pomorski e-klaster” w liczbach:

  • 51 Beneficjentów Ostatecznych objętych wsparciem,
  • 7 działań promujących innowacyjność, w tym seminaria, wyjazd studialny, konferencje,
  • 13 przedsiębiorstw, które zawiązały zalążek klastra,
  • 3 raporty zawierające analizę konkurencyjności branży informatycznej w regionie, opis współpracy pomiędzy firmami oraz przebieg i rezultaty projektu.
Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe