Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

Klastry branżowe

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w okresie od 1 stycznia 2006 do 29 lutego 2008r. zrealizowała projekt zatytułowany „Klastry szansą rozwoju regionu”. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacji i transfer wiedzy.

Celem projektu było wypromowanie idei clusteringu w regionie kujawsko-pomorskim i zidentyfikowanie klastrów w trzech wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji branżach: maszynowo-narzędziowej, drzewno-meblarskiej i turystyczno-uzdrowiskowej.

W ramach projektu przeprowadzono cykl spotkań szkoleniowo warsztatowych, w trakcie, których zaproszeni przedsiębiorcy przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek badawczo-rozwojowych pod okiem wykwalifikowanych trenerów wypracowali koncepcję zawiązania i funkcjonowania klastrów w województwie kujawsko-pomorskim. Wypracowane wyniki znalazły swoje odbicie w dokumentach strategicznych, które stały się podstawą funkcjonowania zalążków klastrów.

Liderzy grup zadaniowych wzięli ponadto udział w wyjeździe seminaryjnym do Dolnej Austrii, w trakcie, którego mieli okazję zapoznać się z funkcjonowaniem zaawansowanych inicjatyw klastrowych. Wyjazd stał się także okazją do nawiązania nowych kontaktów biznesowych i wymiany doświadczeń pomiędzy gospodarzami spotkań a przedsiębiorcami biorącymi w nim udział.

Oprócz tego w ramach projektu zorganizowano konferencje promocyjną i końcową, seminaria tematyczne oraz wyjazd na targi branżowe.

Warto wspomnieć także, że projekt przez cały okres realizacji był promowany w regionalnych mediach, na krajowych i zagranicznych konferencjach poświęconych tematyce innowacyjnych form współpracy jak również w trakcie szkoleń organizowanych przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

Poniższe zestawienie obrazuje osiągnięte rezultaty. Podkreślić należy szczególnie, że w ramach realizacji projektu „Klastry szansą rozwoju regionu” udało się zidentyfikować trzy inicjatywy klastrowe, podczas gdy zakładano, że o jego sukcesie będzie świadczyć zidentyfikowanie tylko jednej inicjatywy.

Klastry szansą rozwoju regionu Wartości założone w projekcie Wartości osiągnięte
Inicjatywy innowacyjne – zawiązane klastry 1 3
Analizy i ekspertyzy 4 7
Beneficjenci Ostateczni 51 57
Działania promujące innowacyjność 13 15
Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe