Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

IoT North Poland HuB

Partnerzy:

  • Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika
  • Accelerace Poland Sp. z o.o.

We wrześniu 2016 r. Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczęła realizację projektu IoT North Poland HuB finansowanego ze źródeł Horyzont 2020. Projekt trwał do końca września 2017 r.

 

Założenia projektu:

Głównym założeniem projektu jest przygotowanie analiz pod stworzenie ekosystemu Internetu Rzeczy w Polsce Północnej. Poprzez współpracę środowisk przedsiębiorstw produkcyjnych, firm IT oraz regionalnych interesariuszy budujemy platformę identyfikowania potrzeb, kojarzenia stron oraz wyszukiwania finansowania pod wspólne przedsięwzięcia.

Zaplanowane działania:

  • Stworzenie analizy wykonalności oraz biznes planu pod działanie HuBa Internetu Rzeczy.
  • Nawiązanie relacji z zainteresowanymi interesariuszami w zakresie współtworzenia cyfrowego HuBa dla przedsiębiorstw produkcyjnych.
  • Organizacja spotkań dla przedsiębiorców produkcyjnych, startupów, funduszy seed/VC.

Rezultaty:

  1. Przygotowane studium wykonalności oraz analiza gotowości dla funkcjonowania regionalnego Cyfrowego Ośrodka Innowacji (Digital Innovation Hub, DIH).
  2. Warsztaty/seminaria (3) dla inwestorów, dostawców technologii, instytucji edukacyjnych i badawczo-rozwojowych oraz MŚP, mające na celu podniesienie świadomości na temat regionalnego Cyfrowego Ośrodka Innowacji.
  3. Plan zrównoważonego rozwoju regionalnego Cyfrowego Ośrodka Innowacji.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.iotnorthpoland.com

Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe