Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

Fundusz Powiązań Kooperacyjnych

Powiązanie kooperacyjne

to zgrupowanie przedsiębiorstw działających w określonym sektorze gospodarki, wertykalnie lub horyzontalnie skoncentrowanych lub skupisko przedsiębiorstw skoncentrowanych terytorialnie działających na wyodrębnionych obszarach, gdzie tworzone są korzystne warunki prowadzenia działalności gospodarczej.

Przedsiębiorstwa inicjują i realizują wspólne przedsięwzięcia rozwojowe, współpracując przynajmniej z jednym typem z wymienionych typów podmiotów: organizacją badawczą, instytucją otoczenia biznesu lub jednostką samorządu terytorialnego.

W skład powiązania kooperacyjnego musi wchodzić minimum 5 niezależnych od siebie przedsiębiorstw, które nie działają w zakresie PKD: dział 69 – działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe, dział 70 – działalność firm centralnych, doradztwo związane z zarządzaniem.

Punkt Kontaktowy

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń
tel. 56 699 55 05,
e-mail: klastry@tarr.org.pl

Osoby do kontaktu:
Anna Zaostrowcew
tel. 56 699 54 47
e-mail: anna.zaostrowcew@tarr.org.pl

Piotr Józefiak
tel. 56 699 55 05
e-mail: piotr.jozefiak@tarr.org.pl

Nowa strona internetowa FPK

Zapraszamy do odwiedzenia nowej strony internetowej Funduszu Powiązań Kooperacyjnych. Znajdziecie na niej Państwo komunikaty dotyczące dokumentacji konkursowej,  realizacji przedsięwzięć wspieranych ze środków FPK oraz wiele innych informacji mogących zainteresować koordynatorów i uczestników klastrów.

www.klastry.tarr.org.pl

Oświadczenia – Załączniki do wniosku o płatność

W odpowiedzi na prośbę Koordynatorów przedsięwzięć publikujemy wzory oświadczeń, które są załącznikami do wniosku o płatność.

Czytaj dalej…

Komunikat dotyczący zasad wydatkowania środków przekazanych w formie zaliczki

W związku z licznymi zapytaniami Koordynatorów Powiązań Kooperacyjnych/Klastrów, dotyczącymi wydatkowania przekazanych na realizację przedsięwzięć zaliczek…

Czytaj dalej…

Podsumowanie spotkania informacyjnego dla Koordynatorów

W dniu 24 lipca 2014 r. w siedzibie Funduszu Powiązań Kooperacyjnych odbyło się spotkanie informacyjne z zakresu rozliczania przedsięwzięć…

Czytaj dalej…

Harmonogram płatności – Etap I i Etap II

Publikujemy wzory harmonogramów płatności dla Etapów I i II…

Czytaj dalej…

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów z zakresu rozliczania przedsięwzięć

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dla Koordynatorów powiązań kooperacyjnych i klastrów poświęcone zagadnieniom z zakresu rozliczania przedsięwzięć wspartych ze środków Funduszu Powiązań Kooperacyjnych.

Czytaj dalej…

Etap I – wniosek o płatność

Publikujemy wzór wniosku o płatność dla przedsięwzięć realizowanych w ramach Etapu I.

Czytaj dalej…

Konkurs 1/FPK/2014 – lista rankingowa wniosków – Etap I i Etap II

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zakończyła ocenę wniosków o udzielenie wsparcia ze środków Funduszu Powiązań Kooperacyjnych złożonych w odpowiedzi na konkurs nr 1/FPK/2014.

Czytaj dalej…

Ogłoszenie konkursu 2/FPK/2014

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza konkurs dla Wnioskodawców o udzielenie wsparcia z Funduszu Powiąza%C

Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe