Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

FIRE-UP

Projekt FIRE-UP został zrealizowany przez konsorcjum 3 instytucji: Fundacji Centrum Innowacji FIRE, Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. i Fundacji Amicus Universitatis Nicolai Copernici oraz przy współpracy władz i naukowców UMK w okresie od 4 października 2006 do 31 stycznia 2008 roku.

W projekcie FIRE-UP wzięli udział pracownicy naukowi, inżynieryjno-techniczni i doktoranci UMK. Został opracowany folder zawierający opisy 7 projektów badawczych o potencjale rynkowym zidentyfikowanych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dla każdego z projektów zostały przygotowane analizy biznesowe oraz opracowano studium przypadku, w którym przedstawiono przykłady rozwiązań systemowych, dotyczących komercjalizacji wyników badań naukowych prowadzonych na publicznych uczelniach wyższych w wybranych krajach Unii Europejskiej.

W ramach projektu FIRE-UP powstał także „Regulamin zarządzania własnością intelektualną na UMK”. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu będzie najprawdopodobniej drugą uczelnią w Polsce, po Uniwersytecie Jagiellońskim, który będzie posiadał kompleksowe procedury prawne i organizacyjne regulujące współpracę z przedsiębiorstwami. Posiadanie przez uczelnię wyższą „Regulaminu zarządzania własnością intelektualną” jest koniecznym warunkiem efektywnej współpracy z sektorem prywatnym przy realizacji projektów wspieranych z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe