Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

EEN PACT- środowiskowe wsparcie dla firm

Partnerstwo projektu

Projekt, którego Liderem była Izba Handlowo-Przemysłowo-Rolnicza Obwodu Arad w Rumunii (Chamber of Commerce, Industry and Agriculture), realizowany był w ramach sieci Enterprise Europe Network ze środków Programu na rzecz Konkurencyjności i Innowacyjności (CIP).

Partnerstwo obejmowało większość krajów Środkowej i Wschodniej Europy (Litwa, Łotwa, Estonia, Polska – TARR S.A., Słowacja, Węgry, Bułgaria, Rumunia) oraz podmioty z Grecji i Włoch.

 

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. była w okresie od listopada 2011 do grudnia 2013 partnerem w projekcie EEN PACT.Celem głównym projektu było podniesienie poziomu świadomości ekologicznej wśród małych i średnich przedsiębiorstw w Europie, a w szczególności w Europie Środkowej i Wschodniej.

Cel główny projektu został zrealizowany poprzez osiągnięcie następujących celów strategicznych:

  • poprawę świadomości ekologicznej MŚP w Europie
  • wymianę najlepszych praktyk między państwami członkowskimi UE z wykorzystaniem materiałów i doświadczeń wypracowanych we wcześniej realizowanych projektach finansowanych ze środków europejskich,
  • wsparcie sieci Enterprise Europe Network w rozwiązaniu problemów MŚP w obszarze ochrony środowiska.

Beneficjenci ostateczni projektu prowadzący działalność gospodarczą w ramach sektora MŚP rekrutowani byli z czterech branż: tekstylnej, papierniczej, chemicznej oraz skórzanej.

Działania projektowe objęły:

  • badanie potrzeb przedsiębiorców pod kątem potrzeb w zakresie oczekiwanego wsparcia ze strony sieci Enterprise Europe Network w obszarze ochrony środowiska,
  • spotkania peer learningowe i wzajemne wizyty studyjne Partnerów projektu, których celem była wymiana doświadczeń i upowszechnianie wiedzy wewnątrz sieci Enterprise Europe Network,
  • utworzenie sieci współpracy pomiędzy ośrodkami Enterprise Europe Network oraz specjalistycznymi firmami doradczymi świadczącymi usługi w zakresie ochrony środowiska,
  • realizacja usług na rzecz beneficjentów ostatecznych mająca na celu poprawę świadomości ekologicznej przedsiębiorców (20 usług / partnera).

W rezultacie realizacji projektu regionalni przedsiębiorcy z sektora MŚP z branży chemicznej oraz papierniczej (zgodnie z zakresem branżowym określonym dla TARR w projekcie) uzyskali dostęp do specjalistycznych usług doradczych w zakresie ochrony środowiska. Przedsiębiorcy mieli także okazję wziąć udział w dwóch bezpłatnych szkoleniach:

  • Odnawialne Źródła Energii dla sektora MŚP. Propozycje rozwiązań dla firm w kontekście niskoemisyjnej gospodarki nowego okresu programowania UE, Bydgoszcz, 20 czerwca 2013, 17 uczestników
  • Gospodarowanie odpadami w świetle przepisów krajowych i wspólnotowych, Toruń, 26 czerwca 2013 r., 29 uczestników.

Ponadto TARR S.A. zorganizowała dwa spotkania informacyjno-konsultacyjne dla specjalistycznych firm doradczych (18 kwietnia i 11 grudnia 2013) oraz przeprowadziła trzy prezentacje na krajowych spotkaniach sieci Enterprise Europe Network (12 i 24 kwietnia oraz 3 grudnia 2013 r.).

W Toruniu odbyło się także jedno spotkanie partnerów projektu, w trakcie którego uczestnicy mieli okazję nie tylko zapoznać się z doświadczeniami TARR S.A. i regionalnego ośrodka EEN, ale także dzięki spotkaniom z innymi instytucjami otoczenia biznesu (IPH Toruń, Pracodawcy Pomorza i Kujaw) oraz przedstawicielami urzędu marszałkowskiego uzyskali wiedzę na temat potencjału gospodarczego naszego regionu.

Kontakt:

Piotr Józefiak
tel.: 56 699 55 05
e-mail: piotr.jozefiak@tarr.org.pl

Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe