Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

Cykl szkoleń — Komputer w pracy

„We wrześniu rozpocznie się cykl szkoleń z zakresu IT…” tak zaczynaliśmy pierwsze ogłoszenie o projekcie, nie do końca pewni czy zainteresowanie będzie takie jak byśmy sobie tego życzyli, ale bardzo szybko przekonaliśmy się, że było warto. Teraz ze spokojem możemy napisać, że przedsięwzięcie zakończyło się sukcesem. Projekt „Cykl szkoleń — Komputer w pracy” został zrealizowany przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w okresie od 1 lipca 2008 do 30 kwietnia 2009 roku i był współfinansowany z EFS w ramach Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” POKL.

Zgłosili się do nas wszyscy, którzy chcieli zgłębić tajniki informatycznego świata na poziomie Worda i Excela. Projekt zakładał jednak konkretną grupę docelową: Pracujący 45+ z wykształceniem, co najwyżej średnim, mieszkający na terenie województwa kujawsko–pomorskiego. Stosując się do wymogów unijnych, spośród wyznaczonej grupy osób przyjęliśmy 84 obecnych adeptów kursu informatycznego (bo egzamin wszyscy zdali śpiewająco). Zorganizowaliśmy VII Cykli szkoleniowych, po cztery moduły każdy. I tak łącząc przyjemne z pożytecznym, nasi uczestnicy w dwunasto­osobowych grupach spotykali się w każdy piątek i sobotę począwszy od września, zmagając z zagadnieniami IT przydatnymi nie tylko w pracy biurowej, ale i w życiu prywatnym. Tematyka zajęć była bardzo zróżnicowana i dostosowana do poziomu grupy. Uczestnicy zostali zapoznani z budową i funkcjami komputera, nauczyli się zakładać konto internetowe i wysyłać e–maile, co wielu ułatwiło — jak sami przyznali — komunikację z dziećmi, wnukami i znajomymi, a także poznali zasady obsługi oprogramowania biurowego i zastosowania praktycznych narzędzi obliczeniowych.

Atmosfera, jaka panowała podczas zajęć pozwala nam myśleć, że uczestnicy traktowali nasze szkolenia jako przyjemność i odskocznie od codzienności, a nie jako przymusową naukę. Cieszy nas również fakt, że tak wielu spośród adeptów naszego projektu chce kontynuować szkolenia z zakresu znajomości pro­gra­mów komputerowych na poziomie średnio­zaawansowanym. Oznacza to, bowiem, że udało nam się przekonać uczestników, jakim łatwym w obsłudze narzędziem pracy jest komputer i jak bardzo można usprawnić sobie codzienną prace znając zasady obsługi programów komputerowych i Internetu. Jednym słowem zaszczepiliśmy bakcyla infor­matycznego nawet w najbardziej opornych uczestnikach.

Cieszy nas również fakt, że szkolenia okazały się dobrą okazją nie tylko do zgłębienia wiedzy informatycznej, ale także do poznania ciekawych ludzi i nawiązania nowych kontaktów. Wielu spośród uczestników projektu utrzymuje ze sobą kontakt, jak sami mówią, „oczywiście e–mailowo i za pośrednictwem poznanych na kursie komunikatorów”.

Możemy dumnie powiedzieć, że projekt zakończył się sukcesem!

Nazwa wskaźnika Wartość docelowa Wartość osiągnięta Stopień realizacji
Liczba pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projekcie szkoleniowym 84 83 99%
Liczba godzin szkoleniowych 336 336 100%
Liczba dni szkoleniowych 56 56 100%
Certyfikaty ukończenia szkolenia 80% 80% 100%

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe