Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

Akademia profesjonalnej sprzedaży inwestycją w sukces małych i średnich przedsiębiorstw

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w okresie od kwietnia 2010 r. do końca lipca 2011 r. realizowała projekt „Akademia profesjonalnej sprzedaży inwestycją w sukces małych i średnich przedsiębiorstw”. Projekt adresowany był do przedsiębiorców i pracowników MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego. W ramach wyżej wymienionego projektu zrealizowano cykl trzydziestu sześciu dwudniowych szkoleń w dwóch modułach tematycznych adresowanych do kadry zarządzającej i pracowników głównie działów handlowych. Szkolenia odbywały się w Toruniu i Bydgoszczy.

Zakres tematyczny Modułu I „Akademia profesjonalnego handlowca” obejmował szkolenia:

 • Techniki nowoczesnej sprzedaży i komunikacji z klientem – 5 kroków skutecznej sprzedaży
 • Prezentacje handlowe i wywieranie wpływu w procesie sprzedaży
 • Efektywne negocjacje handlowe w praktyce
 • Sytuacje trudne w sprzedaży i obsłudze klienta – skargi, reklamacje, klient – dłużnik
 • Telemarketing – sztuka sprzedaży przez telefon
 • Merchandising, czyli jak zwiększyć sprzedaż produktu w punkcie sprzedaży detalicznej

W Module II „Nowoczesny Menadżer Sprzedaży”, adresowanym głównie do kadry zarządzającej, menadżerów, itp., zawarte zostały szkolenia:

 • Budowa i efektywne kierowanie zespołem handlowym (trening kierowniczy, lider i etapy budowania zespołu)
 • System obsługi klienta oraz zarządzanie kluczowymi klientami firmy
 • Nowoczesne narzędzia marketingu wspierające menadżera sprzedaży
 • Negocjacje biznesowe dla zaawansowanych
 • Jak pozyskać i utrzymać w firmie dobrego handlowca – rekrutacja, motywacja i ocena sił sprzedaży
 • Coaching i rozwój zespołów handlowych

Z uczestnictwa w szkoleniach skorzystali pracodawcy, którzy chcieli zgłębić tajniki nowoczesnego zarządzania oraz podnieść poziom kompetencji swoich pracowników z zakresu sprzedaży, obsługi klienta i kierowania zespołami handlowymi. Grupę docelową projektu stanowili pracownicy i kadra zrządzająca z małych i średnich przedsiębiorstw z województwa kujawsko–pomorskiego.

Szkolenia realizowane w ramach projektu prowadzone były w formie interaktywnych wykładów wspartych ćwiczeniami, symulacjami, analizami przypadków oraz dyskusji moderowanych. Uczestnicy szkoleń bardzo wysoko oceniali zarówno stronę organizacyjną jak i merytoryczną projektu. Zwrócono szczególną uwagę na wysokie kwalifikacje trenerów prowadzących szkolenia, ich wiedzę teoretyczną i praktyczną oraz otwartość na uczestników. Panująca podczas zajęć atmosfera stworzyła wiele okazji do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami oraz nawiązywania kontaktów biznesowych.

Poniższe zestawienie obrazuje osiągnięte w czasie realizacji projektu rezultaty.

Nazwa wskaźnika Wartość docelowa Wartość osiągnięta Stopień realizacji
Liczba osób, które zakończyły udział w projekcie szkoleniowym 168 336 200%
Liczba miejsc szkoleniowych 504 459 91%
Liczba firm objętych projektem 56 108 193%
Liczba dni szkoleniowych 72 72 100%
Certyfikaty ukończenia szkolenia 100% 100% 100%

„Akademia profesjonalnej sprzedaży inwestycją w sukces małych i średnich przedsiębiorstw”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe