Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

The future of farm to fork – rozwiązania cyfrowe dla krótkich łańcuchów dostaw

Projekt „The Future of Farm to Fork (acronym:3F) – digital solutions for short food chains” jest dofinansowany z programu badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 Unii Europejskiej w ramach otwartego zaproszenia ogłoszonego i realizowanego w ramach projektu SmartAgriHubs

Cel projektu:

wspieranie sektora rolno-spożywczego poprzez opracowanie rozwiązań usprawniających korzystanie z krótkich łańcuchów dostaw

Krótki łańcuch dostaw to model transakcji w sektorze rolno-spożywczym, którego głównym założeniem jest wykluczenie lub ograniczenie do jednego pośredników sprzedaży między producentem a klientem końcowym. Więcej o KŁD.

Czas realizacji:

07.2020 – 12.2020

Realizacja projektu:

Projekt realizowany jest przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. W celu wdrożenia planowanych działań i zachowaniu najwyższej skuteczności nawiązano porozumienia z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

Zaplanowane działania:

  • Aktywna współpraca z interestariuszami, użytkownikami KŁD;
  • Przeprowadzenie warsztatów i zidentyfikowanie potrzeb użytkowników KŁD;
  • Sformułowanie wyzwań, które podjęte zostaną przez uczestników wirtualnego Hackathonu Hack3F;
  • Zorganizowanie i przeprowadzenie wirtualnego Hackathonu Hack3F, którego wynikiem będą prototypy rozwiązań technologicznych wspierających KŁD;
  • Popularyzowanie KŁD poprzez inne działania podejmowane w projekcie

Całkowity budżet projektu:

29 925,00 EUR

Zapraszamy do kontaktu:

Ewa Gross
Manager sekcji
56 699 54 75

Więcej informacji znajduje się na stronie: www.hack3f.pl

Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe