Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

SharON – szansą na rozwój koncepcji ekonomii współdzielenia

Z dniem 1 grudnia 2017 r. Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczęła realizację projektu pn.: ”Opportunities for European Entrepreneurs in the Sharing Economy” w skrócie SharON. Projekt finansowany jest w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 2014-2020 COSME (Programme for the Competitiveness of Enterprises and small and medium-sized enterprises). Projekt trwa 24 miesiące.

Projekt realizowany jest w konsorcjum, do którego należy sześć instytucji z pięciu państw europejskich tj.:

 • Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (Polska; woj. kujawsko-pomorskie)
 • Unione Regionale delle Camere di Commercio Industria (Włochy; region Trydent-Górna Adyga),
 • Artigianato e Agricoltura del Veneto (Bułgaria),
 • BIC Bratislava. Spol. S.R.O.(Słowacja),
 • Tartu Science Park Foundation TSP (Estonia),
 • DELab Uniwersytet Warszawski (Polska; woj. mazowieckie).

Cele projektu:

 • zwiększenie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat korzyści wynikających z ekonomii współdzielenia (sharing economy);
 • opracowanie programu doradczego dla MŚP, które działają w oparciu o sharing economy;
 • uświadomienie lokalnym władzom potencjału sharing economy, by wspierały działania start-upów, które go wykorzystują;
 • zwiększanie świadomości, jak istotna jest współpraca między członkami społeczeństw oraz szerzenie dobrych praktyk i nowo zdobytej wiedzy.

Grupa docelowa

Grupą docelową projektu są przedsiębiorstwa, w szczególności firmy i grupy osób, które reprezentują wspólne platformy biznesowe i społeczne w zakresie ekonomii współdzielenia. Sektory objęte tym projektem to: transport, nieruchomości, fintech, żywność, edukacja i wiedza, produkcja, projektowanie, handel detaliczny, turystyka i media.

W ramach projektu zostały wyróżnione trzy kategorie grup docelowych:

 • start-upy technologiczne z pomysłami, ale jeszcze bez modelu biznesowego;
 • istniejące przedsiębiorstwa MŚP, firmy i organizacje (fundacje, stowarzyszenia) rozwijające wspólne inicjatywy gospodarcze i społeczne;
 • dojrzałe i doświadczone podmioty w zakresie ekonomii współdzielenia, którzy posiadają sprawdzony model biznesowy, ale poszukują możliwości dalszego rozwoju swoich usług.

Zaplanowane działania

W ramach projektu zostały określone trzy fazy działania.

Faza I – Mapowanie – analiza otoczenia, inicjatyw i platform gospodarki współdzielenia

w regionach partnerskich oraz identyfikacja głównych graczy wspierających inicjatywy w tym zakresie. Efektem końcowym

fazy I jest Raport końcowy.

Faza II – Działania informacyjno-promocyjne – organizacja seminariów, warsztatów i szkoleń. W ramach zadania zostanie poprzedzona również ankieta (elektroniczny kwestionariusz), której celem będzie zdiagnozowanie potrzeb szkoleniowych zainteresowanych podmiotów ekonomii współdzielenia.

Faza  III – Program akceleracyjny –  którego celem jest wyłonienie 24 podmiotów MŚP zorientowanych na innowacje i ukierunkowanych na technologię o wysokim potencjale wzrostu oraz zapewnienie im udziału w programie doradczym szytym na miarę ich potrzeb. Ostatnim punktem programu doradczego będzie organizacja demo day, podczas którego 5 najlepszych przedstawicieli rozwiązań ekonomii współdzielenia z regionów partnerskich przedstawi swoje koncepcje przed inwestorami oraz funduszami zalążkowymi.

Uczestnicy projektu oprócz programu mentorskiego i doradczego realizowanego w trzech etapach otrzymają również wsparcie w znalezieniu źródeł finansowania komercjalizacji i wprowadzania na rynek inicjatyw z zakresu ekonomii współdzielenia.

Wszystkich zainteresowanych udziałem lub partnerstwem w projekcie zapraszamy już dziś do kontaktu:

Ewa Gross

tel.: 690 037 052

mail.: ewa.gross@tarr.org.pl

Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe