Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

SCALESCRAPERS – jak skutecznie wspierać scale-upy?

System instytucji otoczenia biznesu odgrywa znaczącą rolę w upowszechnianiu nowych technologii i wspiera rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw. Wsparcie ze strony systemu jest w szczególności istotne dla tzw. sektorów rozwijających się, takich jak środowisko przedsiębiorstw skalowanych. To właśnie tę grupę małych i średnich przedsiębiorstw postrzega się jako kolejną (alternatywną) drogę prowadzącą do wzrostu poziomu innowacyjności. Nadal jednak firmy te natrafiają na liczne przeszkody w procesie swojego rozwoju.

Jednocześnie wyniki badań oraz dokumenty programowe H2020 wskazują, że pomimo funkcjonowania wielu różnorodnych instytucji otoczenia biznesu nadal pozostają one niewystarczająco wydajne w zakresie stymulowania innowacyjności (w tym efektywnego wspierania przedsiębiorstw skalowanych) w krajach działania partnerów projektu. Taki stan rzeczy oddziałuje na poziom i jakość innowacyjności oraz konkurencyjność europejskiej gospodarki.

W związku z powyższym Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. działając jako lider konsorcjum, w skład którego wchodzą także Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o., Central Transdanubian Innovation Agency (Węgry), Technology Park of Ljubljana oraz Startup Slovenia (Słowenia) realizuje projekt SCALESCRAPERS – how to suport the growth of scale-ups to only sky is the limit. Projekt będzie realizowany w okresie od 1 października 2017 do 31 lipca 2018 r i finansowany będzie ze środków Programu Horyzont 2020.

Głównym przedsięwzięcia jest wypracowanie w okresie jego realizacji, w oparciu o analizy firm skalowanych oraz ewaluację obecnego systemu ich wspierania, rekomendacji dla podmiotów odpowiedzialnych za tworzenie polityk rozwoju gospodarczego służących poprawie efektywności całego systemu oraz bezpośrednio dla instytucji otoczenia biznesu działających w obszarze wspierania firm skalowalnych. Rekomendacje zawarte w raporcie końcowym zostaną upowszechnione wśród podmiotów odpowiedzialnych za tworzenie polityk oraz instytucji otoczenia biznesu w krajach działania partnerów projektu oraz innych krajach europejskich.

Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe