Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

Internacjonalizacja MŚP

SIE_EU_FLAG

Partnerzy:

 • Wielka Brytania – Kent County Council (Lider),
 • Włochy – Molise Region,
 • Czechy – Ústí Region,
 • Niemcy – Invest & Business Development Bank Lower Saxony NBank,
 • Francja – Aquitaine Chamber of Commerce and Industry,
 • Hiszpania – Official Chamber of Commerce of Industry, Services and Navigation of Cantabria,
 • Polska – Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A..

W kwietniu 2016 r. Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczęła realizację SME Internationalisation Exchange projektu finansowanego ze źródeł Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG Europe.

Założenia projektu:

Głównym założeniem projektu jest wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy partnerami projektu, której efektem będzie stworzenie odpowiednich narzędzi pozwalających wspierać firmy w umiędzynaradawianiu ich działalności.

Partnerstwo projektowe:

W realizację projektu zaangażowanych zostało 7 partnerów reprezentujących kraje członkowskie Unii Europejskiej.

Zaplanowane działania:

Projekt będzie składał się z dwóch etapów:

 • 1 etap – międzyregionalne wzajemne uczenie się, poprzez które nastąpi przeanalizowanie i udokumentowanie dobrych praktyk w zakresie umiędzynarodowienia firm;
 • 2 etap – wdrożenie planu działania, zawierającego wskazówki i rekomendacje dotyczące poprawienia efektywności wspierania umiędzynaradawiania firm dla instytucji zarządzających wdrażaniem funduszy unijnych.

W ramach projektu partnerzy będą mieli do zrealizowania następujące cele:

 • ocena barier internacjonalizacji MŚP w regionach partnerskich,
 • analiza założeń polityki regionalnej, poprzez którą firmy są wspierane i zachęcane do umiędzynarodowienia MŚP,
 • ocena skuteczności realizacji polityki w każdym z regionów partnerstwa,
 • określenie najlepszych praktyk w zakresie realizacji polityki wsparcia MŚP oraz zdefiniowanie luk w mechanizmach wsparcia,
 • stworzenie regionalnych planów działania z zaleceniami i propozycjami konkretnych działań na rzecz usprawnienia polityk internacjonalizacji MŚP w regionach Europy,
 • wdrożenie usprawnień i zmian w polityce regionalnej w ramach fazy 2 niniejszego projektu w oparciu o najlepsze praktyki i wymianę doświadczeń podczas fazy 1.


Raport z badania Analiza umiędzynarodowienia małych i średnich przedsiębiorstw z województwa kujawsko-pomorskiego (pobierz)

Zapraszamy do kontaktu:

Sylwia Zygmont
Kierownik
56 699 54 73

Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.interregeurope.eu/sie/

Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe