Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

FUNDUSZ WSPARCIA INWESTYCYJNEGO COVID-19

Lider projektu: 

Partner projektu:

W ramach Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 rozpoczęto realizację projektu Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego.

 • 30.07.2020 r. 

Podsumowanie naboru nr 1/FWI/2020

Pierwszy nabór w ramach nowego projektu „Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego” realizowanego przez naszą Agencję wraz z Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym spotkał się z ogromnym zainteresowaniem przedsiębiorców z regionu. Zachęcamy do zapoznania się z jego podsumowaniem.

W ramach naboru ogłoszonego 19 maja, przedsiębiorcy z kujawsko-pomorskiego sektora MŚP, dotknięci kryzysem gospodarczym wynikającym z trwającej pandemii koronawirusa, mogli wnioskować o uzyskanie grantów na zmianę lub dostosowanie sposobu świadczenia usług do nowych okoliczności (Schemat 1) lub na zakup urządzeń filtrujących do punktów handlu detalicznego (Schemat 3). Nabór rozpoczął się 1 czerwca, a 120% alokacji środków przeznaczonych na jego realizację wyczerpane zostało już 5 czerwca.

Mając na uwadze bezpieczeństwo przedsiębiorców oraz pracowników, nabór został przeprowadzony w pełni elektronicznie. W efekcie, za pośrednictwem generatora wniosków, wpłynęło ponad 1000 wniosków o powierzenie grantów, z czego 900 zostało poddanych ocenie. 788 z nich zostało ocenionych pozytywnie a przedsiębiorcom udzielono wsparcia na łączną kwotę 30 738 836,78 zł. Wnioskodawcy mogli ubiegać się o dofinansowanie w ramach Schematu 1, Schematu 3 lub łącznie Schematu 1 i 3:

Poniżej udostępniamy listy rankingowe pozytywnie ocenionych wniosków:
Lista rankingowa wniosków – Schemat 1
Lista rankingowa wniosków – Schemat 3
Lista rankingowa wniosków – Schemat 1 i 3

 • 16.07.2020 r. 

Informujemy o wydłużeniu oceny wniosków

Szanowni Państwo, informujemy, że zgodnie z § 7 ust. 14 Regulaminu naboru wniosków nr 1/FWI/2020 z dnia 19 maja 2020 r. Zarząd TARR S.A. podjął decyzję o wydłużeniu oceny wniosków o kolejne 10 dni roboczych tj. do dnia 30 lipca 2020 r.

 • 15.07.2020 r. 

17 sierpnia startuje drugi nabór wniosków w ramach Funduszu Wsparcia Inwestycyjnego 

Zachęcamy do udziału w II naborze wniosków w ramach projektu „Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego”. Wnioski będzie można składać od 17 sierpnia 2020 r. do wyczerpania 120% alokacji środków, nie dłużej niż do 28 sierpnia 2020 r. O wsparcie mogą ubiegać się firmy posiadające status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, prowadzące działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Uzyskane w efekcie tego naboru środki będzie można przeznaczyć na działania w ramach dwóch schematów:

 • Schemat 2: Inwestycje dla przedsiębiorców uczestniczących w łańcuchach dostaw produktów i usług istotnych dla przeciwdziałania i ograniczania skutków COVID – 19,
 • Schemat 3: Wyposażenie punktów handlu detalicznego w urządzenia filtrujące powietrze. Schemat przeznaczony wyłącznie dla mikroprzedsiębiorstw.

Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem o naborze wniosków, szczegółowymi informacjami, wzorami dokumentów oraz kryteriami wyboru projektów oraz regulaminem, które można znaleźć w zakładce „Nabory wniosków”.

 • 14.07.2020 r. 

Zamówienia Grantobiorców

Szanowni Państwo, informujemy że od dnia dzisiejszego umożliwiliśmy przeprowadzanie postępowań na zamówienia wnioskodawców i grantobiorców w ramach Funduszu Wsparcia Inwestycyjnego w przypadku zakupów, których szacowana wartość przekracza kwotę 50 000 zł netto. Szczegóły znajdują się w zakładce „Zamówienia Grantobiorców” 

Tam też publikowane będą treści Zamówień, zachęcamy do zapoznania się z Wytycznymi oraz zasadami publikacji. 

 • 30.06.2020 r.

Wkrótce ogłosimy kolejny nabór

Informujemy, że  II nabór w  ramach projektu Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego zostanie ogłoszony 15 lipca 2020 roku. Wnioski będzie można składać od 17 sierpnia 2020 r. do 28 sierpnia 2020 r. 

O wsparcie będą mogły ubiegać się firmy posiadające status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, prowadzące działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Uzyskane w efekcie tego naboru środki będzie można przeznaczyć na działania w ramach dwóch schematów:

 • Schemat 2: Wsparcie przedsiębiorców uczestniczących w łańcuchach dostaw produktów i usług istotnych dla przeciwdziałania i ograniczania skutków COVID-19.
 • Schemat 3: Wyposażenie punktów handlu detalicznego w urządzenia filtrujące powietrze. Schemat przeznaczony wyłącznie dla mikroprzedsiębiorstw.

Planowana wartość alokacji: 5 000 000,00 zł. Alokacja zostanie podzielona na poszczególne powiaty.

Maksymalna wartość dofinansowania jednego przedsiębiorstwa w Schemacie 2 wyniesie 30 000,00 zł  przy jednoczesnym utworzeniu jednego nowego trwałego miejsca pracy(1 EPC).

Maksymalna wartość dofinansowania jednego przedsiębiorstwa w Schemacie 3 wyniesie 6 000,00 zł  przy wyposażeniu 3 punktów handlu detalicznego w urządzenia filtrujące powietrze.

Informacja o kolejnym naborze w ramach Schematu 1 zostanie podana po zakontraktowaniu umów z pierwszego naboru, co pozwoli oszacować wartość pozostałej alokacji.

 • 13.06.2020 r. 

Infolinia Funduszu Wsparcia Inwestycyjnego już aktywna 

Informujemy, że funkcjonuje już dedykowany Funduszowi Wsparcia Inwestycyjnego numer infolinii, pod którym Pracodawcy Pomorza i Kujaw oraz Izba Przemysłowo-Handlowa udzielają informacji dotyczących projektu oraz naborów. Ponadto zespoły PPiK i IPH służą pomocą w zakresie możliwości uzyskania wsparcia w ramach projektu grantowego, prawidłowej realizacji oraz rozliczania grantów – w formie konsultacji  prowadzonej osobiście (w tym za pomocą wideo konferencji)  i/lub w formie mailowej.

Zachęcamy do kontaktu pod numerem infolinii: 
(52) 510 88 70

 • 05.06.2020 r.

Informujemy, że wyczerpane zostało 120% alokacji środków przeznaczonych do wykorzystania w naborze nr 1/FWI/2020. Tym samym nabór wniosków zostaje zakończony.

Wszystkim wnioskodawcom serdecznie dziękujemy za udział. O wszelkich aktualizacjach dotyczących złożonych wniosków będziemy informować na bieżąco drogą mailową.
Kolejny nabór jest już planowany, wszelkie informacje z nim związane będą dostępne pod koniec czerwca. Zachęcamy do śledzenia strony projektu. 
Dziękujemy za udział w naborze. Wszystkich przedsiębiorców, którzy złożyli wnioski, bardzo prosimy o śledzenie komunikatów do naboru wniosków. 

 • 03.06.2020 r. 

Informujemy o nowych możliwościach uzyskania informacji o projekcie 

Informujemy, że Pracodawcy Pomorza i Kujaw oraz Izba Przemysłowo-Handlowa zostali wybrani jako podmioty realizujące działania informacyjne związane z projektem Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego. Służą pomocą w zakresie możliwości uzyskania wsparcia w ramach projektu grantowego, prawidłowej realizacji oraz rozliczania grantów – w formie konsultacji  prowadzonej osobiście (w tym za pomocą wideo konferencji)  i/lub w formie mailowej.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub przesyłania wiadomości dot. naborów oraz konkursów pod adresy: 

„Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców
tel.: 52 524 09 20 w.26, 
e-mail: pk@pracodawcy.info.pl 

Izba Przemysłowo – Handlowa w Toruniu 
tel.: 56 658 62 90 
e-mail: konsultacje@iph.torun.pl

Wszelkie pytania związane z obsługą generatora wniosków oraz zgłoszenia o ewentualnych problemach technicznych prosimy wciąż kierować pod numery telefonu oraz e-mail dedykowany projektowi w naszej Agencji:

tel. 56 699 54 92 lub 56 699 54 97
e-mail: grantycovid19@tarr.org.pl 

Jednocześnie informujemy, że wkrótce udostępniony zostanie numer infolinii dedykowany projektowi FWI. 

 • 19.05.2020 r.

1 czerwca startuje nabór wniosków w ramach Funduszu Wsparcia Inwestycyjnego 

Zachęcamy do udziału w I naborze wniosków w ramach nowego projektu „Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego”. Wnioski będzie można składać od 1 czerwca 2020 r. do 16 czerwca 2020 r. do godz. 16:00. O wsparcie mogą ubiegać się firmy posiadające status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, prowadzące działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Uzyskane w efekcie tego naboru środki będzie można przeznaczyć na działania w ramach dwóch schematów:

 • Schemat 1: Dywersyfikacja działalności poprzez wprowadzenie nowych produktów/usług lub wprowadzenie nowej metody produkcji/świadczenia usługi. Schemat przeznaczony jest dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami pandemii COVID – 19.
 • Schemat 3: Wyposażenie punktów handlu detalicznego w urządzenia filtrujące powietrze. Schemat przeznaczony wyłącznie dla mikroprzedsiębiorstw.

Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem o naborze wniosków, szczegółowymi informacjami, wzorami dokumentów oraz kryteriami wyboru projektów oraz regulaminem, które można znaleźć w zakładce „Nabory wniosków”.

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW nr 2/FWI/2020

z dnia 15 lipca 2020 r.

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (Grantodawca) informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu

I. Termin składania wniosków:

Termin, od którego można składać wnioski – 17.08.2020 r.
Termin, do którego można składać wnioski – 28.08.2020 r.,
przy czym w sytuacji wyczerpania 120% alokacji przewidzianej na nabór, Grantodawca zastrzega prawo do zakończenia naboru wcześniej poprzedzając zamknięcie naboru stosownym komunikatem na stronie internetowej projektu. Komunikat o zakończeniu naboru zamieszczony zostanie w dniu wyczerpania 120% alokacji.
Nabór nie jest podzielony na rundy.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru – 30.09.2020 r.

II. Kto może składać wnioski o powierzenie grantu

O powierzenie grantu w ramach FUNDUSZU WSPARCIA INWESTYCYJNEGO mogą ubiegać się podmioty spełniające następujące wymogi:

 • posiadające status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy oraz
 • prowadzące działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

III. Na co można otrzymać dofinansowanie

Grantobiorca może ubiegać się o uzyskanie pomocy na:

 • Schemat 2: inwestycje dla przedsiębiorców uczestniczących w łańcuchach dostaw produktów i usług istotnych dla przeciwdziałania i ograniczania skutków COVID – 19,
 • Schemat 3: wyposażenie punktów handlu detalicznego w urządzenia filtrujące powietrze (wyłącznie mikroprzedsiębiorstwa).

UWAGA:
Istnieje możliwość połączenia ubiegania się o wsparcie w ramach schematu 2 i 3, przy czym przedsiębiorca może zrobić to wyłącznie w ramach jednego wniosku o dofinansowanie, a wielkość wsparcia w ramach tego wniosku nie może przekroczyć odpowiednio 36 000 zł.

IV. Kryteria wyboru projektów

Grantodawca dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o zasady wskazane w par. 7 Regulaminu naboru wniosków oraz kryteria wyboru projektów zatwierdzone przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów w ramach poszczególnych schematów zostały szczegółowo opisane w załącznikach do Regulaminu naboru.

Kryteria wyboru projektów schemat 2. łańcuch dostaw COVID-19
Kryteria wyboru projektów schemat 3. urządzenia filtrujące powietrze

V. Maksymalny dopuszczalny poziom intensywności pomocy w formie grantu i maksymalna wartość wsparcia

Maksymalny dopuszczalny poziom intensywności pomocy w formie grantu ze środków EFRR w ramach FUNDUSZU WSPARCIA INWESTYCYJNEGO wynosi:
– 85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu, w przypadku projektów objętych rozporządzeniem KE nr 1407/2013 oraz zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 488) zwanego dalej pomocą de minimis – dotyczy schematu 2,
– 95% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu, w przypadku projektów objętych pomocą de minimis – dotyczy schematu 3,

Szczegółowe zasady określania maksymalnego poziomu intensywności pomocy w formie grantu opisane zostały w Regulaminie naboru.

Jedno przedsiębiorstwo może uzyskać w ramach FUNDUSZU WSPARCIA INWESTYCYJNEGO wsparcie w wysokości nie wyższej niż 36 000 zł, przy czym:

 • w ramach schematu 2: maksymalnie 30 000 zł w przypadku utrzymania zatrudnienia na dotychczasowym poziomie oraz utworzenia jednego nowego miejsca pracy (1 etatu EPC),
 • w ramach schematu 3: 2 000 zł w przeliczeniu na 1 punkt handlowy, jednocześnie nie więcej niż wyposażenie 3 punktów handlowych u jednego przedsiębiorcy tj. 6 000 zł.

Szczegółowe zasady określania maksymalnej wartości wsparcia opisane zostały w Regulaminie naboru.

VI. Ogólna pula środków przeznaczona na pomoc udzielaną w formie grantów w ramach naboru nr 2/FWI/2020, w tym na :

 • Schemat 2: 4 627 997,38 zł
 • Schemat 3: 850 000,00 zł

Przy czym alokacja dla schematu 2 podzielona jest na powiaty zgodnie z załączoną do ogłoszenia tabelą.

 

W przypadku niewykorzystania środków w poszczególnych powiatach, środki te zostaną przesunięte do puli powiatów, w których zainteresowanie wsparciem było najwyższe (wg. wartości wnioskowanej kwoty wsparcia ogółem).

VII. Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Grantobiorcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu wybieranego w trybie konkursowym, przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku o powierzenie grantu w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektów.

Protest jest to pisemne wystąpienie Grantobiorcy o weryfikację dokonanej oceny projektu w zakresie zgodności oceny z kryteriami wyboru projektów lub naruszeń o charakterze proceduralnym, które wystąpiły w trakcie oceny i miały wpływ na jej wynik. Protest może być złożony po każdym etapie oceny wniosku o powierzenie grantu, po otrzymaniu przez grantobiorcę informacji o wynikach jego weryfikacji. Nie dopuszcza się możliwości kwestionowania w ramach protestu zasadności samych kryteriów wyboru projektów.

Grantobiorca ma prawo wnieść protest od negatywnej oceny jego projektu w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o wyniku oceny.

Szczegółowe zasady, tryb i terminy zaskarżania wyników oceny i wyboru projektów, składanych w odpowiedzi na przedmiotowy nabór opisane są w par. 11 Regulaminu naboru.

VIII. Miejsce i sposób składania wniosków:

Formularz wniosku o powierzenie grantu dla projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o powierzenie grantu dostępnym na stronie internetowej www.tarr.org.pl. Następnie w celu potwierdzenia złożenia wniosku oraz treści w nim zawartych należy złożyć w formie elektronicznej stosowne oświadczenie.

Termin, miejsce i forma składania wniosków o powierzenie grantu zostały szczegółowo opisane w §6 Regulaminu naboru.

IX. Informacje na temat naboru

Szczegółowe informacje, wzory dokumentów oraz kryteria wyboru projektów zawiera Regulamin naboru, dostępny na stronie internetowej Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. www.tarr.org.pl

Informacji dotyczących naboru udziela również Partner projektu:

 

Izba Przemysłowo-Handlowa oraz „Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców
Kontakt:
(52) 510 88 70, e-mail: grantycovid19@tarr.org.pl

ZałącznikiInformujemy, że w dniu 05.06.2020 r. wykorzystane zostało 120% alokacji środków przeznaczonych na nabór 1/FWI/2020. Tym samym nabór zostaje zakończony. 

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW nr 1/FWI/2020

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (Grantodawca) informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu

I. Termin składania wniosków:

Termin, od którego można składać wnioski – 1 czerwca 2020 r.
Termin, do którego można składać wnioski – 16 czerwca 2020 godz. 16.00,
przy czym w sytuacji wyczerpania 120% alokacji przewidzianej na nabór, Grantodawca zastrzega prawo do zakończenia naboru wcześniej poprzedzając zamknięcie naboru stosownym komunikatem na stronie internetowej projektu. Komunikat o zakończeniu naboru zamieszczony zostanie w dniu wyczerpania 120% alokacji.
Nabór nie jest podzielony na rundy.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru – 20 lipca 2020 r.

II. Kto może składać wnioski o powierzenie grantu

O powierzenie grantu w ramach FUNDUSZU WSPARCIA INWESTYCYJNEGO mogą ubiegać się podmioty spełniające następujące wymogi:

 • posiadające status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy oraz
 • prowadzące działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

III. Na co można otrzymać dofinansowanie

Grantobiorca może ubiegać się o uzyskanie pomocy na:

 • Schemat 1: dywersyfikację działalności poprzez wprowadzenie nowych produktów/usług lub wprowadzenie nowej metody produkcji/świadczenia usługi. Schemat przeznaczony jest dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami pandemii COVID – 19,
 • Schemat 3: wyposażenie punktów handlu detalicznego w urządzenia filtrujące powietrze (wyłącznie mikroprzedsiębiorstwa).

UWAGA:
Istnieje możliwość połączenia ubiegania się o wsparcie w ramach schematu 1 i 3, przy czym przedsiębiorca może zrobić to wyłącznie w ramach jednego wniosku o dofinansowanie, a wielkość wsparcia w ramach tego wniosku nie może przekroczyć 60 000 zł.

IV. Kryteria wyboru projektów

Grantodawca dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o zasady wskazane w par. 7 Regulaminu naboru wniosków oraz kryteria wyboru projektów zatwierdzone przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów w ramach poszczególnych schematów zostały szczegółowo opisane w załącznikach do Regulaminu naboru.

Kryteria wyboru projektów – Schemat 1. Dywersyfikacja działalności

Kryteria wyboru projektów – Schemat 3. Urządzenia filtrujące powietrze

V. Maksymalny dopuszczalny poziom intensywności pomocy w formie grantu i maksymalna wartość wsparcia

Maksymalny dopuszczalny poziom intensywności pomocy w formie grantu ze środków EFRR w ramach FUNDUSZU WSPARCIA INWESTYCYJNEGO wynosi:

95% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu, w przypadku projektów objętych Rozporządzeniem Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 773) – dotyczy Schematu 1,

95% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu, w przypadku projektów objętych pomocą de minimis – dotyczy schematu 3,

Szczegółowe zasady określania maksymalnego poziomu intensywności pomocy w formie grantu opisane zostały w Regulaminie naboru.

Jedno przedsiębiorstwo może uzyskać w ramach FUNDUSZU WSPARCIA INWESTYCYJNEGO wsparcie w wysokości nie wyższej niż 60 000 zł, przy czym:

 • w ramach schematu 1: maksymalnie 30 000 zł, w przypadku utrzymania zatrudnienia na dotychczasowym poziomie lub maksymalnie 60 000 zł, w przypadku utrzymania zatrudnienia na dotychczasowym poziomie oraz utworzenia jednego nowego miejsca pracy (1 etatu EPC),
 • w ramach schematu 3: 2 000 zł w przeliczeniu na 1 punkt handlowy, jednocześnie nie więcej niż wyposażenie 3 punktów handlowych u jednego przedsiębiorcy tj. 6 000 zł.

Szczegółowe zasady określania maksymalnej wartości wsparcia opisane zostały w Regulaminie naboru.

VI. Ogólna pula środków przeznaczona na pomoc udzielaną w formie grantów w ramach naboru nr 1/FWI/2020, w tym na:

 • Schemat 1: 31 232 322,71 zł
 • Schemat 3: 1 000 000,00 zł

Przy czym alokacja dla schematu 1 podzielona jest na powiaty zgodnie z załączoną do ogłoszenia tabelą.

W przypadku niewykorzystania środków w poszczególnych powiatach, środki te zostaną przesunięte do puli powiatów, w których zainteresowanie wsparciem było najwyższe (wg. wartości wnioskowanej kwoty wsparcia ogółem).

VII. Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Grantobiorcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu wybieranego w trybie konkursowym, przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku o powierzenie grantu w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektów.

Protest jest to pisemne wystąpienie Grantobiorcy o weryfikację dokonanej oceny projektu w zakresie zgodności oceny z kryteriami wyboru projektów lub naruszeń o charakterze proceduralnym, które wystąpiły w trakcie oceny i miały wpływ na jej wynik. Protest może być złożony po każdym etapie oceny wniosku o powierzenie grantu, po otrzymaniu przez grantobiorcę informacji o wynikach jego weryfikacji. Nie dopuszcza się możliwości kwestionowania w ramach protestu zasadności samych kryteriów wyboru projektów.

Grantobiorca ma prawo wnieść protest od negatywnej oceny jego projektu w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o wyniku oceny.

Szczegółowe zasady, tryb i terminy zaskarżania wyników oceny i wyboru projektów, składanych w odpowiedzi na przedmiotowy nabór opisane są w par. 11 Regulaminu naboru.

VIII. Miejsce i sposób składania wniosków:

Formularz wniosku o powierzenie grantu dla projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o powierzenie grantu dostępnym na stronie internetowej www.tarr.org.pl. Następnie w celu potwierdzenia złożenia wniosku oraz treści w nim zawartych należy złożyć w formie elektronicznej stosowne oświadczenie.

Termin, miejsce i forma składania wniosków o powierzenie grantu zostały szczegółowo opisane w §6 Regulaminu naboru.

IX. Informacje na temat naboru

Szczegółowe informacje, wzory dokumentów oraz kryteria wyboru projektów zawiera Regulamin naboru, dostępny na stronie internetowej Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. www.tarr.org.pl

Biuro projektu prowadzi Grantodawca:
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Włocławska 167 (budynek A), 87-100 Toruń,
tel. 56 699 54 97 i 56 699 54 92; e-mail: grantycovid19@tarr.org.pl

Informacji dotyczących naboru udziela również Partner projektu:
w Toruniu: Kujawsko Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o., ul. Henryka Sienkiewicza 38, tel. 508 434 108; e-mail: granty@kpfp.org.pl

Załączniki

 

 • 16.07.2020 R. 

Komunikat do naboru wniosków nr 1/FWI/2020 

Szanowni Państwo,

informujemy, że zgodnie z § 7 ust. 14 Regulaminu naboru wniosków nr 1/FWI/2020 z dnia 19 maja 2020 r. Zarząd TARR S.A. podjął decyzję o wydłużeniu oceny wniosków o kolejne 10 dni roboczych tj. do dnia 30 lipca 2020 r.

 • 25.06.2020 r. 

Komunikat do naboru wniosków nr 1/FWI/2020 – Listy złożonych wniosków 

Szanowni Państwo, 

publikujemy listy wniosków o dofinansowanie w ramach połączonych Schematów 1 i 3, Schematu 1 i Schematu 3, złożonych w naborze nr 1/FWI/2020.

Lista wniosków złożonych w ramach naboru 1/FWI/2020 – Schemat 1 i 3
Lista wniosków złożonych w ramach naboru 1/FWI/2020 – Schemat 1
Lista wniosków złożonych w ramach naboru 1/FWI/2020 – Schemat 3

Jednocześnie informujemy, że wciąż trwa proces weryfikacji i oceny wniosków, a wszelkie wezwania do uzupełnienia lub poprawienia wniosku o powierzenie grantu przekazujemy wnioskodawcom drogą mailową na adresy podane we wnioskach. O kolejnych etapach projektu i zbliżających się naborach będziemy informować w sekcji „Aktualności” oraz „Nabory wniosków”.

Prosimy o ich śledzenie na bieżąco.

 • 23.06.2020 r.

  Komunikat do naboru wniosków nr 1/FWI/2020

  Szanowni Państwo,

  informujemy, że zgodnie z §7 ust. 14 Regulaminu naboru wniosków nr 1/FWI/2020 z dnia 19 maja 2020 r. Zarząd TARR S.A. podjął decyzję o wydłużeniu oceny wniosków o 5 dni roboczych.

 • 05.06.2020 r.

  Komunikat do naboru wniosków nr 1/FWI/2020 

  Szanowni Państwo, 

informujemy, że wyczerpane zostało 120% alokacji środków przeznaczonych do wykorzystania w naborze nr 1/FWI/2020. Tym samym nabór wniosków zostaje zakończony.
Wszystkim wnioskodawcom serdecznie dziękujemy za udział. O wszelkich aktualizacjach dotyczących złożonych wniosków będziemy informować na bieżąco drogą mailową.
Kolejny nabór jest już planowany, wszelkie informacje z nim związane będą dostępne pod koniec czerwca. Zachęcamy do śledzenia strony projektu. 
Dziękujemy za udział w naborze. Wszystkich przedsiębiorców, którzy złożyli wnioski, bardzo prosimy o śledzenie komunikatów do naboru wniosków. 

 • 03.06.2020 r. 

Komunikat do naboru wniosków nr 1/FWI/2020

Szanowni Państwo,

w przypadku występowania problemów z generatorem wniosków bardzo prosimy o zgłaszanie ich w wiadomości przesłanej na adres e-mail: grantycovid19@tarr.org.pl

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy. 

 • 28.05.2020

  Komunikat do naboru wniosków nr 1/FWI/2020

  Szanowni Państwo,

  Informujemy, że zalogowanie się do generatora oraz wypełnienie wniosku o powierzenie grantu w ramach Funduszu Wsparcia Inwestycyjnego będzie możliwie od 1 czerwca 2020 r. (poniedziałek) od godziny 8.00.

Utworzenie konta użytkownika będzie możliwe w momencie uruchomienia naboru wniosków.

Cel projektu

Projekt pn. „Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego” to projekt grantowy, którego celem jest:

 • Wsparcie przedsiębiorców w zakresie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, przez co ułatwienie stabilizacji funkcjonowania sektora MŚP w nowych warunkach gospodarczych wynikających z wystąpienia COVID-19;
 • Przeciwdziałanie negatywnym skutkom społeczno-gospodarczym epidemii Sars-Cov-2, takim jak: wzrost bezrobocia, obniżenie jakości życia, spadek konkurencyjności poprzez umożliwienie kujawsko-pomorskim przedsiębiorcom z sektora MŚP w okresie pandemii koronawirusa i bezpośrednio po nim zmiany profilu działalności, wdrożenia nowych produktów/usług lub takich rozwiązań organizacyjnych, które pozwolą na kontynuowanie prowadzonej działalności gospodarczej w przyszłości;
 • Obrane kierunki działań mają w efekcie przyczynić się do wzrostu/utrzymania zatrudnienia oraz promocji gospodarczej regionu;

Partnerstwo projektu

Projekt Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego COVID-19 realizowany jest w partnerstwie na podstawie zawartej umowy partnerstwa, której stronami są:

 • Lider Projektu Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
 • Partner Projektu Kujawsko – Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.

Wsparcie w ramach projektu

Wsparcie w formie grantów będzie udzielane przedsiębiorcom z sektora MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego, w szczególności tym, którzy szczególnie ucierpieli w wyniku wybuchu pandemii COVID-19 (ich spadek dochodów był najwyższy). Łącznie na wsparcie przedsiębiorców w regionie planowane jest przeznaczenie 57 681 868,00 . O granty ubiegać się mogą przedsiębiorcy, którzy spełniają określone kryteria oraz:

SCHEMAT 1:

Zamierzają zdywersyfikować swoją działalność poprzez wprowadzenie nowych produktów/usług lub wprowadzenie nowej metody produkcji/świadczenia usług i jednocześnie ich dochód brutto w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w następstwie COVID-19 spadł o minimum 25%. – Maksymalna wartość dofinansowania jednego przedsiębiorstwa wyniesie 30 000,00 zł przy utrzymaniu dotychczasowego zatrudnienia i 60 000,00 zł w przypadku utworzenia jednego nowego trwałego miejsca pracy;

SCHEMAT 2:

Uczestniczą w łańcuchach dostaw produktów i usług istotnych dla przeciwdziałania i ograniczania skutków COVID-19 – Maksymalna wartość dofinansowania jednego przedsiębiorstwa wyniesie 30 000,00 zł  przy jednoczesnym utworzeniu jednego nowego trwałego miejsca pracy (1 EPC)

SCHEMAT 3:

Chcą wyposażyć prowadzone punkty handlu detalicznego (sklepów osiedlowych, piekarni itp.) w urządzenia filtrujące powietrze -Maksymalna wartość dofinansowania wyniesie 2 000,00 zł. W przeliczeniu na 1 punkt handlowy, nie więcej niż wyposażenie 3 punktów handlowych.

Warunki uzyskania wsparcia

Przedsiębiorcy ubiegający się o dofinansowanie w ramach Funduszu Wsparcia Inwestycyjnego COVID-19 powinni prowadzić działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz, w zależności od wybranego schematu, spełniać następujące warunki:

 1. W ramach schematu 1:
  • Spełnienie założeń definicji przedsiębiorstwa MŚP
  • Odnotowanie spadku dochodu o minimum 25%
  • Utrzymanie zatrudnienia
 2. W ramach schematu 2:
  • Spełnienie założeń definicji przedsiębiorstwa MŚP
  • Utrzymanie zatrudnienia + utworzenie jednego nowego trwałego miejsca pracy (1 EPC)
 3. W ramach schematu 3:
  • Wnioskodawca spełnia założenia definicji mikroprzedsiębiorstwa

Kryteria wyboru projektów:

 1. Kryteria wyboru projektów – Schemat 1. Dywersyfikacja działalności
 2. Kryteria wyboru projektów – Schemat 2. Łańcuch dostaw COVID-19
 3. Kryteria wyboru projektów – Schemat 3. Urządzenia filtrujące powietrze
 4. Schematy wsparcia Funduszu Wsparcia Inwestycyjnego COVID-19

Forma i termin ubiegania się o wsparcie

O wsparcie finansowe w ramach Funduszu Wsparcia Inwestycyjnego będzie można ubiegać się w ramach konkursu. Nabory wniosków będą ogłaszane przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego.

Nabory wniosków będą ogłaszane cyklicznie, przy założeniu udzielania wsparcia w pierwszej kolejności tym przedsiębiorstwom, które najbardziej ucierpiały wskutek pandemii COVID-19. Będą prowadzone w trybie otwartym z alokacją wydzieloną na poszczególne powiaty. Wnioskodawcy będą ubiegać się o wsparcie wypełniając formularze w elektronicznym generatorze wniosków.

Wskaźniki projektu

W rezultacie działań projektowych planuje się objąć wsparciem 2080 przedsiębiorców.

 

Zapytania ofertowe:

 • 31.07.2020 r.

1_FWI-C19_2020_1350 Heverc Sp. z o. o.


 • 31.07.2020 r. 

1_FWI-C19_2020_6 High Technology Glass Polska Sp. z o.o.


 • 31.07.2020 r. 

1_FWI-C19_2020_88 Thermoglass.eu Sp. z o.o.


 • 29.07.2020 r. 

1_FWI-C19_2020_958 AGABAWI Agnieszka Szostek-Makowska


 • 28.07.2020 r. 

1_FWI-C19_2020_443 PPHU WEGA Sławomir Kuchta


 • 21.07.2020 r. 

1_FWI-C19_2020_468 Klinika Tlenowa Hiperbaryczna Sp. z o.o.


Przeprowadzanie zamówień powyżej 50 000 zł przez Grantobiorców

FUNDUSZ WSPARCIA INWESTYCYJENGO

 1. Szacowanie wartości zamówień jak również przeprowadzenie zamówień w ramach projektu Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego powinno być zgodne z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zwanymi dalej Wytycznymi:

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

 1. Miejsce umieszczania ogłoszeń – www.tarr.org.pl, strona projektu Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego, zakładka „Zamówienia Grantobiorców”.
 2. Umieszczanie zamówień na stronie FWI dotyczy wyłącznie zamówień powyżej 50 000,00 zł netto (szacowana zgodnie z Wytycznymi wartość zamówienia).
 3. Grantobiorca przesyła treść zapytania ofertowego na adres mailowy grantycovid19@tarr.org.pl – zapytanie powinno zostać przygotowane zgodnie z Wytycznymi
 4. Zapytanie przesłane na adres grantycovid19@tarr.org.pl powinno zawierać co najmniej dane identyfikujące:

– nazwę, NIP i adres firmy zamawiającego,
– treść zapytania ofertowego,
– nr wniosku o powierzenie grantu.

Wzór formularza zapytania ofertowego 

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. udostępniając stronę do zamieszczania ogłoszeń nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji znajdujących się w zapytaniach ofertowych grantobiorców.

1.Czy osoba samozatrudniona może złożyć wniosek o powierzenie grantu w ramach Funduszu Wsparcia Inwestycyjnego?

Tak, przedsiębiorca działający jako samozatrudniony może ubiegać się w wsparcie w ramach Funduszu Wsparcia Inwestycyjnego, przy czym na moment podpisania umowy o powierzenie grantu oraz wg. stanu na dzień 01.02.2020 r. musi posiadać adres stałego miejsca prowadzenia działalności na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Ponadto osoby samozatrudnione wnioskujące o wsparcie w ramach schematu 1, jeżeli utrzymają działalność tj. utrzymają swój etat przez 12 miesięcy mogą wnioskować o  30.000 tys. zł., jeżeli zatrudnią choć 1 dodatkową osobę mogą wnioskować o 60 000 tys. zł.

Należy jednak pamiętać, że przedsiębiorca otrzymując wsparcie zobowiązuje się również do zachowania trwałości projektu w okresie 3 lat od zakończenia realizacji projektu (tj. otrzymania ostatniej płatności), co oznacza, że zostanie zachowana jego trwałość organizacyjna, instytucjonalna i finansowa. W tym okresie przedsiębiorca nie powinien zamykać ani zawieszać prowadzonej działalności gospodarczej.

2. W jaki sposób następuje badanie spadku dochodu brutto?

Spadek dochodów brutto jest badany jako stosunek dochodów brutto z dwóch kolejnych następujących po sobie zamkniętych miesięcy kalendarzowych do takich samych analogicznych miesięcy kalendarzowych w roku poprzednim (np. 03-04/2020 w stosunku do 03-04/2019 lub 04-05/2020 w stosunku do 04-05/2019). Powyższe oznacza, że nie można we wniosku wskazać miesięcy, które nie następują po sobie np. marzec i maj.

W przypadku przedsiębiorców działających krócej niż rok, gdy niemożliwe będzie porównanie dochodów do analogicznego okresu z roku poprzedniego, wówczas jako okres porównawczy będzie brany pod uwagę okres pierwszych pełnych dwóch miesięcy prowadzenia działalności.

Aby uznać i wykazać we wniosku spadek dochodu w danym miesiącu, nie ma obowiązku sporządzenia i złożenia deklaracji podatkowej, należy jednak pamiętać, że wartość dochodu brutto podana we wniosku powinna być zgodna z zapisami w księgach oraz z dokumentami źródłowymi, co będzie podlegać weryfikacji na późniejszym etapie związanym z podpisanie umowy i realizacją projektu.

3. Jak obliczyć obecny poziom zatrudnienia w przedsiębiorstwie?

Średni poziom zatrudnienia w przedsiębiorstwie należy obliczyć na podstawie średniej liczby pracowników z okresu ostatnich 12 miesięcy wg EPC (tzw. ekwiwalent pełnego czasu pracy). Przez ekwiwalent pełnego czasu pracy rozumie się pracę w pełnym wymiarze godzin, obejmującą 40 godzin pracy w tygodniu roboczym przez okres roku, przy czym etaty częściowe są sumowane i nie są zaokrąglane do pełnych jednostek (etatów), np. 1 etat i ¼ etatu = 1,25 EPC. Przy wyliczeniu EPC nie należy odejmować urlopów wypoczynkowych, absencji chorobowej oraz innych nieobecności usprawiedliwionych (poza urlopami bezpłatnymi).

Zapraszamy do kontaktu:

Informacji o Funduszu Wsparcia Inwestycyjnego COVID-19 udzielają:

„Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców
oraz
Izba Przemysłowo – Handlowa w Toruniu
pod dedykowanym numerem infolinii: 

(52) 510 88 70

Infolinia nie udziela informacji na temat uzupełnień wniosków
o powierzenie grantów. W sprawie uzupełnień wniosków prosimy o kontakt z osobami, które są wskazane w piśmie o uzupełnienie.


W sprawach związanych z obsługą techniczną generatora wniosków prosimy o kontakt:

tel. (56) 699 54 92 lub (56) 699 54 97
lub na adres e-mail: grantycovid19@tarr.org.pl 

Problemy techniczne prosimy zgłaszać na adres:

grantycovid19@tarr.org.pl 


Regulamin 

RODO

Polityka prywatności

Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe