Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

FUNDUSZ WSPARCIA INWESTYCYJNEGO COVID-19

Lider projektu: 

Partner projektu:

 

W ramach Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 rozpoczęto realizację projektu Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego.

 • 21.10.2020 r. 

Komunikat dot. generatora wniosków

Informujemy że generator działa poprawnie. Problemy z odczytaniem aktualnej wersji generatora wynikają z ustawienia przeglądarek internetowych. W przypadku braku możliwości złożenia wniosku rekomendujemy skorzystanie z przeglądarki chrome lub firefox i/lub odświeżenie strony internetowej i/lub wyczyszczenie plików cookies

 • 05.10.2020 r. 

Ogłosiliśmy nabory nr 3/FWI/2020 i 4/FWI/2020 

Informujemy, że w zakładce „Nabory wniosków” zamieściliśmy dwa ogłoszenia o naborach. Biorący w nich udział przedsiębiorcy z sektora MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego mogą starać się o dofinansowanie w ramach dwóch schematów:

Schematu 1: wsparcie na dywersyfikację działalności poprzez wprowadzenie nowych produktów/usług lub wprowadzenie nowej metody produkcji/świadczenia usługi (maksymalnie 60 000 zł)

lub

Schematu 1 i Schematu 3 łącznie: środki na zakup urządzeń filtrujących powietrze do punktów handlowo-usługowych (dla mikroprzedsiębiorców)

Decydując się na udział w naborach należy uważnie sprawdzić, który z nich dotyczy powiatu, w którym prowadzona jest Państwa działalność. Nabory zostały bowiem podzielone według zlokalizowania działalności w województwie.

Nabór wniosków nr 3/FWI/2020
(dla powiatów: aleksandrowskiego, brodnickiego, golubsko-dobrzyńskiego, grudziądzkiego, inowrocławskiego, lipnowskiego, mogileńskiego, nakielskiego, radziejowskiego, rypińskiego, sępoleńskiego, świeckiego, tucholskiego, wąbrzeskiego, włocławskiego żnińskiego) 

Nabór rozpocznie się 21.10.2020 r. i potrwa do wyczerpania 100% alokacji przeznaczonych na niego środków, nie dłużej niż do 27.10.2020 r.

Nabór wniosków nr 4/FWI/2020
(dla powiatów: m. Bydgoszcz, m. Toruń, m. Włocławek, m. Grudziądz, bydgoskiego, chełmińskiego, toruńskiego)

Nabór rozpocznie się 03.11.2020 r. i potrwa do wyczerpania 125% alokacji przeznaczonych na niego środków, nie dłużej niż do 09.11.2020 r.

Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniami, regulaminami naborów, dokumentacją oraz instrukcją wypełniania wniosku, które są dostępne na stronie projektu oraz do udziału w naborach. 

 • 01.10.2020 r.

5 października ogłosimy kolejne nabory

Informujemy, że w dniu 5 października zostaną ogłoszone dwa nabory wniosków w ramach Funduszu Wsparcia Inwestycyjnego Schemat 1: wsparcie na dywersyfikację działalności poprzez wprowadzenie nowych produktów/usług lub wprowadzenie nowej metody produkcji/świadczenia usługi. Schemat przeznaczony jest dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami pandemii COVID – 19, na który będzie można się ubiegać o wsparcie łącznie ze schematem 3: wyposażenie punktów handlu detalicznego w urządzenia filtrujące powietrze (wyłącznie mikroprzedsiębiorstwa).

Nabór wniosków 3/FWI/2020 z alokacją 19 752 649,46 złotych dla przedsiębiorców z powiatów:

1 ALEKSANDROWSKI  1 231 297,90 zł
2 BRODNICKI  1 406 043,35 zł
3 GOLUBSKO-DOBRZYŃSKI     786 659,44 zł
4 GRUDZIĄDZKI     727 646,34 zł
5 INOWROCŁAWSKI  2 596 972,16 zł
6 LIPNOWSKI  1 062 046,97 zł
7 MOGILEŃSKI  1 092 108,72 zł
8 NAKIELSKI  1 814 150,92 zł
9 RADZIEJOWSKI      833 072,84 zł
10 RYPIŃSKI  1 002 971,85 zł
11 SĘPOLEŃSKI     795 912,61 zł
12 ŚWIECKI  1 939 261,88 zł
13 TUCHOLSKI     919 680,40 zł
14 WĄBRZESKI     678 362,98 zł
15 WŁOCŁAWSKI  1 402 029,21 zł
16 ŻNIŃSKI  1 464 431,89 zł

Termin, od którego można składać wnioski – 21.10.2020 r.
Termin, do którego można składać wnioski – 27.10.2020 r.,
przy czym w sytuacji wyczerpania 100% alokacji przewidzianej na nabór, Grantodawca zastrzega prawo do zakończenia naboru wcześniej poprzedzając zamknięcie naboru stosownym komunikatem na stronie internetowej projektu.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru – 01.12.2020 r.

Nabór wniosków 4/FWI/2020 z alokacją 4 949 860,54 złotych dla przedsiębiorców z powiatów:

1 m. BYDGOSZCZ  1 748 290,75 zł
2 m. TORUŃ  1 042 440,63 zł
3 m. WŁOCŁAWEK  489 046,22 zł
4 m. GRUDZIĄDZ  395 988,84 zł
5 BYDGOSKI  582 103,60 zł
6 CHEŁMIŃSKI  203 934,25 zł
7 TORUŃSKI  488 056,25 zł

Termin, od którego można składać wnioski – 03.11.2020 r.
Termin, do którego można składać wnioski – 09.11.2020 r.,
przy czym w sytuacji wyczerpania 125% alokacji przewidzianej na nabór, Grantodawca zastrzega prawo do zakończenia naboru wcześniej poprzedzając zamknięcie naboru stosownym komunikatem na stronie internetowej projektu.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru – 14.12.2020 r.

 • 26.08.2020 r. 

Informacja o planowanych naborach

Szanowni Państwo,

Informujemy, że na początku IV kwartału br. planowany jest jeszcze jeden nabór wniosków w ramach Funduszu Wsparcia Inwestycyjnego w Schemacie 1: Wsparcie przedsiębiorców na dywersyfikację działalności poprzez wprowadzenie nowych produktów/usług lub wprowadzenie nowej metody produkcji/świadczenia usług dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami COVID-19. Wsparcie to będzie można połączyć z dofinansowaniem na Schemat 3: Wsparcie mikroprzedsiębiorców związane z wyposażeniem punktów handlu detalicznego w urządzenia filtrujące powietrze. Termin naboru wniosków zostanie ogłoszony we wrześniu.

Jednocześnie uprzejmie przypominamy, że zgodnie z Regulaminem naboru wniosków w ramach Funduszu Wsparcia Inwestycyjnego „Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o powierzenie grantu w ramach wszystkich naborów wniosków prowadzonych przez Grantodawcę.” Oznacza to, że przedsiębiorcy aplikujący o wsparcie na Schemat 3 w obecnym konkursie, który potrwa do 28 sierpnia, nie będą mogli już złożyć wniosku w ramach kolejnego naboru.

 • 30.07.2020 r. 

Podsumowanie naboru nr 1/FWI/2020

Pierwszy nabór w ramach nowego projektu „Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego” realizowanego przez naszą Agencję wraz z Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym spotkał się z ogromnym zainteresowaniem przedsiębiorców z regionu. Zachęcamy do zapoznania się z jego podsumowaniem.

W ramach naboru ogłoszonego 19 maja, przedsiębiorcy z kujawsko-pomorskiego sektora MŚP, dotknięci kryzysem gospodarczym wynikającym z trwającej pandemii koronawirusa, mogli wnioskować o uzyskanie grantów na zmianę lub dostosowanie sposobu świadczenia usług do nowych okoliczności (Schemat 1) lub na zakup urządzeń filtrujących do punktów handlu detalicznego (Schemat 3). Nabór rozpoczął się 1 czerwca, a 120% alokacji środków przeznaczonych na jego realizację wyczerpane zostało już 5 czerwca.

Mając na uwadze bezpieczeństwo przedsiębiorców oraz pracowników, nabór został przeprowadzony w pełni elektronicznie. W efekcie, za pośrednictwem generatora wniosków, wpłynęło ponad 1000 wniosków o powierzenie grantów, z czego 900 zostało poddanych ocenie. 788 z nich zostało ocenionych pozytywnie a przedsiębiorcom udzielono wsparcia na łączną kwotę 30 738 836,78 zł. Wnioskodawcy mogli ubiegać się o dofinansowanie w ramach Schematu 1, Schematu 3 lub łącznie Schematu 1 i 3:

Poniżej udostępniamy listy rankingowe pozytywnie ocenionych wniosków:
Lista rankingowa wniosków – Schemat 1
Lista rankingowa wniosków – Schemat 3
Lista rankingowa wniosków – Schemat 1 i 3

 

 • 16.07.2020 r. 

Informujemy o wydłużeniu oceny wniosków

Szanowni Państwo, informujemy, że zgodnie z § 7 ust. 14 Regulaminu naboru wniosków nr 1/FWI/2020 z dnia 19 maja 2020 r. Zarząd TARR S.A. podjął decyzję o wydłużeniu oceny wniosków o kolejne 10 dni roboczych tj. do dnia 30 lipca 2020 r.

 • 15.07.2020 r. 

17 sierpnia startuje drugi nabór wniosków w ramach Funduszu Wsparcia Inwestycyjnego 

Zachęcamy do udziału w II naborze wniosków w ramach projektu „Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego”. Wnioski będzie można składać od 17 sierpnia 2020 r. do wyczerpania 120% alokacji środków, nie dłużej niż do 28 sierpnia 2020 r. O wsparcie mogą ubiegać się firmy posiadające status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, prowadzące działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Uzyskane w efekcie tego naboru środki będzie można przeznaczyć na działania w ramach dwóch schematów:

 • Schemat 2: Inwestycje dla przedsiębiorców uczestniczących w łańcuchach dostaw produktów i usług istotnych dla przeciwdziałania i ograniczania skutków COVID – 19,
 • Schemat 3: Wyposażenie punktów handlu detalicznego w urządzenia filtrujące powietrze. Schemat przeznaczony wyłącznie dla mikroprzedsiębiorstw.

Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem o naborze wniosków, szczegółowymi informacjami, wzorami dokumentów oraz kryteriami wyboru projektów oraz regulaminem, które można znaleźć w zakładce „Nabory wniosków”.

 • 14.07.2020 r. 

Zamówienia Grantobiorców

Szanowni Państwo, informujemy że od dnia dzisiejszego umożliwiliśmy przeprowadzanie postępowań na zamówienia wnioskodawców i grantobiorców w ramach Funduszu Wsparcia Inwestycyjnego w przypadku zakupów, których szacowana wartość przekracza kwotę 50 000 zł netto. Szczegóły znajdują się w zakładce „Zamówienia Grantobiorców” 

Tam też publikowane będą treści Zamówień, zachęcamy do zapoznania się z Wytycznymi oraz zasadami publikacji. 

 • 30.06.2020 r.

Wkrótce ogłosimy kolejny nabór

Informujemy, że  II nabór w  ramach projektu Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego zostanie ogłoszony 15 lipca 2020 roku. Wnioski będzie można składać od 17 sierpnia 2020 r. do 28 sierpnia 2020 r. 

O wsparcie będą mogły ubiegać się firmy posiadające status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, prowadzące działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Uzyskane w efekcie tego naboru środki będzie można przeznaczyć na działania w ramach dwóch schematów:

 • Schemat 2: Wsparcie przedsiębiorców uczestniczących w łańcuchach dostaw produktów i usług istotnych dla przeciwdziałania i ograniczania skutków COVID-19.
 • Schemat 3: Wyposażenie punktów handlu detalicznego w urządzenia filtrujące powietrze. Schemat przeznaczony wyłącznie dla mikroprzedsiębiorstw.

Planowana wartość alokacji: 5 000 000,00 zł. Alokacja zostanie podzielona na poszczególne powiaty.

Maksymalna wartość dofinansowania jednego przedsiębiorstwa w Schemacie 2 wyniesie 30 000,00 zł  przy jednoczesnym utworzeniu jednego nowego trwałego miejsca pracy(1 EPC).

Maksymalna wartość dofinansowania jednego przedsiębiorstwa w Schemacie 3 wyniesie 6 000,00 zł  przy wyposażeniu 3 punktów handlu detalicznego w urządzenia filtrujące powietrze.

Informacja o kolejnym naborze w ramach Schematu 1 zostanie podana po zakontraktowaniu umów z pierwszego naboru, co pozwoli oszacować wartość pozostałej alokacji.

 • 13.06.2020 r. 

Infolinia Funduszu Wsparcia Inwestycyjnego już aktywna 

Informujemy, że funkcjonuje już dedykowany Funduszowi Wsparcia Inwestycyjnego numer infolinii, pod którym Pracodawcy Pomorza i Kujaw oraz Izba Przemysłowo-Handlowa udzielają informacji dotyczących projektu oraz naborów. Ponadto zespoły PPiK i IPH służą pomocą w zakresie możliwości uzyskania wsparcia w ramach projektu grantowego, prawidłowej realizacji oraz rozliczania grantów – w formie konsultacji  prowadzonej osobiście (w tym za pomocą wideo konferencji)  i/lub w formie mailowej.

Zachęcamy do kontaktu pod numerem infolinii: 
(52) 510 88 70

 • 05.06.2020 r.

Informujemy, że wyczerpane zostało 120% alokacji środków przeznaczonych do wykorzystania w naborze nr 1/FWI/2020. Tym samym nabór wniosków zostaje zakończony.

Wszystkim wnioskodawcom serdecznie dziękujemy za udział. O wszelkich aktualizacjach dotyczących złożonych wniosków będziemy informować na bieżąco drogą mailową.
Kolejny nabór jest już planowany, wszelkie informacje z nim związane będą dostępne pod koniec czerwca. Zachęcamy do śledzenia strony projektu. 
Dziękujemy za udział w naborze. Wszystkich przedsiębiorców, którzy złożyli wnioski, bardzo prosimy o śledzenie komunikatów do naboru wniosków. 

 • 03.06.2020 r. 

Informujemy o nowych możliwościach uzyskania informacji o projekcie 

Informujemy, że Pracodawcy Pomorza i Kujaw oraz Izba Przemysłowo-Handlowa zostali wybrani jako podmioty realizujące działania informacyjne związane z projektem Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego. Służą pomocą w zakresie możliwości uzyskania wsparcia w ramach projektu grantowego, prawidłowej realizacji oraz rozliczania grantów – w formie konsultacji  prowadzonej osobiście (w tym za pomocą wideo konferencji)  i/lub w formie mailowej.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub przesyłania wiadomości dot. naborów oraz konkursów pod adresy: 

„Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców
tel.: 52 524 09 20 w.26, 
e-mail: pk@pracodawcy.info.pl 

Izba Przemysłowo – Handlowa w Toruniu 
tel.: 56 658 62 90 
e-mail: konsultacje@iph.torun.pl

Wszelkie pytania związane z obsługą generatora wniosków oraz zgłoszenia o ewentualnych problemach technicznych prosimy wciąż kierować pod numery telefonu oraz e-mail dedykowany projektowi w naszej Agencji:

tel. 56 699 54 92 lub 56 699 54 97
e-mail: grantycovid19@tarr.org.pl 

Jednocześnie informujemy, że wkrótce udostępniony zostanie numer infolinii dedykowany projektowi FWI. 

 • 19.05.2020 r.

1 czerwca startuje nabór wniosków w ramach Funduszu Wsparcia Inwestycyjnego 

Zachęcamy do udziału w I naborze wniosków w ramach nowego projektu „Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego”. Wnioski będzie można składać od 1 czerwca 2020 r. do 16 czerwca 2020 r. do godz. 16:00. O wsparcie mogą ubiegać się firmy posiadające status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, prowadzące działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Uzyskane w efekcie tego naboru środki będzie można przeznaczyć na działania w ramach dwóch schematów:

 • Schemat 1: Dywersyfikacja działalności poprzez wprowadzenie nowych produktów/usług lub wprowadzenie nowej metody produkcji/świadczenia usługi. Schemat przeznaczony jest dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami pandemii COVID – 19.
 • Schemat 3: Wyposażenie punktów handlu detalicznego w urządzenia filtrujące powietrze. Schemat przeznaczony wyłącznie dla mikroprzedsiębiorstw.

Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem o naborze wniosków, szczegółowymi informacjami, wzorami dokumentów oraz kryteriami wyboru projektów oraz regulaminem, które można znaleźć w zakładce „Nabory wniosków”.

KOMUNIKAT

Informujemy że generator działa poprawnie. Problemy z odczytaniem aktualnej wersji generatora wynikają z ustawienia przeglądarek internetowych. W przypadku braku możliwości złożenia wniosku rekomendujemy skorzystanie z przeglądarki chrome lub firefox i/lub odświeżenie strony internetowej i/lub wyczyszczenie plików cookies

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW nr 3/FWI/2020

(nabór od 21.10.2020 r.)

dla powiatów:


OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW nr 4/FWI/2020

(nabór od 03.11.2020 r.)

dla powiatów:

Komunikat:
W ramach naboru 4/FWI/2020 utworzenie konta użytkownika będzie możliwe 3 listopada 2020 r. od godziny 8.00, natomiast wypełnienie formularza wniosku o powierzenie grantu od godziny 12.00.
Archiwum ogłoszeń o naborach wniosków Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego

 

 • 20.10.2020 r. 

Komunikat do naboru wniosków nr 4/FWI/2020

Szanowni Państwo, 

W ramach naboru 4/FWI/2020 utworzenie konta użytkownika będzie możliwe 3 listopada 2020 r. od godziny 8.00, natomiast wypełnienie formularza wniosku o powierzenie grantu od godziny 12.00.

 • 29.09.2020 r. 

Komunikat do naboru wniosków nr 2/FWI/2020

Szanowni Państwo,

informujemy, że zgodnie z § 7 ust. 14 Regulaminu naboru wniosków nr 2/FWI/2020 z dnia 15 lipca 2020 r. Zarząd TARR S.A. podjął decyzję o wydłużeniu oceny wniosków o kolejne 15 dni roboczych tj. do dnia 23 października 2020 r.

 • 22.09.2020 r. 

Komunikat dla beneficjentów dotyczący opisu zamówienia

W związku z zaleceniem Komisji Europejskiej wyjaśniamy jak należy stosować zwrot „lub równoważne” w opisie przedmiotu zamówienia.

W przypadku, gdy chcesz użyć w opisie zamówienia znaku towarowego (tj. normy, marki, nazwy, certyfikatu, obszaru pochodzenia itp.):

  • nie stosuj jedynie ogólnego sformułowania dotyczącego równoważnych rozwiązań na początku specyfikacji technicznej
  • każde odniesienie do znaku towarowego (w tym norm budowlanych) uzupełnij
   o zwrot „lub równoważne”
  • używaj zwrotu „lub równoważne” w opisie przedmiotu zamówienia, a nie w innych dokumentach dotyczących zamówienia (np. nie używaj „lub równoważnie” zbiorczo
   w projekcie umowy z wykonawcą).

Zwrot „lub równoważne” ma zapobiegać uprzywilejowaniu określonych wykonawców, czyli ograniczeniu konkurencji.

Umieszczenie zwrotu „lub równoważne” przy każdym znaku towarowym będzie precyzyjną i jednoznaczną informacją dla potencjalnych wykonawców.

Stosując powyższe zasady możesz zapewnić zgodność Twojego zamówienia z unijnymi dyrektywami i masz szansę uniknąć korekty finansowej projektu.

Podstawa prawna

  • art. 18 ust. 1 i art. 42 ust. 3 lit. b Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014 r., s. 65-242)
  • art. 60 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014 r., s. 243-374)
  • art. 29 ust. 3 ustawy Pzp (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)
 • 10.09.2020 r. 

Komunikat do naboru wniosków nr 2/FWI/2020 – Listy złożonych wniosków 

Szanowni Państwo, 

poniżej zamieszczamy listy wniosków o dofinansowanie w ramach połączonych Schematów 2 i 3, Schematu 2 i Schematu 3, złożonych w naborze nr 2/FWI/2020.

Lista wniosków złożonych w ramach naboru 2/FWI/2020 – Schemat 2 i 3
Lista wniosków złożonych w ramach naboru 2/FWI/2020 – Schemat 2
Lista wniosków złożonych w ramach naboru 2/FWI/2020 – Schemat 3

Jednocześnie informujemy, że wciąż trwa proces weryfikacji i oceny wniosków, a wszelkie wezwania do uzupełnienia lub poprawienia wniosku o powierzenie grantu przekazujemy wnioskodawcom drogą mailową na adresy podane we wnioskach. O kolejnych etapach projektu i zbliżających się naborach będziemy informować w sekcji „Aktualności” oraz „Nabory wniosków”.

Prosimy o ich śledzenie na bieżąco.

 • 26.07.2020 r. 

Komunikat o planowanych naborach  

Szanowni Państwo,

informujemy, że na początku IV kwartału br. planowany jest jeszcze jeden nabór wniosków w ramach Funduszu Wsparcia Inwestycyjnego w Schemacie 1: Wsparcie przedsiębiorców na dywersyfikację działalności poprzez wprowadzenie nowych produktów/usług lub wprowadzenie nowej metody produkcji/świadczenia usług dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami COVID-19. Wsparcie to będzie można połączyć z dofinansowaniem na Schemat 3: Wsparcie mikroprzedsiębiorców związane z wyposażeniem punktów handlu detalicznego w urządzenia filtrujące powietrze. Termin naboru wniosków zostanie ogłoszony we wrześniu.

Jednocześnie uprzejmie przypominamy, że zgodnie z Regulaminem naboru wniosków w ramach Funduszu Wsparcia Inwestycyjnego „Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o powierzenie grantu w ramach wszystkich naborów wniosków prowadzonych przez Grantodawcę.” Oznacza to, że przedsiębiorcy aplikujący o wsparcie na Schemat 3 w obecnym konkursie, który potrwa do 28 sierpnia, nie będą mogli już złożyć wniosku w ramach kolejnego naboru.

 • 16.07.2020 r. 

Komunikat do naboru wniosków nr 1/FWI/2020 

Szanowni Państwo,

informujemy, że zgodnie z § 7 ust. 14 Regulaminu naboru wniosków nr 1/FWI/2020 z dnia 19 maja 2020 r. Zarząd TARR S.A. podjął decyzję o wydłużeniu oceny wniosków o kolejne 10 dni roboczych tj. do dnia 30 lipca 2020 r.

 • 25.06.2020 r. 

Komunikat do naboru wniosków nr 1/FWI/2020 – Listy złożonych wniosków 

Szanowni Państwo, 

publikujemy listy wniosków o dofinansowanie w ramach połączonych Schematów 1 i 3, Schematu 1 i Schematu 3, złożonych w naborze nr 1/FWI/2020.

Lista wniosków złożonych w ramach naboru 1/FWI/2020 – Schemat 1 i 3
Lista wniosków złożonych w ramach naboru 1/FWI/2020 – Schemat 1
Lista wniosków złożonych w ramach naboru 1/FWI/2020 – Schemat 3

Jednocześnie informujemy, że wciąż trwa proces weryfikacji i oceny wniosków, a wszelkie wezwania do uzupełnienia lub poprawienia wniosku o powierzenie grantu przekazujemy wnioskodawcom drogą mailową na adresy podane we wnioskach. O kolejnych etapach projektu i zbliżających się naborach będziemy informować w sekcji „Aktualności” oraz „Nabory wniosków”.

Prosimy o ich śledzenie na bieżąco.

 • 23.06.2020 r.

  Komunikat do naboru wniosków nr 1/FWI/2020

  Szanowni Państwo,

  informujemy, że zgodnie z §7 ust. 14 Regulaminu naboru wniosków nr 1/FWI/2020 z dnia 19 maja 2020 r. Zarząd TARR S.A. podjął decyzję o wydłużeniu oceny wniosków o 5 dni roboczych.

 • 05.06.2020 r.

  Komunikat do naboru wniosków nr 1/FWI/2020 

  Szanowni Państwo, 

informujemy, że wyczerpane zostało 120% alokacji środków przeznaczonych do wykorzystania w naborze nr 1/FWI/2020. Tym samym nabór wniosków zostaje zakończony.
Wszystkim wnioskodawcom serdecznie dziękujemy za udział. O wszelkich aktualizacjach dotyczących złożonych wniosków będziemy informować na bieżąco drogą mailową.
Kolejny nabór jest już planowany, wszelkie informacje z nim związane będą dostępne pod koniec czerwca. Zachęcamy do śledzenia strony projektu. 
Dziękujemy za udział w naborze. Wszystkich przedsiębiorców, którzy złożyli wnioski, bardzo prosimy o śledzenie komunikatów do naboru wniosków. 

 • 03.06.2020 r. 

Komunikat do naboru wniosków nr 1/FWI/2020

Szanowni Państwo,

w przypadku występowania problemów z generatorem wniosków bardzo prosimy o zgłaszanie ich w wiadomości przesłanej na adres e-mail: grantycovid19@tarr.org.pl

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy. 

 • 28.05.2020

  Komunikat do naboru wniosków nr 1/FWI/2020

  Szanowni Państwo,

  Informujemy, że zalogowanie się do generatora oraz wypełnienie wniosku o powierzenie grantu w ramach Funduszu Wsparcia Inwestycyjnego będzie możliwie od 1 czerwca 2020 r. (poniedziałek) od godziny 8.00.

Utworzenie konta użytkownika będzie możliwe w dniu rozpoczęciu najbliższego naboru, tj. 21.10.2020 r. od 8:00.

Cel projektu

Projekt pn. „Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego” to projekt grantowy, którego celem jest:

 • Wsparcie przedsiębiorców w zakresie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, przez co ułatwienie stabilizacji funkcjonowania sektora MŚP w nowych warunkach gospodarczych wynikających z wystąpienia COVID-19;
 • Przeciwdziałanie negatywnym skutkom społeczno-gospodarczym epidemii Sars-Cov-2, takim jak: wzrost bezrobocia, obniżenie jakości życia, spadek konkurencyjności poprzez umożliwienie kujawsko-pomorskim przedsiębiorcom z sektora MŚP w okresie pandemii koronawirusa i bezpośrednio po nim zmiany profilu działalności, wdrożenia nowych produktów/usług lub takich rozwiązań organizacyjnych, które pozwolą na kontynuowanie prowadzonej działalności gospodarczej w przyszłości;
 • Obrane kierunki działań mają w efekcie przyczynić się do wzrostu/utrzymania zatrudnienia oraz promocji gospodarczej regionu;

Partnerstwo projektu

Projekt Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego COVID-19 realizowany jest w partnerstwie na podstawie zawartej umowy partnerstwa, której stronami są:

 • Lider Projektu Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
 • Partner Projektu Kujawsko – Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.

Wsparcie w ramach projektu

Wsparcie w formie grantów będzie udzielane przedsiębiorcom z sektora MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego, w szczególności tym, którzy szczególnie ucierpieli w wyniku wybuchu pandemii COVID-19 (ich spadek dochodów był najwyższy). Łącznie na wsparcie przedsiębiorców w regionie planowane jest przeznaczenie 57 681 868,00 . O granty ubiegać się mogą przedsiębiorcy, którzy spełniają określone kryteria oraz:

SCHEMAT 1:

Zamierzają zdywersyfikować swoją działalność poprzez wprowadzenie nowych produktów/usług lub wprowadzenie nowej metody produkcji/świadczenia usług i jednocześnie ich dochód brutto w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w następstwie COVID-19 spadł o minimum 25%. – Maksymalna wartość dofinansowania jednego przedsiębiorstwa wyniesie 30 000,00 zł przy utrzymaniu dotychczasowego zatrudnienia i 60 000,00 zł w przypadku utworzenia jednego nowego trwałego miejsca pracy;

SCHEMAT 2:

Uczestniczą w łańcuchach dostaw produktów i usług istotnych dla przeciwdziałania i ograniczania skutków COVID-19 – Maksymalna wartość dofinansowania jednego przedsiębiorstwa wyniesie 30 000,00 zł  przy jednoczesnym utworzeniu jednego nowego trwałego miejsca pracy (1 EPC)

SCHEMAT 3:

Chcą wyposażyć prowadzone punkty handlu detalicznego (sklepów osiedlowych, piekarni itp.) w urządzenia filtrujące powietrze -Maksymalna wartość dofinansowania wyniesie 2 000,00 zł. W przeliczeniu na 1 punkt handlowy, nie więcej niż wyposażenie 3 punktów handlowych.

Warunki uzyskania wsparcia

Przedsiębiorcy ubiegający się o dofinansowanie w ramach Funduszu Wsparcia Inwestycyjnego COVID-19 powinni prowadzić działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz, w zależności od wybranego schematu, spełniać następujące warunki:

 1. W ramach schematu 1:
  • Spełnienie założeń definicji przedsiębiorstwa MŚP
  • Odnotowanie spadku dochodu o minimum 25%
  • Utrzymanie zatrudnienia
 2. W ramach schematu 2:
  • Spełnienie założeń definicji przedsiębiorstwa MŚP
  • Utrzymanie zatrudnienia + utworzenie jednego nowego trwałego miejsca pracy (1 EPC)
 3. W ramach schematu 3:
  • Wnioskodawca spełnia założenia definicji mikroprzedsiębiorstwa

Kryteria wyboru projektów:

 1. Kryteria wyboru projektów – Schemat 1. Dywersyfikacja działalności
 2. Kryteria wyboru projektów – Schemat 2. Łańcuch dostaw COVID-19
 3. Kryteria wyboru projektów – Schemat 3. Urządzenia filtrujące powietrze
 4. Schematy wsparcia Funduszu Wsparcia Inwestycyjnego COVID-19

Forma i termin ubiegania się o wsparcie

O wsparcie finansowe w ramach Funduszu Wsparcia Inwestycyjnego będzie można ubiegać się w ramach konkursu. Nabory wniosków będą ogłaszane przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego.

Nabory wniosków będą ogłaszane cyklicznie, przy założeniu udzielania wsparcia w pierwszej kolejności tym przedsiębiorstwom, które najbardziej ucierpiały wskutek pandemii COVID-19. Będą prowadzone w trybie otwartym z alokacją wydzieloną na poszczególne powiaty. Wnioskodawcy będą ubiegać się o wsparcie wypełniając formularze w elektronicznym generatorze wniosków.

Wskaźniki projektu

W rezultacie działań projektowych planuje się objąć wsparciem 2080 przedsiębiorców.

 

Zapytania ofertowe:

Przeprowadzanie zamówień powyżej 50 000 zł przez Grantobiorców

FUNDUSZ WSPARCIA INWESTYCYJENGO

 1. Szacowanie wartości zamówień jak również przeprowadzenie zamówień w ramach projektu Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego powinno być zgodne z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zwanymi dalej Wytycznymi:

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów spójności 2014-2020 – zamówienia udzielane w ramach projektów

 1. Miejsce umieszczania ogłoszeń – www.tarr.org.pl, strona projektu Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego, zakładka „Zamówienia Grantobiorców”.
 2. Umieszczanie zamówień na stronie FWI dotyczy wyłącznie zamówień powyżej 50 000,00 zł netto (szacowana zgodnie z Wytycznymi wartość zamówienia).
 3. Grantobiorca przesyła treść zapytania ofertowego na adres mailowy grantycovid19@tarr.org.pl – zapytanie powinno zostać przygotowane zgodnie z Wytycznymi
 4. Zapytanie przesłane na adres grantycovid19@tarr.org.pl powinno zawierać co najmniej dane identyfikujące:

– nazwę, NIP i adres firmy zamawiającego,
– treść zapytania ofertowego,
– nr wniosku o powierzenie grantu.

Wzór formularza zapytania ofertowego 

 • Komunikat dla beneficjentów dotyczący opisu zamówienia

W związku z zaleceniem Komisji Europejskiej wyjaśniamy jak należy stosować zwrot „lub równoważne” w opisie przedmiotu zamówienia.

W przypadku, gdy chcesz użyć w opisie zamówienia znaku towarowego (tj. normy, marki, nazwy, certyfikatu, obszaru pochodzenia itp.):

  • nie stosuj jedynie ogólnego sformułowania dotyczącego równoważnych rozwiązań na początku specyfikacji technicznej
  • każde odniesienie do znaku towarowego (w tym norm budowlanych) uzupełnij
   o zwrot „lub równoważne”
  • używaj zwrotu „lub równoważne” w opisie przedmiotu zamówienia, a nie w innych dokumentach dotyczących zamówienia (np. nie używaj „lub równoważnie” zbiorczo
   w projekcie umowy z wykonawcą).

Zwrot „lub równoważne” ma zapobiegać uprzywilejowaniu określonych wykonawców, czyli ograniczeniu konkurencji.

Umieszczenie zwrotu „lub równoważne” przy każdym znaku towarowym będzie precyzyjną i jednoznaczną informacją dla potencjalnych wykonawców.

Stosując powyższe zasady możesz zapewnić zgodność Twojego zamówienia z unijnymi dyrektywami i masz szansę uniknąć korekty finansowej projektu.

Podstawa prawna

  • art. 18 ust. 1 i art. 42 ust. 3 lit. b Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014 r., s. 65-242)
  • art. 60 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014 r., s. 243-374)
  • art. 29 ust. 3 ustawy Pzp (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)

 

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. udostępniając stronę do zamieszczania ogłoszeń nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji znajdujących się w zapytaniach ofertowych grantobiorców.


ZAPYTANIA OFERTOWE GRANTOBIORCÓW:


 • 22.10.2020 r.

1_FWI-C19_2020_271 Akademia Fryzjerska Joanna Zaremba-Wanczura


 • 22.10.2020 r.

1_FWI-C19_2020_582 Vanco Inwestycje sp. z o.o.


 • 22.10.2020 r. 

1 FWI-C19 2020 844 – NARTY-SNOWBOARD.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


 • 22.10.2020 r. 

1_FWI-C19_2020_81 – Grażyna Ch.B.P. Wojciechowscy sp.j.


 • 20.10.2020 r. 

1_FWI-C19_2020_233 Studio J – Jacek Napierała


 • 19.10.2020 r. 

1_FWI-C19_2020_716 – Sweet&More Spółka z o.o.


 • 16.10.2020 r. 

1_FWI-C19_2020_351 P.P.H.U. IMS IZABELA STELMASZYK


 • 15.10.2020 r. 

1_FWI-C19_2020_237 Roman Brejecki Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Firma Polimat


 • 14.10.2020 r. 

1_FWI-C19_2020_403 Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „MARKO” Marek Pogorzały


 • 14.10.2020 r.

1_FWI-C19_2020_395 Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy ZAWMET Jarosław Zawierucha


 • 14.10.2020 r. 

1_FWI-C19_2020_381 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Darpol Dariusz Zawierucha


 • 14.10.2020 r.

1_FWI-C19_2020_489 Kancelaria adwokacka, dr Alicja Osowska – Kowalska, Adwokat


 • 13.10.2020 r.

1_FWI-C19_2020_290 Usługi geodezyjne PRYZMAT Kajetan Lica


 • 07.10.2020 r.

1_FWI-C19_2020_52 Rent Bud Łukasz Kiciński


 • 06.10.2020 r. 

1_FWI-C19_2020_580 Dietetyk Aleksandra Ziemska – Studio Figura


 • 02.10.2020 r. 

1_FWI-C19_2020_384 „DIE-TECH” Głowala-Rosinke Elżbieta


 • 28.09.2020 r. 

1_FWI-C19_2020_112 – BSM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – SPÓŁKA KOMANDYTOWA


 • 25.09.2020 r.

1_FWI-C19_2020_712 Zakład Budowlany „Krupiński Jan” Daniel Krupiński


 • 22.09.2020 r. 

1_FWI-C19_2020_384 „DIE-TECH” Głowala-Rosinke Elżbieta


 • 18.09.2020 r. 

1_FWI-C19_2020_787 Zakład Budowlany „Krupiński” Jan Krupiński


 • 18.09.2020 r.

1_FWI-C19_2020_272 Indywidualna praktyka lekarska Katarzyna Białożyk-Mularska
(wersja obowiązująca z dn. 28.09.2020 r.)


 • 18.09.2020 r.

1_FWI-C19_2020_714 JPD Sp. z o.o. Sk.


 • 08.09.2020 r.

1_FWI-C19_2020_452 Quixi Media Sp. z o.o.


 • 08.09.2020 r. 

1_FWI-C19_2020_483 Gabinet Stomatologiczny OTODENT Joanna Matczak Józefowska


 • 04.09.2020 r. 

1_FWI-C19_2020_687 ASPA Anna Barańska


 • 01.09.2020 r. 

1_FWI-C19_2020_955 Gabinet Stomatologiczny Katarzyna Martewicz 


 • 27.08.2020 r. 

1_FWI-C19_2020_326 FAMOR Spółka Akcyjna


 • 25.08.2020 r. 

1_FWI-C19_2020_112 – BSM Group Sp. z o.o. Sk.


 • 25.08.2020 r. 

1_FWI-C19_2020_8 Zakład Usług Geodezyjno Kartograficznych GEOS Konrad Sawko


 • 25.08.2020 r. 

1_FWI-C19_2020_5 Geosonar Tomasz Sawko


 • 24.08.2020 r. 

1_FWI-C19_2020_730 PROSPER P.H.U Zbigniew Barlik


 • 21.08.2020 r. 

1_FWI-C19_2020_1007 HURTOWNIA MASOWA Sebastian Celmer


 • 18.08.2020 r. 

1_FWI-C19_2020_793 Fabryka Wieszakow POLWO Kalinowski Wiesław


 • 13.08.2020 r.

1_FWI-C19_2020_206 TULMET ADAM BALCER


 • 12.08.2020 r. 

1_FWI-C19_2020_158 IS-MK Iga Sarzyńska Maciej Komorowski Spółka Cywilna


 • 11.08.2020 r. 

1_FWI-C19_2020_152 Firma Usługowo Doradcza Panorama Design Emilia Wojciechowska


 • 10.08.2020 r. 

1_FWI-C19_2020_547 FIFI CORP Filip Antoszewski


 • 07.08.2020 r. 

1_FWI-C19_2020_51 MANUFAKTURA Michał Grzębski


 • 07.08.2020 r. 

1_FWI-C19_2020_62 CSM Bogdan Wolak


 • 07.08.2020 r.

1_FWI-C19_2020_977 KAPLAST Sp. z o.o.


 • 07.08.2020 r.

1_FWI-C19_2020_253 AKMA-EKO Tomasz Kalinowski


 • 06.08.2020 r. 

1_FWI-C19_2020_1109 Zakład Narzędziowy EKOPLAST SP. Z O.O.


 • 06.08.2020 r. 

1_FWI-C19_2020_1099 EKO-PLAST GLAZIK Sp. z o.o.


 • 06.08.2020 r.

1_FWI-C19_2020_688 FHU KANT Donata Kant-Wojnowska


 • 05.08.2020 r.

1_FWI_C19_2020_1037 Włodzimierz Żółtowski WOJAŻER


 • 05.08.2020 r.

1_FWI-C19_2020_123 Orto Clinic Agnieszka Piontek


 • 31.07.2020 r.

1_FWI-C19_2020_1350 Heverc Sp. z o. o.


 • 31.07.2020 r. 

1_FWI-C19_2020_6 High Technology Glass Polska Sp. z o.o.


 • 31.07.2020 r. 

1_FWI-C19_2020_88 Thermoglass.eu Sp. z o.o.


 • 29.07.2020 r. 

1_FWI-C19_2020_958 AGABAWI Agnieszka Szostek-Makowska


 • 28.07.2020 r. 

1_FWI-C19_2020_443 PPHU WEGA Sławomir Kuchta


 • 21.07.2020 r. 

1_FWI-C19_2020_468 Klinika Tlenowa Hiperbaryczna Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

informujemy, że możecie Państwo złożyć weksle do umowy poprzez:

 • podpisanie weksla i deklaracji wekslowej w obecności notariusza i dostarczenie do nas oryginałów podpisanych dokumentów,
 • podpisanie weksla i deklaracji wekslowej w naszej siedzibie w obecności pracownika TARR S.A.

Dokumenty należy wypełnić według Instrukcji poprawności składanych dokumentów

Poniżej przedstawiamy wzory wypełnienia weksli oraz deklaracji wekslowej w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności oraz Państwa stanu cywilnego.

 1. OSOBA FIZYCZNA NIE POZOSTAJĄCA W ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIM
 2. OSOBA FIZYCZNA POZOSTAJĄCA W ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIM POSIADAJĄCA ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWĄ
 3. OSOBA FIZYCZNA POZOSTAJĄCA W ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIM NIE POSIADAJĄCA ROZDZIELNOŚCI MAJĄTKOWEJ
 4. SPÓŁKA CYWILNA
 5. SPÓŁKI: JAWNA, PARTNERSKA, KOMANDYTOWA, KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, AKCYJNA ORAZ INNE OSOBY PRAWNE, A TAKŻE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNO-PRAWNE NIEPOSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

W sprawie weksli prosimy o kontakt z panem Januszem Puckiem pod numerem telefonu 607 600 897.

Informujemy, że złożenie weksli w siedzibie TARR S.A. wymaga wcześniejszego umówienia.

Przypominamy, że nasi klienci są zobowiązani do przebywania w siedzibie TARR S.A w maseczkach.

Poniżej zamieszczamy druki dokumentów do pobrania:

Szanowni Państwo,

informujemy, że wnioski o płatność należy składać za pośrednictwem generatora. Po zalogowaniu na Państwa konto i ustawieniu kursora na wniosku o powierzenie grantu, dla którego podpisana jest umowa prosimy o utworzenie zakładki „utwórz wniosek o płatność”.

Przedsiębiorcy, którzy dokonali już zakupów z własnych środków składają wniosek o refundację.

Przedsiębiorcy, którzy zamierzają opłacić zakupy z dotacji składają wniosek o zaliczkę pamiętając, że:

 • Wnioskowana kwota zaliczki nie może przekroczyć 50% przyznanego dofinansowania,
 • Wraz z zaliczką należy złożyć fakturę/y za dokonane zakupy z terminem płatności co najmniej 14 dni od dnia złożenia wniosku o zaliczkę. Zaliczka zostanie wypłacona pod warunkiem dostępności środków na koncie Operatora.

Przypominamy, że warunkiem złożenia wniosku o płatność jest wniesienie zabezpieczenia do umowy.

Płatności dokonywane gotówką

Przypominamy, że przedsiębiorców w obrocie z innymi przedsiębiorcami obowiązuje limit płatności gotówką, który wynosi 15 tys. złotych. Limit ten dotyczy kwoty całej transakcji, a nie pojedynczej płatności.

Zgodnie z art. 19 ustawy Prawo przedsiębiorców dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:

 1. stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca,
 2. jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

1.Czy osoba samozatrudniona może złożyć wniosek o powierzenie grantu w ramach Funduszu Wsparcia Inwestycyjnego?

Tak, przedsiębiorca działający jako samozatrudniony może ubiegać się w wsparcie w ramach Funduszu Wsparcia Inwestycyjnego, przy czym na moment podpisania umowy o powierzenie grantu oraz wg. stanu na dzień 01.02.2020 r. musi posiadać adres stałego miejsca prowadzenia działalności na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Ponadto osoby samozatrudnione wnioskujące o wsparcie w ramach schematu 1, jeżeli utrzymają działalność tj. utrzymają swój etat przez 12 miesięcy mogą wnioskować o  30.000 tys. zł., jeżeli zatrudnią choć 1 dodatkową osobę mogą wnioskować o 60 000 tys. zł.

Należy jednak pamiętać, że przedsiębiorca otrzymując wsparcie zobowiązuje się również do zachowania trwałości projektu w okresie 3 lat od zakończenia realizacji projektu (tj. otrzymania ostatniej płatności), co oznacza, że zostanie zachowana jego trwałość organizacyjna, instytucjonalna i finansowa. W tym okresie przedsiębiorca nie powinien zamykać ani zawieszać prowadzonej działalności gospodarczej.

2. W jaki sposób następuje badanie spadku dochodu brutto?

Spadek dochodów brutto jest badany jako stosunek dochodów brutto z dwóch kolejnych następujących po sobie zamkniętych miesięcy kalendarzowych do takich samych analogicznych miesięcy kalendarzowych w roku poprzednim (np. 03-04/2020 w stosunku do 03-04/2019 lub 04-05/2020 w stosunku do 04-05/2019). Powyższe oznacza, że nie można we wniosku wskazać miesięcy, które nie następują po sobie np. marzec i maj.

W przypadku przedsiębiorców działających krócej niż rok, gdy niemożliwe będzie porównanie dochodów do analogicznego okresu z roku poprzedniego, wówczas jako okres porównawczy będzie brany pod uwagę okres pierwszych pełnych dwóch miesięcy prowadzenia działalności.

Aby uznać i wykazać we wniosku spadek dochodu w danym miesiącu, nie ma obowiązku sporządzenia i złożenia deklaracji podatkowej, należy jednak pamiętać, że wartość dochodu brutto podana we wniosku powinna być zgodna z zapisami w księgach oraz z dokumentami źródłowymi, co będzie podlegać weryfikacji na późniejszym etapie związanym z podpisanie umowy i realizacją projektu.

3. Jak obliczyć obecny poziom zatrudnienia w przedsiębiorstwie?

Średni poziom zatrudnienia w przedsiębiorstwie należy obliczyć na podstawie średniej liczby pracowników z okresu ostatnich 12 miesięcy wg EPC (tzw. ekwiwalent pełnego czasu pracy). Przez ekwiwalent pełnego czasu pracy rozumie się pracę w pełnym wymiarze godzin, obejmującą 40 godzin pracy w tygodniu roboczym przez okres roku, przy czym etaty częściowe są sumowane i nie są zaokrąglane do pełnych jednostek (etatów), np. 1 etat i ¼ etatu = 1,25 EPC. Przy wyliczeniu EPC nie należy odejmować urlopów wypoczynkowych, absencji chorobowej oraz innych nieobecności usprawiedliwionych (poza urlopami bezpłatnymi).

Zapraszamy do kontaktu:

Informacji o Funduszu Wsparcia Inwestycyjnego COVID-19 udzielają:

„Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców
oraz
Izba Przemysłowo – Handlowa w Toruniu
pod dedykowanym numerem infolinii: 

(52) 510 88 70

Infolinia nie udziela informacji na temat uzupełnień wniosków
o powierzenie grantów. W sprawie uzupełnień wniosków prosimy o kontakt z osobami, które są wskazane w piśmie o uzupełnienie.


W sprawach związanych z obsługą techniczną generatora wniosków prosimy o kontakt:

tel. (56) 699 54 92 lub (56) 699 54 97
lub na adres e-mail: grantycovid19@tarr.org.pl 

Problemy techniczne prosimy zgłaszać na adres:

grantycovid19@tarr.org.pl 


Regulamin 

RODO

Polityka prywatności

 

Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe