Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

FUNDUSZ EKSPORTOWY


 • 28.11.2019 r.

Konferencja POSTAW NA EKSPORT, 6 grudnia 2019 r.

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wraz z partnerami – Bydgoską Agencją Rozwoju Regionalnego oraz Izbą Przemysłowo-Handlową w Toruniu – zaprasza firmy z województwa kujawsko-pomorskiego do udziału w konferencji POSTAW NA EKSPORT.

Termin: 6 grudnia 2019 r., godz. 9:00-14:00

Miejsce: Hotel Holiday Inn, ul. Grodzka 36, Bydgoszcz

Jesteś przedsiębiorcą i myślisz o rozpoczęciu eksportu lub wejściu na nowe rynki zagraniczne? Udział w wydarzeniu jest okazją, by posłuchać ekspertów i praktyków z zakresu ekspansji polskich firm oraz dowiedzieć się o możliwości finansowania działań związanych z internacjonalizacją. Konferencja jest podzielona na trzy bloki:

  1. FUNDUSZ EKSPORTOWY – granty dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego.
  2. Czy warto postawić na eksport?
  3. Firma lokalna czy globalna?

Konferencję otworzy Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Fundusz Eksportowy zaprezentuje Michał Korolko, Prezes Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., która jest dysponentem środków na finansowanie internacjonalizacji działalności gospodarczej kujawsko-pomorskich firm. Następnie Olaf Osica – dyrektor ds. badań i rozwoju ośrodka analitycznego SpotData, analityk rynków zagranicznych, pomysłodawca projektu „Rynki zagraniczne” – odpowie na pytanie „Czy warto postawić na eksport?”. Podczas konferencji odbędzie się również panel dyskusyjny „Firma lokalna czy globalna?”, który poprowadzi Maciej Głogowski, redaktor radia TOK FM, prowadzący programu EKG – Ekonomia, Kapitał, Gospodarka.

Przed konferencją, w godz. 9-11 będzie można skorzystać z indywidualnych konsultacji.  Specjaliści z Funduszu Eksportowego odpowiedzą na pytania związane z naborem wniosków. Na konsultacje obowiązują zapisy za pomocą formularza.

Program do pobrania

Udział w Konferencji jest bezpłatny. Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy!

Konferencja jest organizowana w ramach projektu FUNDUSZ EKSPORTOWY – granty dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego. Wartość dofinansowania dla firm na usługi doradcze i udział w międzynarodowych targach to ponad 57 mln zł. Fundusz jest finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 -2020.

 • 12.11.2019 r. 

Fundusz Eksportowy – GRANTY, nabór wniosków od 9 grudnia 2019 r.

Planujesz udział w międzynarodowych targach? Złóż wniosek o grant!

Granty są dedykowane mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom z województwa kujawsko-pomorskiego, które posiadają potencjał eksportowy oraz chcą wejść na nowe rynki zagraniczne. Maksymalny  poziom  dofinansowania wydatków kwalifikowalnych – do 85%.

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o wsparcie na:

  1. udział w krajowych i zagranicznych międzynarodowych targach i wystawach w charakterze wystawcy oraz organizację wyjazdowych i przyjazdowych wizyt studyjnych, związanych z targami i wystawami poza granicami kraju,
  2. udział w międzynarodowych targach poza granicami kraju w charakterze zwiedzających,
  3. usługi doradcze w zakresie podejmowania i rozwijania działalności eksportowej w szczególności:
   • projektowanie kampanii marketingowych i reklamowych,
   • wsparcie prawne procesu negocjacji i zawierania kontraktów,
   • adaptację produktów i procesów do eksportu poprzez certyfikację produktów i procesów w zakresie norm technicznych, jakości oraz zgodności,
   • dostosowanie wzornictwa, usług oraz opakowań do wymagań zagranicznych rynków

Szczegółowe informacje o naborze wniosków oraz dokumentacja do Konkursu znajdują się w zakładce Nabór wniosków – Granty.

 • 10.09.2019 r.

Podsumowanie spotkania dla wnioskodawców konkursu na strategie internacjonalizacji – 06.09.2019

6 września odbyło się kolejne spotkanie informacyjne dla firm, które chcą skorzystać ze wsparcia na opracowanie strategii internacjonalizacji. Konkurs na usługi doradcze został ogłoszony w ramach Funduszu Eksportowego, który wspiera mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z naszego regionu. W ramach Funduszu przedsiębiorcy mogą uzyskać strategię internacjonalizacji, przygotować firmę do procesu sprzedaży na nowych rynkach zagranicznych, a następnie starać się o granty na udział w targach. Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego dysponuje kwotą ponad 57 mln złotych, w tym na usługi doradcze (4,04 mln zł) i granty (53,3 mln zł).

Spotkanie otworzyła Pani Wanda Gogulska, koordynator Funduszu Eksportowego, która dokonała podsumowania pierwszego konkursu na strategie, zakończonego 7 lipca br. Przedstawiła główne założenia Funduszu oraz do kogo jest kierowane wsparcie. Poinformowała, że wnioski na strategie można składać w ramach I rundy do 15 września. Nabór jest prowadzony w trybie ciągłym do 8 grudnia (w ramach czterech rund), ale nie dłużej niż do wyczerpania środków dla 32 firm.  Pojedyncza strategia – o wartości prawie 25 tys. zł – zostanie przygotowana przez PwC Advisory sp. z o. o. sp.k. w ścisłej współpracy z przedsiębiorstwem.

Finansowanie działań eksportowych

Szczegóły związane z naborem wniosków zaprezentowali pracownicy Funduszu. Pani Klaudia Jędrzejewska omówiła kryteria formalne wyboru projektów na usługę doradczą, natomiast Pani Magdalena Piaskowska przedstawiła wyszukiwarkę kodów PKD – narzędzie, które pozwoli zainteresowanym firmom – w przystępny sposób – sprawdzić, czy nie są wykluczone ze wsparcia. Następnie Pani Magdalena Kruk omówiła, jak poprawnie wypełnić wniosek pod kątem spełnienia kryteriów merytorycznych, zwracając uwagę na opis produktu przeznaczonego na eksport.

W jaki sposób poprawnie złożyć wniosek? Na to pytanie odpowiedziała Pani Aneta Śmigielska – Rogacz, która krok po kroku zobrazowała proces złożenia wniosku na platformie wnioski.tarr.org.pl. Pani Dominika Ciechanowska omówiła główne warunki umowy na usługę doradczą, w tym zmiany procesowe w przedsiębiorstwie.

Jak rozpocząć ekspansję na nowe rynki?

W drugiej części przedstawiciele PwC Advisory sp.  o.o. s.k. –  Pan Piotr Rudzki, partner oraz Daniel Jędrzejczyk, konsultant przedstawili czym jest strategia internacjonalizacji, na co przedsiębiorcy powinni zwrócić uwagę przy planowaniu ekspansji zagranicznej oraz w jaki sposób wybierać produkty eksportowe i docelowe rynki. Ponadto eksperci PwC Advisory nakreślili, na czym będzie polegać współpraca w zakresie opracowania strategii oraz jakie zasoby ludzkie będzie musiał zaangażować przedsiębiorca po swojej stronie.

Gościem specjalnym Była Pani Agnieszka Dziedzic, Prezes EDUEXPERT sp. z o. o. – firmy, która skorzystała z usługi doradczej na opracowanie strategii w ramach Funduszu Eksportowego. Główne korzyści jakie uzyskała Spółka to kompleksowa analiza dotychczasowej działalności, weryfikacja możliwości rozwoju poprzez internacjonalizację, opracowanie spersonalizowanej koncepcji wejścia na wybrane dwa nowe rynki, a także ustalenie kluczowych do podjęcia działań oraz ich harmonogram i kosztorys. Podczas współpracy opracowano m.in. rekomendacje dotyczące nowej segmentacji klientów, kluczowych zasobów, budowania relacji z otoczeniem, zmian w strukturach organizacyjnych, nowych kanałów dystrybucji, kluczowych partnerów oraz zmian procesowych.

Ostatnim elementem spotkania było przedstawienie założeń konkursu na granty, który zostanie ogłoszony jeszcze w 2019 r. Przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o grant na udział w targach, organizację wizyt studyjnych oraz usługi doradcze związane z tymi targami. Maksymalna kwota dofinansowania w ramach Funduszu, to prawie 200 tys. euro na jedno przedsiębiorstwo.

Projekt „FUNDUSZ EKSPORTOWY – granty dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działanie 1.5 Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP Poddziałanie 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw.

Prezentacje ze spotkania znajdują się w załącznikach poniżej:

Fundusz Eksportowy – założenia

Fundusz Eksportowy – kryteria formalne

Fundusz Eksportowy – kryteria merytoryczne

Fundusz Eksportowy – składanie wniosków

Fundusz Eksportowy – umowa

Fundusz Eksportowy – założenia konkursu na granty

 • 16.08.2019 r.

Kryteria wyboru projektów na udział w targach

Znane są już kryteria wyboru projektów na internacjonalizację działalności gospodarczej kujawsko‑pomorskich firm. Przedsiębiorcy będą mogli otrzymać do 85% dofinansowania na udział w krajowych i zagranicznych targach i wystawach oraz usługi doradcze w zakresie podejmowania i rozwijania działalności eksportowej. Warunkiem otrzymania grantu jest spełnienie wszystkich kryteriów formalnych i dostępowych. Jednym z nich jest posiadanie strategii eksportowej. Startujący eksporterzy mogą ją otrzymać w ramach aktualnego konkursu (zakładka NABÓR WNIOSKÓW). Pozostali przedsiębiorcy muszą opracować strategię we własnym zakresie lub wykorzystać dokument, który już posiadają.

Na spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 6 września 2019 r. o godzinie 10.00 w Toruniu, w siedzibie Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprezentowane zostaną głównie zasady naboru wniosków na opracowanie strategii eksportowych.  Natomiast jednym z punktów spotkania jest również przedstawienie założeń konkursu na granty, planowanego do ogłoszenia w 2019 roku. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, wystarczy zarejestrować się przez stronę events.technopark.org.pl.  Zachęcamy do zapoznania się z kryteriami i udziału w spotkaniu! Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Punktów kontaktowych dla przedsiębiorców (zakładka KONTAKT).

Kryteria wyboru projektu grantobiorcy

 • 07.08.2019 r.

Spotkanie dla Wnioskodawców

Zapraszamy przedsiębiorców na spotkanie informacyjne, dotyczące zasad naboru wniosków w konkursie 2/UD/2019 na usługi doradcze, polegające na opracowaniu strategii internacjonalizacji. Spotkanie odbędzie się 6 września 2019 r. o godzinie 10.00 w Toruniu, w siedzibie Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, wystarczy zarejestrować się przez stronę events.technopark.org.pl

Program do pobrania

Szczegółowe informacje o naborze wniosków oraz dokumentacja do Konkursu znajdują się w zakładce NABÓR WNIOSKÓW.

 • 01.08.2019 r. 

Fundusz Eksportowy – nabór wniosków na strategie od 19 sierpnia!

Chcesz wejść na nowe rynki zagraniczne? Opracujemy dla Twojej firmy strategię internacjonalizacji!

Usługi doradcze, dofinansowane w 100% z UE, są dedykowane mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom z województwa kujawsko-pomorskiego, które posiadają potencjał eksportowy oraz spełniają definicję startującego eksportera. Startujący eksporter to przedsiębiorstwo, którego udział przychodów ze sprzedaży zagranicznej, w stosunku do osiągniętych w tym samym okresie przychodów z prowadzenia działalności gospodarczej, w okresie ostatnich trzech zamkniętych lat obrachunkowych poprzedzających rok, w którym został złożony wniosek o usługę doradczą, w żadnym z tych trzech lat nie przekroczył 10%.

Szczegółowe informacje o naborze wniosków oraz dokumentacja do Konkursu znajdują się w zakładce Nabór wniosków.

 • 18.03.2019 r.

Podsumowanie spotkania dla wnioskodawców Funduszu Eksportowego – 15.03.2019

15 marca odbyło się spotkanie informacyjne dla firm, które chcą skorzystać ze wsparcia na opracowanie strategii internacjonalizacji. Konkurs na usługi doradcze został ogłoszony w ramach Funduszu Eksportowego, który wspiera mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z naszego regionu. W ramach Funduszu przedsiębiorcy będą mogli uzyskać strategie internacjonalizacji, a następnie starać się o granty na udział w targach. Operatorem Funduszu jest Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego, która dysponuje kwotą ponad 45 mln złotych, w tym na strategie (984 tys. zł) i granty (44,2 mln zł).

Spotkanie otworzył Michał Korolko, Prezes Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz ogłosił pierwszy nabór wniosków na usługi doradcze. Poinformował, że wnioski będzie można składać w ostatnim tygodniu marca – od 25.03.2019 r. do 7.04.2019 r., a wparcie będzie mogło otrzymać 40 firm z naszego regionu.

Finansowanie działań eksportowych i założenia projektu

Przedsiębiorcy w pierwszym etapie  mogą uzyskać produkt w postaci strategii internacjonalizacji, a następnie ubiegać się o grant na: udział w targach, organizację wizyt studyjnych oraz usługi doradcze związane z tymi targami, o czym poinformowała Wanda Gogulska, koordynator Funduszu Eksportowego. Ponadto zaprezentowała, jakie są główne założenia Funduszu oraz kto może uzyskać wparcie. Pojedyncza strategia – o wartości prawie 25 tys. zł – zostanie przygotowana przez PwC Advisory sp. z o. o. sp.k. w ścisłej współpracy z przedsiębiorstwem. Wszystkie szczegóły związane z naborem wniosków zaprezentowali pracownicy Funduszu. Pani Magdalena Kruk omówiła, jak poprawnie wypełnić wniosek o usługę doradczą pod kątem spełnienia kryteriów wyboru projektów, natomiast Pani Magdalena Piaskowska zaprezentowała wyszukiwarki kodów PKD, które pozwolą zainteresowanym firmom – w przystępny sposób – sprawdzić, czy nie są wykluczeni ze wsparcie oraz czy ich produkt eksportowy wpisuje się w inteligentne specjalizacje regionu.

Jak rozpocząć ekspansję na nowe rynki?

W drugiej części przedstawiciele PwC Advisory sp.  o.o. s.k. –  Pani dyrektor Beata Cichocka-Tylman oraz manager Michał Przybylski – zobrazowali czym jest strategia internacjonalizacji, na co przedsiębiorcy powinni zwrócić uwagę przy planowaniu ekspansji zagranicznej oraz w jaki sposób wybierać produkty eksportowe i docelowe rynki. Ponadto eksperci PwC Advisory nakreślili, na czym będzie polegać współpraca w zakresie opracowania strategii oraz jakie zasoby ludzkie będzie musiał zaangażować przedsiębiorca po swojej stronie.

Projekt „FUNDUSZ EKSPORTOWY – granty dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działanie 1.5 Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP Poddziałanie 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw.

Prezentacje ze spotkania znajdują się w załącznikach poniżej:

Fundusz Eksportowy – założenia

Fundusz Eksportowy – kryteria

Fundusz Eksportowy – umowa

Fundusz Eksportowy – składanie wniosków

 • 06.03.2019 r.

Zapraszamy przedsiębiorców na spotkanie informacyjne, dotyczące zasad naboru wniosków na usługi doradcze, polegające na opracowaniu strategii internacjonalizacji. Spotkanie odbędzie się 15 marca 2019 r. o godzinie 10:00 w Toruniu, w siedzibie Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, wystarczy zarejestrować się przez stronę events.technopark.org.pl

Program do pobrania

Szczegółowe informacje o naborze wniosków oraz dokumentacja do Konkursu znajdują się w zakładce  NABÓR WNIOSKÓW.

 • 05.03.2019 r.

Komunikat do Konkursu nr 1/UD/2019

Informujemy, że w wyszukiwarce kodów PKD (Załącznik 7 do Regulaminu – Lista kodów PKD) poprawiono błąd techniczny, który generował komunikat niespójny z Załącznikiem 6 do Regulaminu – Działalności wykluczone z możliwości uzyskania pomocy de minimis. Dodatkowo w zakładce „weryfikacja PKD” doprecyzowano legendę.

 •  01.03.2019 r.

Fundusz Eksportowy – nabór wniosków na strategie od 25 marca!

Chcesz wejść na nowe rynki zagraniczne? Opracujemy dla Twojej firmy strategię internacjonalizacji!

Usługi doradcze, dofinansowane w 100% z UE, są dedykowane mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom z województwa kujawsko-pomorskiego, które posiadają potencjał eksportowy oraz spełniają definicję startującego eksportera.

Startujący eksporter to przedsiębiorstwo, którego udział przychodów ze sprzedaży zagranicznej, w stosunku do osiągniętych w tym samym okresie przychodów z prowadzenia działalności gospodarczej, w okresie ostatnich trzech zamkniętych lat obrachunkowych poprzedzających rok, w którym został złożony wniosek o usługę doradczą, w żadnym z tych trzech lat nie przekroczył 10%.

Szczegółowe informacje o naborze wniosków oraz dokumentacja do Konkursu znajdują się w zakładce NABÓR WNIOSKÓW.


Konkurs nr 1/G/2019

I. Na co można otrzymać dofinansowanie?

Grantobiorca może ubiegać się o uzyskanie pomocy na:

 • udział w krajowych i zagranicznych międzynarodowych targach i wystawach w charakterze wystawcy oraz organizację wyjazdowych i przyjazdowych wizyt studyjnych związanych z targami i wystawami poza granicami kraju,
 • udział w międzynarodowych targach poza granicami kraju w charakterze zwiedzających,
 • usługi doradcze w zakresie podejmowania i rozwijania działalności eksportowej w szczególności:
  • projektowanie kampanii marketingowych i reklamowych,
  • wsparcie prawne procesu negocjacji i zawierania kontraktów,
  • adaptację produktów i procesów do eksportu poprzez certyfikację produktów i procesów w zakresie norm technicznych, jakości oraz zgodności,
  • dostosowanie wzornictwa, usług oraz opakowań do wymagań zagranicznych rynków.

II. Wnioskodawca:

O powierzenie grantu w ramach Funduszu Eksportowego mogą ubiegać się podmioty spełniające następujące wymogi:

posiadające status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy,

prowadzące działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,

posiadające strategię internacjonalizacji.

III.  Termin składania wniosków:

Termin, od którego można składać wnioski – 09.12.2019 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 31.12.2019 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia Konkursu – 28.02.2020 r.

IV. Wartość wsparcia:

Jedno przedsiębiorstwo może uzyskać w ramach Funduszu Eksportowego wsparcie niższe niż równowartość kwoty 200 000,00 Euro, tj. 852 580,00 zł według kursu 4,2629 zł z dnia 30.10.3019 r. Na moment złożenia wniosku o powierzenie grantu maksymalną wartość wsparcia ustala się wg kursu EBC z przedostatniego dnia roboczego miesiąca, poprzedzającego miesiąc, w którym ogłoszono nabór. Maksymalna wartość wsparcia wyrażona w PLN może ulec zmianie w zależności od wysokości przyjętego kursu euro w momencie podpisania umowy o powierzeniu grantu, z zastrzeżeniem, że nie może być ona wyższa niż wnioskowana na etapie składania wniosku o powierzenie grantu, bez względu na schemat pomocy.

V. Kryteria wyboru projektów:

Grantodawca dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o zasady wskazane w par. 9 Regulaminu Konkursu oraz kryteria wyboru projektów zatwierdzone przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 1 do Regulaminu Konkursu.

VI. Miejsce składania wniosków:

Formularz wniosku o powierzenie grantu na projekt wraz z załącznikami należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o powierzenie grantu dostępnym na stronie internetowej: funduszeksportowy.tarr.org.pl

Termin, miejsce i forma składania wniosków o powierzenie grantu zostały szczegółowo opisane w par. 3 i 6 Regulaminu Konkursu.

VII.  Dokumentacja konkursowa:

Ogłoszenie o naborze wniosków

Regulamin konkursu na granty


Konkurs nr 2/UD/2019

I.  Przedmiot konkursu:

Przedmiotem Konkursu jest wybór projektów obejmujących usługi doradcze, polegające na opracowaniu strategii internacjonalizacji działalności gospodarczej przedsiębiorstw.

W wyniku naboru TARR udzieli wsparcia na rzecz 32 przedsiębiorstw.

II.  Wnioskodawca:

Do składania wniosków o usługi doradcze w ramach Funduszu Eksportowego uprawnione są przedsiębiorstwa:

– posiadające status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy,

– prowadzące działalność na terenie województwa kujawsko – pomorskiego,

– będące startującymi eksporterami.

Startujący eksporter to przedsiębiorstwo, którego udział przychodów ze sprzedaży zagranicznej,
w stosunku do osiągniętych w tym samym okresie przychodów z prowadzenia działalności gospodarczej, w okresie ostatnich trzech zamkniętych lat obrachunkowych poprzedzających rok,
w którym został złożony wniosek o usługę doradczą, w żadnym z tych trzech lat nie przekroczył 10%.

III.  Termin składania wniosków:

Konkurs jest podzielony na cztery rundy. Wnioski można składać w następujących terminach:

 • dla rundy I – nabór wniosków w terminie od 19 sierpnia do 15 września 2019 r.;
 • dla rundy II – nabór wniosków w terminie od 16 września do 13 października 2019 r.;
 • dla rundy III – nabór wniosków w terminie od 14 października do 10 listopada 2019 r.;
 • dla rundy IV – nabór wniosków w terminie od 11 listopada do 8 grudnia 2019 roku.

Nabór wniosków ma charakter ciągły i jest prowadzony do wyczerpania ustalonego limitu środków
w ramach ww. rund.

Nabór jest prowadzony do momentu złożenia 48 wniosków. TARR zamieści ogłoszenie o wstrzymaniu naboru wniosków. Od momentu zamieszczenia ogłoszenia o wstrzymaniu naboru, wnioski w wersji elektronicznej są przyjmowania przez kolejne 3 dni kalendarzowe, jednak nie później niż do daty granicznej przewidzianej dla danej rundy.

IV.  Wartość wsparcia:

Kwota środków przeznaczonych na wsparcie projektów wynosi 787 200,00 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście złotych 00/100).

Wsparcie zostanie udzielone w sposób wyłączający przepływy finansowe pomiędzy Usługobiorcą i Usługodawcą i będzie stanowiło pomoc de minimis. Wartość udzielonej pomocy de minimis w odniesieniu do każdego projektu wyniesie 24 600,00 zł, co stanowi 100% wartości usługi doradczej.

V.  Kryteria wyboru projektów:

Ocena projektów dokonywana jest w oparciu o kryteria wyboru określone w załączniku nr 1 do Regulaminu Konkursu oraz zasady wskazane w §10 Regulaminu konkursu.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia rundy konkursu wynosi 21 dni roboczych od dnia zamknięcia naboru wniosków o usługę doradczą w danej rundzie konkursu.

VI.  Miejsce składania wniosków:

 1. wersja elektroniczna

Wniosek należy złożyć w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy wnioski.tarr.org.pl w terminie wskazanym w punkcie III. Za termin wpływu wniosku uznaje się datę i godzinę zamieszczenia skompresowanego / spakowanego folderu na platformie wnioski.tarr.org.pl

Folder musi zawierać: 1. skan z podpisanej wersji wniosku wraz z załącznikami; 2. Oświadczenia o tożsamości wersji elektronicznej i papierowej oraz 3. wersję edytowalną wniosku tożsamą z wersją podpisaną.

 1. wersja papierowa

Wersję papierową wniosku wraz z oryginałem Oświadczenia o tożsamości wersji elektronicznej i papierowej należy złożyć w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wersji elektronicznej. Za datę złożenia wersji papierowej uznaje się datę wpływu do siedziby Usługodawcy lub Partnerów projektu:

 • Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Włocławska 167 (budynek A), 87-100 Toruń,
 • Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o., ul. Unii Lubelskiej 4C (II piętro), 85-059 Bydgoszcz,
 • Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu, ul. Skłodowskiej-Curie 41 (I piętro), 87-100 Toruń.

Wniosek o usługę doradczą nie będzie podlegał weryfikacji warunków formalnych i ocenie, jeżeli Wnioskodawca nie dostarczy wersji papierowej. 

VII.  Dokumentacja konkursowa:

Ogłoszenie o naborze wniosków

Regulamin konkursu na usługi doradcze


Konkurs nr 1/UD/2019 – zakończony

I  Przedmiot konkursu

Przedmiotem Konkursu jest wybór projektów obejmujących usługi doradcze, polegające na opracowaniu strategii internacjonalizacji działalności gospodarczej przedsiębiorstw.

W wyniku naboru TARR S.A. udzieli wsparcia na rzecz 40 przedsiębiorstw.

II  Wnioskodawca

Do składania wniosków o usługi doradcze w ramach Funduszu Eksportowego uprawnione są przedsiębiorstwa:

– posiadające status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy,

– prowadzące działalność na terenie województwa kujawsko – pomorskiego,

– będące startującymi eksporterami.

Startujący eksporter to przedsiębiorstwo, którego udział przychodów ze sprzedaży zagranicznej, w stosunku do osiągniętych w tym samym okresie przychodów z prowadzenia działalności gospodarczej, w okresie ostatnich trzech zamkniętych lat obrachunkowych poprzedzających rok, w którym został złożony wniosek o usługę doradczą, w żadnym z tych trzech lat nie przekroczył 10%.

III  Termin składania wniosków

Konkurs jest podzielony na cztery rundy. Wnioski można składać w następujących terminach:

 • dla rundy I – nabór wniosków od 25 marca do 7 kwietnia 2019 roku;
 • dla rundy II – nabór wniosków od 8 kwietnia do 5 maja 2019 roku;
 • dla rundy III – nabór wniosków od 6 maja do 9 czerwca 2019 roku;
 • dla rundy IV – nabór wniosków od 10 czerwca do 7 lipca 2019 roku.

Nabór wniosków ma charakter ciągły i jest prowadzony do wyczerpania ustalonego limitu środków, jednak nie dłużej niż do 7 lipca 2019 roku.

Nabór jest prowadzony do momentu złożenia 60 wniosków. TARR S.A. zamieści ogłoszenie o wstrzymaniu naboru wniosków. Od momentu zamieszczenia ogłoszenia o wstrzymaniu naboru, wnioski w wersji elektronicznej są przyjmowania przez kolejne 3 dni kalendarzowe, jednak nie później niż do daty granicznej przewidzianej dla danej rundy.

IV  Wartość wsparcia

Kwota środków przeznaczonych na wsparcie projektów wynosi 984 000,00 zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100).

Wsparcie zostanie udzielone w sposób wyłączający przepływy finansowe pomiędzy Usługobiorcą i Usługodawcą i będzie stanowiło pomoc de minimis. Wartość udzielonej pomocy de minimis w odniesieniu do każdego projektu wyniesie 24 600,00 zł, co stanowi 100% wartości usługi doradczej.

V  Kryteria wyboru projektów

Ocena projektów dokonywana jest w oparciu o kryteria wyboru określone w załączniku nr 1 do Regulaminu Konkursu oraz zasady wskazane w §10 Regulaminu konkursu.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia rundy konkursu wynosi 21 dni od dnia zamknięcia naboru wniosków o usługę doradczą w danej rundzie konkursu.

VI  Miejsce składania wniosków

 1. wersja elektroniczna

Wniosek należy złożyć w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy wnioski.tarr.org.pl w terminie wskazanym w punkcie III. Za termin wpływu wniosku uznaje się datę i godzinę zamieszczenia skompresowanego / spakowanego folderu na platformie wnioski.tarr.org.pl

Folder musi zawierać: 1. skan z podpisanej wersji wniosku; 2. Oświadczenia o tożsamości wersji elektronicznej i papierowej oraz 3. wersję edytowalną wniosku tożsamą z wersją podpisaną.

 1. wersja papierowa

Wersję papierową wniosku wraz z oryginałem Oświadczenia o tożsamości wersji elektronicznej i papierowej należy złożyć w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wersji elektronicznej. Za datę złożenia wersji papierowej uznaje się datę wpływu do siedziby Usługodawcy lub Partnerów projektu:

 • Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Włocławska 167 (budynek A), 87-100 Toruń,
 • Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o., ul. Unii Lubelskiej 4C (II piętro), 85-059 Bydgoszcz,
 • Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu, ul. Skłodowskiej-Curie 41 (I piętro), 87-100 Toruń.

Jeżeli Wnioskodawca nie dostarczy wersji papierowej wniosek o usługę doradczą zostaje odrzucony.

VII  Dokumentacja konkursowa

Ogłoszenie o naborze wniosków

Regulamin konkursu na usługi doradcze_2019-03-20

 • 12.11.2019

  Komunikat do Konkursu nr 2/UD/2019 – lista złożonych projektów w ramach III rundy

  W dniu 10 listopada br. dobiegła końca trzecia runda naboru w konkursie nr 2/UD/2019 na usługi doradcze, polegające na opracowaniu strategii internacjonalizacji działalności gospodarczej. W odpowiedzi na tę rundę wpłynęło 9 wniosków. Komisja przystąpiła do oceny projektów. Przewidywany termin rozstrzygnięcia wynosi 21 dni roboczych, liczonych od dnia zakończenia naboru w III rundzie. Do 8 grudnia trwa czwarta runda naboru. To już ostatnia szansa na złożenie wniosku na usługę doradczą.

  Zachęcamy przedsiębiorstwa zainteresowane internacjonalizacją do składania wniosków.

  Lista złożonych projektów w III rundzie

 • 06.11.2019

  Komunikat do Konkursu nr 2/UD/2019 – wyniki oceny projektów złożonych w  rundzie II

  Informujemy, że w dniu 6 listopada br. Komisja zakończyła ocenę projektów złożonych w odpowiedzi na II rundę naboru Konkursu nr 2/UD/2019 na usługi doradcze. Przedmiotem konkursu jest wybór projektów złożonych przez przedsiębiorców, posiadających w ofercie produkty o potencjale eksportowym, dla których zostanie opracowana strategia internacjonalizacji. Pozytywnie oceniono wszystkie 7 projektów, które podlegały ocenie formalno-merytorycznej. Poniżej przedstawiamy listę ocenionych projektów wraz z informacją o uzyskanej liczbie punktów.

  Lista rankingowa projektów runda II

  Przypominamy, że do 10 listopada trwa III runda naboru. Zachęcamy przedsiębiorstwa zainteresowane internacjonalizacją do składania wniosków.

 • 04.11.2019

  Komunikat do Konkursu nr 2/UD/2019

  Informujemy, że zmianie uległ plik: załącznik nr 5a do umowy_tabele finansowe.

  W tabelach finansowych scalono dwie ostatnie kolumny dotyczące danych za I i II kwartał 2019 r. i zastąpiono je zbiorczą kolumną, w której należy przedstawić informacje finansowe za zamknięte kwartały roku, w którym złożono wniosek, zgodnie z par. 4 ust. 5 Regulaminu konkursu.

  Wprowadzone zmiany nie skutkują zmianą terminu naboru wniosków.

  Zmiany w dokumentacji konkursowej nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców.

 • 16.10.2019

  Komunikat do Konkursu nr 2/UD/2019

  Informujemy, że uzupełniono Załącznik 2a do regulaminu oświadczenie o tożsamości wersji. Treść oświadczenia uzupełniono o numer konkursu:

  Było – Dotyczy: Wniosku o usługę doradczą na realizację projektu pt. ………….1

  złożonego w ramach Konkursu nr ……………….. runda nr ……2

  Jest – Dotyczy: Wniosku o usługę doradczą na realizację projektu pt. ………….1

  złożonego w ramach Konkursu nr 2/UD/2019 runda nr ……2

  Wprowadzone zmiany nie skutkują zmianą terminu naboru wniosków.

  Zmiany w dokumentacji konkursowej nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców.

 • 14.10.2019

  Komunikat do Konkursu nr 2/UD/2019 – lista złożonych projektów w ramach II rundy

  W dniu 13 października br. zakończyła się druga runda naboru w konkursie nr 2/UD/2019 na usługi doradcze, polegające na opracowaniu strategii internacjonalizacji działalności gospodarczej. W odpowiedzi na tę rundę wpłynęło 7 wniosków. Komisja przystąpiła do oceny projektów. Przewidywany termin rozstrzygnięcia wynosi 21 dni roboczych, liczonych od dnia zakończenia naboru w II rundzie. Do 10 listopada można składać wnioski w ramach trzeciej rundy naboru.

  Zachęcamy przedsiębiorstwa zainteresowane internacjonalizacją do składania wniosków.

  Lista złożonych projektów w II rundzie

 • 7.10.2019

  Komunikat do Konkursu nr 2/UD/2019 – wyniki oceny projektów złożonych w  rundzie I

  Informujemy, że w dniu 7 października br. Komisja zakończyła ocenę projektów złożonych w odpowiedzi na I rundę naboru Konkursu nr 2/UD/2019 na usługi doradcze. Przedmiotem konkursu jest wybór projektów złożonych przez przedsiębiorców, posiadających w ofercie produkty o potencjale eksportowym, dla których zostanie opracowana strategia internacjonalizacji. Pozytywnie oceniono wszystkie 8 projektów, które podlegały ocenie formalno-merytorycznej. Poniżej przedstawiamy listę ocenionych projektów wraz z informacją o uzyskanej liczbie punktów.

  Lista rankingowa projektów runda I

  Przypominamy, że do 13 października trwa II runda naboru. Zachęcamy przedsiębiorstwa zainteresowane internacjonalizacją do składania wniosków.

 • 17.09.2019

Komunikat do Konkursu nr 2/UD/2019

Informujemy, że w odpowiedzi na I rundę konkursu nr 2/UD/2019 na usługi doradcze, polegające na opracowaniu strategii internacjonalizacji działalności gospodarczej, wpłynęło 10 wniosków. Wnioskodawcy, startujący eksporterzy z województwa kujawsko-pomorskiego, składali wnioski w okresie od 19 sierpnia do 15 września br. Komisja przystąpiła do oceny projektów. Przewidywany termin rozstrzygnięcia I rundy Konkursu wynosi 21 dni roboczych, liczonych od dnia zakończenia naboru w I rundzie.

Obecnie (od 16 września do 13 października br.) trwa II runda naboru. Zachęcamy przedsiębiorstwa zainteresowane internacjonalizacją do składania wniosków.

Lista złożonych projektów w I rundzie konkursu 2/UD/2019

 • 10.09.2019 

Komunikat do konkursu nr 2/UD/2019

Informujemy, że we wzorze Wniosku (załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu) poprawiono błąd techniczny w zakresie powielania pkt. 14 oraz 17 w sekcji I wniosku.

Wprowadzone zmiany nie skutkują zmianą terminu naboru wniosków.

Zmiany w dokumentacji konkursowej nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców.

 • 12.08.2019

Komunikat do Konkursu nr 2/UD/2019

Informujemy, że zmianie uległa treść Regulaminu Konkursu nr 2/UD/2019 ogłoszonego w ramach projektu „FUNDUSZ EKSPORTOWY – granty dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego” w następującym zakresie:

Paragraf/ustęp Regulaminu

Zapis przed zmianą

Zapis po zmianie

par. 14 ust. 3

BARR prowadzi Punkt kontaktowy skierowany w szczególności do przedsiębiorstw z Bydgoszczy i powiatów: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, żnińskiego, sępoleńskiego, świeckiego, chełmińskiego oraz tucholskiego. Punkt prowadzony pod adresem ul. Unii Lubelskiej 4C (II piętro), 85-059 Bydgoszcz, jest czynny w dni robocze w godz. 8.00 – 16.00. Pracownicy Punktu odpowiadają na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: msp@barr.pl oraz telefonicznie pod numerem 52 585 88 80.

BARR prowadzi Punkt kontaktowy skierowany w szczególności do przedsiębiorstw z Bydgoszczy i powiatów: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, żnińskiego, sępoleńskiego, świeckiego, chełmińskiego oraz tucholskiego. Punkt prowadzony pod adresem ul. Unii Lubelskiej 4C (II piętro), 85-059 Bydgoszcz, jest czynny w dni robocze: poniedziałek w godz. 08.00 – 16.00, wtorek 08.00 – 18.00, środa 08.00 – 16.00, czwartek 08.00 – 16.00, piątek 08.00 – 14.00. Pracownicy Punktu odpowiadają na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: msp@barr.pl oraz telefonicznie pod numerem 52 585 88 80.

Ponadto informujemy, że zmieniono również wzór wniosku o usługę doradczą stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu nr 2/UD/2019 w następującym zakresie:

Sekcja wniosku

Zapis przed zmianą

Zapis po zmianie

I pkt 3

Brak pola „uzasadnienie”

Wstawione pole „uzasadnienie”

IX

– wskaźnik produktu – rok osiągnięcia wartości docelowej – 2019

-wskaźnik rezultatu – rok bazowy -2019

-wskaźnik rezultatu – rok osiągnięcia wartości docelowej -2020 

– wskaźnik produktu -rok osiągnięcia wartości docelowej – 2020

-wskaźnik rezultatu – rok bazowy – 2020

-wskaźnik rezultatu – rok osiągnięcia wartości docelowej -2021  

Wprowadzone zmiany nie skutkują zmianą terminu naboru wniosków.

Zmiany w dokumentacji konkursowej nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców.

 • 30.07.2019

Komunikat do Konkursu nr 1/UD/2019 – wyniki oceny projektów złożonych w rundzie IV

Informujemy, że w dniu 26 lipca br. Komisja zakończyła ocenę projektów złożonych w odpowiedzi na IV rundę naboru Konkursu nr 1/UD/2019 na usługi doradcze. Przedmiotem konkursu był wybór projektów złożonych przez przedsiębiorców, posiadających w ofercie produkty o potencjale eksportowym, dla których zostanie opracowana strategia internacjonalizacji. W wyniku oceny wybrano do wsparcia 7 projektów, które spełniły wszystkie kryteria formalno-merytoryczne. Natomiast 3 projekty otrzymały negatywną ocenę, z powodu niespełnienia co najmniej jednego kryterium dostępowego. Poniżej przedstawiamy listę ocenionych projektów wraz z informacją o wyniku oceny.

Lista rankingowa projektów runda IV

 • 8.07.2019

Komunikat do Konkursu nr 1/UD/2019 – lista złożonych projektów w ramach IV rundy

W dniu 7 lipca br. zakończyła się czwarta, ostatnia runda naboru wniosków w konkursie nr 1/UD/2019 na usługi doradcze, polegające na opracowaniu strategii internacjonalizacji działalności gospodarczej. W odpowiedzi na tę rundę wpłynęło 13 wniosków. Komisja przystąpiła do oceny projektów. Przewidywany termin rozstrzygnięcia wynosi 21 dni, liczonych od dnia zakończenia naboru w IV rundzie.

Lista złożonych projektów w IV rundzie

Łącznie w odpowiedzi na Konkurs nr 1/UD/2019 wpłynęło 55 wniosków. Dotychczas, w wyniku zakończonej oceny projektów złożonych w ramach trzech rund, firma doradcza PwC Advisory Sp. z o.o. sp. k. opracowuje strategie internacjonalizacji dla 17 firm.

TARR S.A. planuje ogłoszenie dodatkowego naboru wniosków na usługi doradcze. Startujących eksporterów, zainteresowanych internacjonalizacją działalności gospodarczej, zachęcamy do współpracy z doradcami w Punktach Kontaktowych, którzy pomogą prawidłowo przygotować wniosek.

 • 1.07.2019

  Komunikat do Konkursu nr 1/UD/2019 – wyniki oceny projektów złożonych w rundzie III

  Informujemy, że w dniu 28 czerwca br. Komisja zakończyła ocenę projektów złożonych w odpowiedzi na III rundę naboru Konkursu nr 1/UD/2019 na usługi doradcze. Przedmiotem konkursu jest wybór projektów złożonych przez przedsiębiorców, posiadających w ofercie produkty o potencjale eksportowym, dla których zostanie opracowana strategia internacjonalizacji. W wyniku oceny wybrano do wsparcia 4 projekty, które spełniły wszystkie kryteria formalno-merytoryczne. Natomiast 3 projekty otrzymały negatywną ocenę, z powodu niespełnienia co najmniej jednego kryterium dostępowego. Poniżej przedstawiamy listę ocenionych projektów wraz z informacją o wyniku oceny.

  Lista rankingowa projektów runda III

  Do 7 lipca trwa nabór w ramach IV, ostatniej rundy konkursu. Zachęcamy przedsiębiorstwa zainteresowane internacjonalizacją do składania wniosków o usługę doradczą.

 • 10.06.2019

Komunikat do Konkursu nr 1/UD/2019 – lista złożonych projektów w ramach III rundy

W dniu 9 czerwca br. zakończyła się trzecia runda naboru wniosków w konkursie nr 1/UD/2019 na usługi doradcze, polegające na opracowaniu strategii internacjonalizacji działalności gospodarczej. W odpowiedzi na tę rundę wpłynęło 7 wniosków. Komisja przystąpiła do oceny projektów. Przewidywany termin rozstrzygnięcia wynosi 21 dni, liczonych od dnia zakończenia naboru w III rundzie. Do 7 lipca można składać wnioski w ramach czwartej, ostatniej rundy naboru przewidzianej w ramach konkursu nr 1/UD/2019.

Zachęcamy przedsiębiorstwa zainteresowane internacjonalizacją do składania wniosków.

Lista złożonych projektów w III rundzie

 • 29.05.2019

  Komunikat do Konkursu nr 1/UD/2019 – wyniki oceny projektów złożonych w  rundzie II

  Informujemy, że w dniu 27 maja br. Komisja zakończyła ocenę projektów złożonych w odpowiedzi na II rundę naboru Konkursu nr 1/UD/2019 na usługi doradcze. Przedmiotem konkursu jest wybór projektów złożonych przez przedsiębiorców, posiadających w ofercie produkty o potencjale eksportowym, dla których zostanie opracowana strategia internacjonalizacji. W wyniku oceny wybrano do wsparcia 3 projekty, które spełniły wszystkie kryteria formalno-merytoryczne. Natomiast 6 projektów otrzymało negatywną ocenę, z powodu niespełnienia co najmniej jednego kryterium dostępowego. Poniżej przedstawiamy listę ocenionych projektów wraz z informacją o wyniku oceny.

  Lista rankingowa projektów runda II

  Pierwsze umowy na usługi doradcze zostały już podpisane, a projekty przekazane do wykonawcy strategii – firmy PwC Advisory sp. z o.o. spółka komandytowa. Nadal trwa nabór wniosków na opracowanie strategii. Zachęcamy przedsiębiorstwa zainteresowane internacjonalizacją do składania wniosków w ramach III rundy do 9 czerwca.

 • 06.05.2019

Komunikat do Konkursu nr 1/UD/2019 – lista złożonych projektów w ramach II rundy Konkursu

W dniu 5 maja br. zakończyła się druga runda naboru w konkursie nr 1/UD/2019 na usługi doradcze, polegające na opracowaniu strategii internacjonalizacji działalności gospodarczej. W odpowiedzi na tę rundę wpłynęło 10 wniosków. Komisja przystąpiła do oceny projektów. Przewidywany termin rozstrzygnięcia wynosi 21 dni, liczonych od dnia zakończenia naboru w II rundzie. Do 9 czerwca można składać wnioski w ramach trzeciej rundy naboru.

Zachęcamy przedsiębiorstwa zainteresowane internacjonalizacją do składania wniosków.

Lista złożonych projektów w II rundzie

 • 30.04.2019

Komunikat do Konkursu nr 1/UD/2019 – wyniki oceny projektów złożonych w  rundzie I

Informujemy, że w dniu 26 kwietnia br. Komisja zakończyła ocenę projektów złożonych w odpowiedzi na I rundę naboru Konkursu nr 1/UD/2019 na usługi doradcze. Przedmiotem konkursu jest wybór projektów złożonych przez przedsiębiorców, posiadających w ofercie produkty o potencjale eksportowym, dla których zostanie opracowana strategia internacjonalizacji. W wyniku oceny wybrano do wsparcia 18 projektów, które spełniły wszystkie kryteria formalno-merytoryczne. Natomiast 6 projektów otrzymało negatywną ocenę, z powodu niespełnienia co najmniej jednego kryterium dostępowego. Poniżej przedstawiamy listę ocenionych projektów wraz z informacją o wyniku oceny.

Lista rankingowa projektów runda I

Przypominamy, że do 5 maja trwa II runda naboru. Zachęcamy przedsiębiorstwa zainteresowane internacjonalizacją do składania wniosków.

 • 11.04.2019 r.

Komunikat do Konkursu nr 1/UD/2019

Informujemy, że zmianie uległa treść Załącznika nr 3 do Regulaminu – Instrukcja wypełniania wniosku o usługę doradczą.  W sekcji

V: Działalność eksportowa Wnioskodawcy dotychczasowy zapis:

„W pozycjach niniejszej sekcji należy wpisać odpowiednio kwotę przychodów wnioskodawcy osiągniętą z prowadzenia działalności gospodarczej, kwotę przychodów osiągniętą ze sprzedaży zagranicznej oraz procentowy udział ze sprzedaży zagranicznej w stosunku do sumy przychodów osiągniętych z prowadzenia działalności gospodarczej, odpowiednio w trzecim, drugim i bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku zamkniętym roku obrachunkowym.”

otrzymał brzmienie:

„W pozycjach niniejszej sekcji należy wpisać odpowiednio kwotę przychodów wnioskodawcy osiągniętą z prowadzenia działalności gospodarczej, kwotę przychodów osiągniętą ze sprzedaży zagranicznej oraz procentowy udział ze sprzedaży zagranicznej w stosunku do sumy przychodów osiągniętych z prowadzenia działalności gospodarczej, odpowiednio w trzecim, drugim i bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku roku obrachunkowym. Należy podać wartości za lata 2016, 2017 i 2018, nawet jeśli sprawozdanie finansowe za rok 2018 nie zostało jeszcze zatwierdzone.”

Aktualny załącznik nr 3 znajduje się w dokumentacji konkursowej.

Wprowadzone zmiany nie skutkują zmianą terminu naboru wniosków.

Zmiany w dokumentacji konkursowej nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców.

 • 10.04.2019 r.

Komunikat do Konkursu nr 1/UD/2019

Informujemy, że w odpowiedzi na I rundę konkursu nr 1/UD/2019 na usługi doradcze, polegające na opracowaniu strategii internacjonalizacji działalności gospodarczej wpłynęło 25 wniosków. Wnioskodawcy, startujący eksporterzy z województwa kujawsko-pomorskiego, składali wnioski w okresie od 25 marca do 7 kwietnia br. Komisja przystąpiła do oceny projektów.  Przewidywany termin rozstrzygnięcia I rundy Konkursu wynosi 21 dni, liczonych od dnia zakończenia naboru w I rundzie.

Obecnie (od 8 kwietnia do 5 maja) trwa II runda naboru. Zachęcamy przedsiębiorstwa zainteresowane internacjonalizacją do składania wniosków.

Lista złożonych projektów w I rundzie

 • 09.04.2019 r.

Komunikat do Konkursu nr 1/UD/2019

Informujemy, że zmianie uległa treść komunikatu kodu PKD 11.07.Z (w kolumnie „przeznaczenie”) w Załącznik nr 7 do Regulaminu Konkursu – lista kodów PKD,. Dotychczasowy komunikat  „nie uwzględniono” zmieniono na „produkcja”. Oznacza to, że kod PKD 11.07.Z nie jest wykluczony z możliwości uzyskania pomocy de minimis. Aktualny załącznik nr 7 znajduje się w dokumentacji konkursowej.

Wprowadzone zmiany nie skutkują zmianą terminu naboru wniosków.

Zmiany w dokumentacji konkursowej nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców.

 • 20.03.2019 r.

Komunikat do Konkursu nr 1/UD/2019

Informujemy, że zmianie uległa treść Regulaminu Konkursu nr 1/UD/2019 ogłoszonego w ramach projektu „FUNDUSZ EKSPORTOWY – granty dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego” w następującym zakresie:

Paragraf/ustęp Regulaminu Zapis przed zmianą Zapis po zmianie
par. 6 ust. 13 Wnioskodawca ma możliwość wycofania wniosku o usługę doradczą. W takim przypadku Wnioskodawca wycofuje wniosek za pośrednictwem platformy wnioski.tarr.org.pl oraz załącza skan pisma o wycofaniu wniosku o usługę doradczą podpisanego zgodnie z zasadami reprezentowania Wnioskodawcy. Datą wycofania wniosku jest data zarejestrowana przez platformę wnioski.tarr.org.pl. Wnioskodawca ma możliwość wycofania wniosku o usługę doradczą. W takim przypadku Wnioskodawca zgłasza prośbę o wycofanie wniosku, wysyłając na adres grantynaeksport@tarr.org.pl skan pisma podpisanego zgodnie z zasadami reprezentowania Wnioskodawcy. Wniosek o usługę doradczą jest wycofywany za pośrednictwem platformy wnioski.tarr.org.pl przez pracownika FE w terminie 1 dnia roboczego następującego po dniu wpłynięcia ww. pisma o wycofanie.  Datą wycofania wniosku jest data zarejestrowana przez platformę wnioski.tarr.org.pl.

Ponadto informujemy, że w wyszukiwarce kodów PKD (zał. 7 do Regulaminu Konkursu – Lista kodów PKD) poprawiono błąd techniczny, który generował komunikat niespójny z zał. 6 do Regulaminu Konkursu – Działalności wykluczone z możliwości uzyskania pomocy de minimis. Zgodnie z treścią zał. 6, w odniesieniu do kodów PKD nr: 49.41.z, 49.42.z, 49.31.z, 49.32.z, 49.39.z., doprecyzowano komunikat w zał. 7 w kol. D na następujący:  „Ograniczenie – próg pomocy do 100 tys. Euro”.

Wprowadzone zmiany nie skutkują zmianą terminu naboru wniosków.

Zmiany w dokumentacji konkursowej nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców.

 • 05.03.2019 r.

Komunikat do Konkursu nr 1/UD/2019

Informujemy, że w wyszukiwarce kodów PKD (Załącznik 7 do Regulaminu – Lista kodów PKD) poprawiono błąd techniczny, który generował komunikat niespójny z Załącznikiem 6 do Regulaminu – Działalności wykluczone z możliwości uzyskania pomocy de minimis. Dodatkowo w zakładce „weryfikacja PKD” doprecyzowano legendę.


GRANTY dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego

Zapraszamy do udziału w projekcie „FUNDUSZ EKSPORTOWY – granty dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego” współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Przedsiębiorcy z sektora MŚP będą mogli skorzystać ze wsparcia w zakresie internacjonalizacji działalności gospodarczej.

Dla kogo?

Przedsiębiorcy z województwa kujawsko-pomorskiego posiadający siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa kujawsko-pomorskiego:

 • mikro
 • mali
 • średni

Na co?

I GRANTY na :

 1. udział w krajowych i zagranicznych międzynarodowych targach i wystawach w charakterze wystawcy oraz organizację wyjazdowych i przyjazdowych wizyt studyjnych związanych z targami i wystawami poza granicami kraju,
 2. udział w międzynarodowych targach poza granicami kraju w charakterze zwiedzających,
 3. usługi doradcze w zakresie podejmowania i rozwijania działalności eksportowej:
 • projektowanie kampanii marketingowych i reklamowych,
 • wsparcie prawne procesu negocjacji i zawierania kontraktów,
 • adaptacja produktów i procesów do eksportu poprzez certyfikację produktów/usług i procesów w zakresie norm technicznych, jakości oraz zgodności,
 • dostosowanie wzornictwa, usług oraz opakowań do wymagań zagranicznych rynków.

II Opracowanie STRATEGII internacjonalizacji dla startujących eksporterów.

Startujący eksporter – przedsiębiorstwo, którego udział przychodów z eksportu, w stosunku do osiągniętych w tym samym okresie przychodów z prowadzenia działalności gospodarczej, w okresie ostatnich trzech zamkniętych lat obrachunkowych poprzedzających rok, w którym został złożony wniosek o udzielenie wsparcia, w żadnym z tych trzech lat nie przekroczył 10%.

Ile?

 1. Jedno przedsiębiorstwo będzie mogło uzyskać wsparcie niższe niż 200 000,00 euro,
 2. w tym wartość dofinansowania usługi doradczej na opracowanie strategii internacjonalizacji dla startującego eksportera – max. 24 600,00 zł.

Poziom dofinansowania:

I Dla schematu pomocy de minimis:

 1. 100% dofinansowania na usługi doradcze polegające na opracowaniu strategii internacjonalizacji działalności gospodarczej – dla startujących eksporterów (MŚP) ,
 2. GRANTY dla startujących eksporterów:
 • mikro przedsiębiorca – max. 85%
 • mały przedsiębiorca – max. 80%
 • średni przedsiębiorca – max. 75%
 1. GRANTY dla eksporterów:
 • mikro przedsiębiorca – max. 75%
 • mały przedsiębiorca – max. 70%
 • średni przedsiębiorca – max. 65%

II Dla schematu pomocy publicznej – 50% dofinansowania bez względu na wielkość przedsiębiorcy z sektora MŚP oraz formę wsparcia.

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie z Bydgoską Agencją Rozwoju Regionalnego i Izbą Przemysłowo-Handlową w Toruniu realizuje projekt pt.: „FUNDUSZ EKSPORTOWY – granty dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego” współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie projektu wynosi 66 094 183,00 PLN, wkład własny 18 509 217,00 PLN. Przedsiębiorcy z sektora MŚP, posiadający siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, będą mogli skorzystać ze wsparcia w zakresie internacjonalizacji działalności gospodarczej. Celem projektu jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego przedsiębiorstw z sektora MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego oraz dywersyfikacja rynków zbytu. Planuje się, że w efekcie zostanie wspartych w zakresie internacjonalizacji działalności 188 przedsiębiorstw. Okres realizacji projektu: kwiecień 2018 – grudzień 2021.


BIURO PROJEKTU

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń

Biuro czynne jest w godz. 8.00 – 16.00

tel.: 56 699 54 86 i 56 699 54 84

Strona internetowa: www.tarr.org.pl

Punkty kontaktowe dla przedsiębiorców:

Bydgoszcz oraz powiaty: bydgoski, inowrocławski, mogileński, nakielski, żniński, sępoleński, świecki,
chełmiński  oraz tucholski

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o. o.

ul. Unii Lubelskiej 4C (II piętro), 85-059 Bydgoszcz

Biuro czynne jest w godzinach:

pon., śr., czw. 8.00 – 16.00,

wt. 8.00 – 18.00,

pt. 8.00 – 14.00,

tel.: 52 585 88 80

Strona internetowa: barr.pl

Toruń oraz powiaty: toruński, brodnicki, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, Miasto Grudziądz, rypiński, wąbrzeski,  aleksandrowski, lipnowski, radziejowski, włocławski oraz Miasto Włocławek.

Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu

ul. Skłodowskiej-Curie 41 (I piętro), 87-100 Toruń

Biuro czynne jest w godz. 8.00 – 16.00

tel.: 56 658 62 90

Strona internetowa: www.iph.torun.pl


Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe