Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

Aktualne projekty

"CERTYFIKOWANE SZKOLENIA KOMPUTEROWE dla osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego"

Projekt skierowany jest do osób, które z własnej inicjatywy chcą nabywać, podnosić lub uzupełniać posiadane kompetencje i kwalifikacje, pracują lub uczą się na terenie województwa kujawsko–pomorskiego i należą do jednej z trzech grup osób: powyżej 25 roku życia i o niskich kwalifikacjach, powyżej 25 roku życia i z niepełnosprawnościami, osób powyżej 50 roku życia. Z udziału w projekcie wyłączone są osoby, które prowadzą działalność gospodarczą. więcej

FUNDUSZ EKSPORTOWY

Celem projektu jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego przedsiębiorstw z sektora MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego oraz dywersyfikacja rynków zbytu. więcej

Regionalny Fundusz Szkoleniowy

Dotacje na usługi rozwojowe wpisane do Bazy Usług Rozwojowych więcej

INforM

Projekt Innovation Framework for Challenge Oriented Intelligent Manufacturing współfinansowany jest ze środków programu Interreg Region Morza Bałtyckiego Cel projektu: wspieranie cyfrowych rozwiązań w przedsiębiorstwach produkcyjnych Czas realizacji: 01.01.2019 – 30.06.2021 Partnerstwo: 9 organizacji z 6 krajów Unii Europejskiej, które reprezentują szeroki krąg użytkowników […]

SharON – szansą na rozwój koncepcji ekonomii współdzielenia

Z dniem 1 grudnia 2017 r. Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczęła realizację projektu pn.: ”Opportunities for European Entrepreneurs in the Sharing Economy” w skrócie SharON. Projekt finansowany jest w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 2014-2020 COSME (Programme for […]

„Rozbudowa Toruńskiego Parku Technologicznego dotycząca budowy infrastruktury na nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Andersa”

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje projekt „Rozbudowa Toruńskiego Parku Technologicznego dotycząca budowy infrastruktury na nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Andersa”. Celem projektu jest stworzenie atrakcyjnego obszaru do prowadzenia działalności gospodarczej, efektem którego będzie powstanie nowych miejsc pracy. W wyniku realizacji projektu przygotowany […]

FUNDUSZ BADAŃ I WDROŻEŃ

W dniu 2 grudnia 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim została podpisana umowa w ramach Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo – rozwojowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 na realizację projektu Fundusz Badań i Wdrożeń. Cel projektu Projekt pn. „Fundusz Badań i Wdrożeń” […]

Internacjonalizacja MŚP

W kwietniu 2016 r. Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczęła realizację SME Internationalisation Exchange projektu finansowanego ze źródeł Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG Europe. Założenia projektu: Głównym założeniem projektu jest wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy partnerami projektu, której efektem będzie stworzenie odpowiednich narzędzi pozwalających wspierać […]

Innova Foster

Budowanie potencjału kujawsko-pomorskich startupów W styczniu 2017 roku Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczęła realizację projektu pod tytułem Fostering startup & innovation ecosystems in Europe, zwanego w skrócie Innova Foster finansowego ze źródeł Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europe. Cel projektu: Głównym […]

Umiędzynarodowienie kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu

Projekt „Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu” współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – EFRR. Celem projektu jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP, co wpłynie na: podejmowanie aktywności oraz rozwijanie działalności eksportowej, promocję lub […]

Promowanie województwa kujawsko-pomorskiego jako przyjaznego przedsiębiorstwom dzięki promocji terenów inwestycyjnych położonych w Toruniu, Sępólnie Krajeńskim oraz Nakle nad Notecią

Kujawsko-pomorskie dla Inwestorów W styczniu  2018 r. Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie z Gminą  Nakło nad Notecią i Gminą Sępólno Krajeńskie rozpoczęła realizację projektu pn. „Promowanie województwa kujawsko-pomorskiego jako przyjaznego przedsiębiorstwom dzięki promocji terenów inwestycyjnych położonych w Toruniu, Sępólnie Krajeńskim oraz Nakle nad Notecią” dofinansowanego  z  Europejskiego  Funduszu Rozwoju […]

Regionalny Fundusz Szkoleniowy

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczęła realizację projektu „REGIONALNY FUNDUSZ SZKOLENIOWY – usługi rozwojowe dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego i ich pracowników” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Już wkrótce przedsiębiorcy z sektora MŚP posiadający siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie […]
Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe