Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

Aktualne projekty

Regionalny Fundusz Szkoleniowy

Dotacje na usługi rozwojowe wpisane do Bazy Usług Rozwojowych więcej

IoT North Poland HuB

We wrześniu 2016 r. Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczęła realizację projektu IoT North Poland HuB projektu finansowanego ze źródeł Horyzont 2020. Założenia projektu: Głównym założeniem projektu jest przygotowanie analiz pod stworzenie ekosystemu Internetu Rzeczy w Polsce Północnej. Poprzez współpracę środowisk przedsiębiorstw produkcyjnych, firm IT oraz regionalnych interesariuszy […]

SharON – szansą na rozwój koncepcji ekonomii współdzielenia

Z dniem 1 grudnia 2017 r. Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczęła realizację projektu pn.: ”Opportunities for European Entrepreneurs in the Sharing Economy” w skrócie SharON. Projekt finansowany jest w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 2014-2020 COSME (Programme for the […]

FUNDUSZ BADAŃ I WDROŻEŃ

W dniu 2 grudnia 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim została podpisana umowa w ramach Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo – rozwojowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 na realizację projektu Fundusz Badań i Wdrożeń. Cel projektu Projekt pn. „Fundusz Badań i Wdrożeń” to projekt […]

Internacjonalizacja MŚP

W kwietniu 2016 r. Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczęła realizację SME Internationalisation Exchange projektu finansowanego ze źródeł Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG Europe. Założenia projektu: Głównym założeniem projektu jest wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy partnerami projektu, której efektem będzie stworzenie odpowiednich narzędzi pozwalających wspierać […]

Innova Foster

Budowanie potencjału kujawsko-pomorskich startupów W styczniu 2017 roku Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczęła realizację projektu pod tytułem Fostering startup & innovation ecosystems in Europe, zwanego w skrócie Innova Foster finansowego ze źródeł Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europe. Cel projektu: Głównym […]

Promowanie województwa kujawsko-pomorskiego jako przyjaznego przedsiębiorstwom dzięki promocji terenów inwestycyjnych położonych w Toruniu, Sępólnie Krajeńskim oraz Nakle nad Notecią

Kujawsko-pomorskie dla Inwestorów W styczniu  2018 r. Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie z Gminą  Nakło nad Notecią i Gminą Sępólno Krajeńskie rozpoczęła realizację projektu pn. „Promowanie województwa kujawsko-pomorskiego jako przyjaznego przedsiębiorstwom dzięki promocji terenów inwestycyjnych położonych w Toruniu, Sępólnie Krajeńskim oraz Nakle nad Notecią” dofinansowanego  z  Europejskiego  Funduszu Rozwoju […]

Regionalny Fundusz Szkoleniowy

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczęła realizację projektu „REGIONALNY FUNDUSZ SZKOLENIOWY – usługi rozwojowe dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego i ich pracowników” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Już wkrótce przedsiębiorcy z sektora MŚP posiadający siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie […]

SCALESCRAPERS – jak skutecznie wspierać scale-upy?

System instytucji otoczenia biznesu odgrywa znaczącą rolę w upowszechnianiu nowych technologii i wspiera rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw. Wsparcie ze strony systemu jest w szczególności istotne dla tzw. sektorów rozwijających się, takich jak środowisko przedsiębiorstw skalowanych. To właśnie tę grupę małych i średnich przedsiębiorstw postrzega się jako kolejną […]
Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe