Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

Aktualne projekty

FUNDUSZ EKSPORTOWY

Celem projektu jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego przedsiębiorstw z sektora MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego oraz dywersyfikacja rynków zbytu. więcej

"CERTYFIKOWANE SZKOLENIA KOMPUTEROWE dla osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego"

Projekt skierowany jest do osób, które z własnej inicjatywy chcą nabywać, podnosić lub uzupełniać posiadane kompetencje i kwalifikacje, pracują lub uczą się na terenie województwa kujawsko–pomorskiego i należą do jednej z trzech grup osób: powyżej 25 roku życia i o niskich kwalifikacjach, powyżej 25 roku życia i z niepełnosprawnościami, osób powyżej 50 roku życia. Z udziału w projekcie wyłączone są osoby, które prowadzą działalność gospodarczą. więcej

Regionalny Fundusz Szkoleniowy

Dotacje na usługi rozwojowe wpisane do Bazy Usług Rozwojowych więcej

Kurs na edukację. Rozwój Kompetencji i Kwalifikacji Zawodowych osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego.

      „Kurs na edukację. Rozwój Kompetencji i Kwalifikacji Zawodowych osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego.” Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wraz z Partnerem – Gminą – Miasto Grudziądz realizuje projekt pn. „Kurs na edukację. Rozwój Kompetencji i Kwalifikacji Zawodowych osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego.” współfinansowany ze środków […]

Dotacja na start - wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim

  Projekt  „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim” współfinansowany jest z Europejskiego  Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.    

INforM – cyfrowe rozwiązania dla firm

Projekt Innovation Framework for Challenge Oriented Intelligent Manufacturing współfinansowany jest ze środków programu Interreg Region Morza Bałtyckiego Cel projektu: wspieranie cyfrowych rozwiązań w przedsiębiorstwach produkcyjnych Czas realizacji: 01.01.2019 – 30.09.2021 Partnerstwo: 9 organizacji z 6 krajów Unii Europejskiej, które reprezentują szeroki krąg użytkowników […]

TRADINN – Supporting innovation in traditional companies / Wsparcie innowacji w firmach tradycyjnych

Projekt TRADINN – Supporting innovation in traditional companies / Wsparcie innowacji w firmach tradycyjnych jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Horyzont 2020. Cel projektu: Głównym celem projektu jest opracowanie strategii promocji innowacji skierowanej do firm tradycyjnych, która będzie mogła być wdrożona przez instytucje […]

FUNDUSZ WSPARCIA INWESTYCYJNEGO COVID-19

  W ramach Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 rozpoczęto realizację projektu Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego. Regulamin  RODO Polityka prywatności                         […]

Umiędzynarodowienie kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu

Projekt „Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu” współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – EFRR. Celem projektu jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP, co wpłynie na: podejmowanie aktywności oraz rozwijanie działalności eksportowej, promocję lub […]

„Rozbudowa Toruńskiego Parku Technologicznego dotycząca budowy infrastruktury na nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Andersa”

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje projekt „Rozbudowa Toruńskiego Parku Technologicznego dotycząca budowy infrastruktury na nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Andersa”. Celem projektu jest stworzenie atrakcyjnego obszaru do prowadzenia działalności gospodarczej, efektem którego będzie powstanie nowych miejsc pracy. W wyniku realizacji projektu przygotowany […]

Regionalny Fundusz Szkoleniowy

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczęła realizację projektu „REGIONALNY FUNDUSZ SZKOLENIOWY – usługi rozwojowe dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego i ich pracowników” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Już wkrótce przedsiębiorcy z sektora MŚP posiadający siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie […]

Innova Foster

Budowanie potencjału kujawsko-pomorskich startupów W styczniu 2017 roku Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczęła realizację projektu pod tytułem Fostering startup & innovation ecosystems in Europe, zwanego w skrócie Innova Foster finansowego ze źródeł Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europe. Cel projektu: Głównym […]

Internacjonalizacja MŚP

W kwietniu 2016 r. Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczęła realizację SME Internationalisation Exchange projektu finansowanego ze źródeł Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG Europe. Założenia projektu: Głównym założeniem projektu jest wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy partnerami projektu, której efektem będzie stworzenie odpowiednich narzędzi pozwalających wspierać […]
Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe