TRADINN – Supporting innovation in traditional companies / Wsparcie innowacji w firmach tradycyjnych

TRADINN – Supporting innovation in traditional companies / Wsparcie innowacji w firmach tradycyjnych

Projekt TRADINN – Supporting innovation in traditional companies / Wsparcie innowacji w firmach tradycyjnych jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Horyzont 2020.

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest opracowanie strategii promocji innowacji skierowanej do firm tradycyjnych, która będzie mogła być wdrożona przez instytucje otoczenia biznesu z całej Europy. Założenia strategii będą oparte na analizie problemów napotykanych przez firmy tradycyjne oraz na identyfikacji i analizie innowacyjnych rozwiązań wdrożonych w firmach tradycyjnych z regionów partnerskich.

Czas realizacji:

wrzesień 2020 – czerwiec 2021

Partnerstwo:

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – Lider projektu

Varna Economic Development Agency, Bułgaria – Partner projektu

Fondazione Fenice Onlus, Włochy – Partner projektu

Zaplanowane działania:

  • analiza polityki wsparcia innowacji w MŚP realizowanych przez regionalne i krajowe instytucje,
  • badanie opinii i potrzeb oraz innowacji wdrożonych z sukcesem w tradycyjnych firmach,
  • opracowanie rekomendacji dla twórców polityk i wyspecjalizowanych IOB w zakresie działań wspierających innowacyjność tradycyjnych MŚP,
  • opracowanie planu wsparcia innowacji oraz dokumentu podsumowującego projekt – Design Options Paper (DOP)
  • promocja rezultatów projektu,
  • organizacja spotkań projektowych (peer learning meetings) z udziałem przedstawicieli MŚP.

Całkowity budżet projektu:

50 000 €, Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Horyzont 2020.

Raport podsumowujący projekt:

Design Options Paper

Podsumowanie w języku polskim

Zapraszamy do kontaktu:

Barbara Pasiut

56 699 55 20

barbara [dot] pasiutattarr [dot] org [dot] pl