DIGIT-ME – effective support of digitalization of small and medium manufacturing enterprises / DIGIT-ME skuteczne wspieranie cyfryzacji w małych i średnich przedsiębiorstwach produkcyjnych

DIGIT-ME – effective support of digitalization of small and medium manufacturing enterprises / DIGIT-ME skuteczne wspieranie cyfryzacji w małych i średnich przedsiębiorstwach produkcyjnych

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest wspieranie innowacji cyfrowych w sektorze produkcyjnym MŚP poprzez dostarczenie nowych rozwiązań dotyczących poprawy tego obszaru działalności oraz efektywnego przygotowania przedsiębiorstw do wyzwań Przemysłu 4.0. Rekomendacje adresowane będą do wyspecjalizowanych instytucji otoczenia biznesu oraz decydentów politycznych, w celu wzmocnienia europejskiej gospodarki oraz lepszego przygotowania się do wyzwań cyfrowej Europy.

Czas realizacji:

maj 2021 – kwiecień 2022

Partnerstwo:

•    Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Polska (Torun Regional Development Agency, Poland) – Lider projektu;
•    Koneteknologiakeskus Turku Oy Oyj, Finlandia (Machine Technology Center Turku Ltd, Finland) – Partner projektu;
•    Inovační centrum Ústeckého kraje, z.s., Czechy (Innovation Centre of the Usti Region, Czech Republic) – Partner projektu;

Zaplanowane działania:

1.    Analiza dostępnych instrumentów wsparcia innowacji cyfrowych w firmach produkcyjnych.
2.    Badanie firm produkcyjnych z regionów partnerskich. Badania skoncentrują się z jednej strony na zidentyfikowaniu potrzeb w zakresie usług zewnętrznych świadczonych przez sektor publiczny i wyspecjalizowane instytucje otoczenia biznesu, a z drugiej strony na analizie poszczególnych obszarów działalności firm (w szczególności dotyczących innowacji cyfrowych). Podczas tego działania zostaną zidentyfikowane przykłady innowacji, które zostały z sukcesem wdrożone w firmach tradycyjnych.
3.    Stworzenie mapy wspierania innowacji cyfrowych w przedsiębiorstwach produkcyjnych.
4.    Przygotowanie rekomendacji adresowanych do instytucji otoczenia biznesu.
5.    Stworzenie programu wspierania efektywnych innowacji poprzez cyfryzację.
6.    Raport podsumowujący projekt – Design Options Paper (DOP).
7.    Rozpowszechnienie informacji o rezultatach projektu wśród instytucji otoczenia biznesu.

Całkowity budżet projektu:

50 000 €, Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Horyzont 2020 (INNOSUP-05-2018-2020 - Peer learning of innovation agencies), nr umowy: 970897.

 

Raport podsumowujący projekt:

Design Options Paper

Design Options Paper_podsumowanie_pl

 

Zapraszamy do kontaktu:

Piotr Józefiak
56 699 54 82
piotr [dot] jozefiakattarr [dot] org [dot] pl