Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

Pozyskiwanie i rozliczanie dotacji

Suma dotacji udzielonych przez TARR S.A. wyniosła ponad 1,627 mld złotych, w ramach czego zrealizowaliśmy prawie 3500 umów.

Wartościowo największe fundusze przyznaliśmy na dotowanie innowacyjnych inwestycji – suma udzielonego wsparcia osiągnęła niemal 1,100 mld złotych. Kolejne 265 mln złotych przeznaczyliśmy na rozwój technologii i usług informatycznych, 175 mln złotych – na różnorodne inwestycje przedsiębiorstw, blisko 22 mln złotych – na eksport, 13 mln złotych – na rozwój kadr, 10 mln złotych – na pozyskanie bądź utrzymanie utrzymanie ochrony własności przemysłowej.

Na rzecz inicjatyw własnych Agencji pozyskaliśmy 161,9 mln złotych i rozliczyliśmy z sukcesem 33 projekty.

Dla 20 klientów, głównie MŚP, uzyskaliśmy 17,5 mln złotych dotacji, przygotowując dla nich wnioski o dofinansowanie projektów.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług w zakresie pozyskiwania i rozliczania  funduszy europejskich związanych z rozwojem Państwa przedsiębiorstw.

Zdobyte doświadczenie pozwala nam przygotować dla Państwa dokumentację aplikacyjną projektu zgodnie z wymaganiami instytucji finansującej, a następnie poprowadzić projekt z zachowaniem wszelkich regulacji prawnych i wytycznych Komisji Europejskiej oraz instytucji krajowych. Kompleksowa obsługa zapewnia osiągnięcie zaplanowanych wskaźników oraz  rozliczenie projektu zgodnie z założonym budżetem.

Jak działamy?

 1. Pierwsze spotkanie z klientem – omówienie pomysłu biznesowego klienta, oszacowanie budżetu i harmonogramu projektu w kontekście potrzeb klienta.
 2. Przedstawienie klientowi analizy możliwych źródeł finansowania, prawdopodobieństwa uzyskania finansowania oraz rekomendacja właściwego źródła.
 3. Drugie spotkanie z klientem – szczegółowe omówienie zakresu i budżetu projektu (z uwzględnieniem pre-finansowania projektu) oraz uzgodnienie zakresu współpracy.
 4. Przedstawienie klientowi oferty cenowej wykonania usługi.
 5. Podpisanie umowy i oddelegowanie zespołu konsultantów do bieżącej współpracy z klientem.

Możliwy zakres współpracy:

1. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu:

 • opracowanie biznes planu,
 • opracowanie wniosku o dofinansowanie,
 • przygotowanie wniosku o kredyt pomostowy,
 • pomoc w przygotowaniu dokumentacji z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko,
 • pomoc w przygotowaniu innej dokumentacji wymaganej kategorią projektu, np. wstępnej umowy z organizacją badawczą,
 • przygotowywanie wyjaśnień i odpowiedzi dla komisji oceny projektów,
 • pomoc w prowadzeniu negocjacji z instytucja finansującą.

2. Monitoring projektu i wsparcie w procesie realizacji:

 • analiza prawno-ekonomiczna zawartej umowy dotacji,
 • sporządzanie lub pomoc przy sporządzeniu dokumentacji mającej na celu dokonanie wyboru wykonawcy (dostawcy),
 • sporządzanie wniosków o zawarcie aneksów do umowy dotacji wraz z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego,
 • sporządzanie sprawozdań w okresach przewidzianych umową dotacji,
 • przeprowadzanie kontroli wstępnej,
 • pomoc na etapie kontroli przeprowadzanej przez instytucje zewnętrzne.

3. Rozliczenie projektu:

  • sporządzanie wniosków o płatność (zaliczkowych, pośrednich, końcowego),
  • weryfikacja dokumentacji mającej na celu dokonanie wyboru wykonawcy (dostawcy),
 • sporządzanie i aktualizacja harmonogramów płatności.

Zapraszamy do kontaktu z konsultantem:

Damian Wielewski
Specjalista 56 699 54 81  
 
Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe