Formularz pytania do konsultanta Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez konsultantów Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Usługi świadczone przez konsultantów Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. drogą elektroniczną są bezpłatne.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych z realizacją usługi oraz przyjmuję do wiadomości, iż:

  1. administratorem moich danych osobowych jest Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
  2. podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)
  3. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane drogą elektroniczną oraz w celach statystyczno-sprawozdawczych;
  4. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi;
  5. mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

wyrażam zgodę, przejdź do formularza

logo KSU