Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

Oświadczenia – Załączniki do wniosku o płatność

W odpowiedzi na prośbę Koordynatorów przedsięwzięć publikujemy wzory oświadczeń, które są załącznikami do wniosku o płatność.

Oświadczenie dot. możliwości odzyskania podatku VAT (pdf)

Oświadczenie dot. możliwości odzyskania podatku VAT (doc)

Oświadczenie dot. zakupionych usług, towarów, wartości niematerialnych i prawnych (pdf)

Oświadczenie dot. zakupionych usług, towarów, wartości niematerialnych i prawnych (doc)

Oświadczenie dot. związania kosztów bezpośrednio z realziacją przedsięwzięcia (pdf)

Oświadczenie dot. związania kosztów bezpośrednio z realziacją przedsięwzięcia (doc)

Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe