Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

Oświadczenia Wnioskodawcy – O niekaralności i O nieotrzymaniu pomocy…

W odpowiedzi na prośby zgłaszane przez Wnioskodawców, których przedsięwzięcia zostały rekomendowane do udzielenie wsparcia publikujemy wzory oświadczeń, które stanowią dokumenty niezbędne do przygotowaniwa i podpisania umowy.

Oświadczenie Wnioskodawcy o nieotrzymaniu pomocy przeznaczonej na te same koszty kwalifikujące się do objęcia wsparciem

Oświadczenie Wnioskodawcy o niekaralności, niepozostawaniu pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub naprawczego

Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe