Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

Współpraca biznesowa

Kontakt

Lidia Chumowicz
Kierownik
+48 56 657 14 52

Nie można mówić o rozwoju firmy bez otwarcia się na międzynarodową wymianę gospodarczą i technologiczną.

Od 2008 roku przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach sieci informacyjno-doradczej Komisji Europejskiej działa Biuro Enterprise Europe Network.

 

Biuro  Enter­prise Europe Net­work pomaga  małym i śred­nim przed­siębior­com w poszukiwaniu partnera zagranicznego oraz w nawiązaniu z nim współpracy biznesowej w zakresie:

  • wsparcia międzynarodowej działalności handlowej;
  • wsparcia rozwoju technologicznego poprzez krajowy i międzynarodowy transfer technologii;
  • wsparcia działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Oferty współpracy

Ośrodek dysponuje profesjonalnymi bazami ofert gospodarczych oraz technologicznych, dzięki którym w szybki i nieskomplikowany sposób nawiążesz kontakt z potencjalnym kontrahentem biznesowym.

Współpraca z firmami rozpoczyna się poprawnym zdefiniowaniem  potrzeb, a kończy podpisaniem porozumienia transgranicznego. Dostarczamy kompleksowych usług w zakresie weryfikacji zapisów zawieranych umów pod kątem wyceny technologii, ochrony własności przemysłowej, a także tłumaczenia kontraktu.

Spotkania „face-to-face”

Aktywizujemy lokalnych  przedsiębiorców na polu współpracy handlowej i technologicznej poprzez organizację międzynarodowych spotkań biznesowych typu „face-to-face” w ramach  giełd kooperacyjnych podczas międzynarodowych targów  i misjach handlowych. Doradcy biura EEN nie tylko kojarzą partnerów biznesowych na podstawie profili handlowych/technologicznych, czy zorganizują misję do dowolnego kraju objętego działaniem sieci, ale również zapewnią wsparcie opiekuna merytorycznego oraz  tłumacza.

Badania i Rozwój

Współpracujemy z innowacyjnymi przedsiębiorstwami, jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz uczelniami regionalnymi i europejskimi, dzięki czemu pomysły i idee wytwarzane w głowach naukowców i pracowników komórek B+R mają szanse zostać skomercjalizowane i wprowadzone na rynek.

Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe