Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

Szkolenia, seminaria, warsztaty

Centrum Edukacji Regionalnej TARR

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. posiada bogate  doświadczenie w działalności szkoleniowej oraz realizacji projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Do tej pory przeszkoliliśmy już blisko 20 tys osób.

Organizujemy szkolenia otwarte skierowane do osób reprezentujących różne organizacje i firmy oraz skonstruowane tak, aby spełniały oczekiwania wszystkich uczestników, bez względu na reprezentowana branżę i szkolenia zamknięte skierowane do zorganizowanej grupy pracowników danej firmy i dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta.

Przykładowe moduły szkoleniowe:

 • System wdrażania projektu na poziomie Beneficjenta, czyli procedury wspomagające realizację projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich
 • Zamówienia publiczne w projektach współ­finan­sowanych ze środków funduszy Unii Europejskiej
 • Biznes Plan do wniosku o dotację,
 • Efektywne negocjacje handlowe – warsztaty,
 • Formy zabezpieczania umów,
 • Jak posługiwać się wekslem, jako środkiem zabezpieczenia umowy?,
 • Jak zawrzeć dobrą umowę?,
 • Najczęściej występujące błędy i nieprawidłowości w udzielaniu zamówień publicznych,
 • Nowelizacja prawa zamówień publicznych,
 • Postępowanie upadłościowe jako najbardziej efektywna egzekucji należności,
 • Postępowanie wobec dłużnika, który nie wykonał zawartej umowy,
 • Procedury administracyjne w JST,
 • Procesy inwestycji budowlanych w jednostce sektora finansów publicznych.

Nie tylko szkolimy, ale również:

 • opracowujemy aplikacje o dofinansowanie szkoleń ze środków UE,
 • dysponując profesjonalną bazą szkoleniową organizujemy konferencje, warsztaty i seminaria.

Jakość świadczonych usług, w tym usług szkoleniowych, potwierdza uzyskany Certyfikat Jakości ISO 9001:2001 w zakresie projektowania i świadczenia usług szkoleniowych i doradczych. W 2011 roku TARR została wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Prezydenta Miasta Torunia i funkcjonuje jako Placówka Kształcenia Ustawicznego.

 

Dowiedz się więcej:

Ryszard Lewandowski
Specjalista 56 699 54 88
 
 
Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe