Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

Oferta dla JST

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. posiada bogate doświadczenie we współpracy z samorządami różnych szczebli przy przygotowywaniu dla nich dokumentów strategicznych. Eksperci TARR S.A. pracowali przy sporządzaniu ponad 50 różnych dokumentów programowych, m. in. Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Strategii Rozwoju Miasta Torunia, Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Dynamicznie zmieniające się warunki otoczenia determinują konieczność stymulowania rozwoju regionu kujawsko-pomorskiego poprzez wspieranie inicjatyw lokalnych.

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. świadczy wszechstronne i kompleksowe usługi na rzecz samorządów terytorialnych oraz innych partnerów gospodarczych i społecznych.

Oferujemy Państwu profesjonalne usługi z zakresu:

  • Sporządzania studiów wykonalności i biznes planów,
  • Sporządzania wniosków o dotacje unijne,
  • Sporządzania analiz strategicznych,
  • Sporządzania strategii rozwoju,
  • Sporządzania raportów o oddziaływaniu na środowisko,
  • Sporządzania lokalnych planów rewitalizacji.

Nasi eksperci pomagają pozyskać gminom dofinansowanie z UE nowe inwestycje. Dzięki ich wsparciu   gminy i miasta uzyskują odpowiedź na zasadnicze pytania:

  • w jakich kierunkach będzie się rozwijało,
  • jakie strategiczne cele planuje osiągnąć w perspektywie co najmniej najbliższych 10 lat, lub
  • jakie działania powinny zostać podjęte aby osiągnąć założone cele.

Dział szkoleń organizuje również Szkolenia, Seminaria i Konferencje dla różnych szczebli samorządu, szyte na miarę lokalnych potrzeb.

Fachowe i rzetelne podejście podparte długoletnim doświadczeniem, jest gwarantem wysokiej jakości świadczonych przez nas usług.

Kontakt

Iwona Pietruszewska-Cetkowska

Dyrektor

tel.: 056 699 54 86

Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe