Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

III tura sprzedaży działek – dz. 1/121, 1/122


OFERTA INWESTYCYJNA TARR S.A. –
III przetarg 2019

Toruń – rejon ulicy Gen. W. Andersa, Poznańskiej oraz trasy S-10
(dz. 1/121, 1/122)

Licytacji poddaje się łącznie 2 działki o całkowitej powierzchni 0,788 ha i cenie wywoławczej 1 115 000,00 PLN:

  1. Działka nr 1/121, Toruń, obręb nr 0075, powierzchnia 0,4666 ha
    działka nr 1/122, Toruń, obręb nr 0075, powierzchnia 0,3214 ha

    PEŁNA OFERTA

Mapa terenów inwestycyjnych

Termin przetargu:

16 stycznia 2020, godz. 12:00

Miejsce:

siedziba Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA, ul. Włocławska 167, budynek ,,A’’, sala nr 203

Wadium:

10% ceny wywoławczej w zł (wadium należy wpłacić na konto Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.- mBank S.A. – nr 73 1140 1052 0000 3472 1800 1022 w terminie do dnia 13 styczeń 2020r. do godziny 12:00)

Termin składania wymaganych dokumentów:

13 styczeń 2020 r. do godziny 12:00

Postąpienie:

nie mniej niż 1% ceny wywoławczej

Kontakt:

tel.: 56 699 54 02, 56 699 54 78
e-mail: andersa@tarr.org.pl

UWAGA:

Przed przystąpieniem do przetargu jego uczestnik winien we własnym zakresie ustalić możliwość realizacji na nieruchomości planowanego przedsięwzięcia oraz jego zgodność z przepisami odrębnymi w szczególności  z Regulaminem przetargów, w oparciu o który będzie następować sprzedaż nieruchomości.

Dokumentacja przetargowa poniżej:

Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe